<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <TITLE>Dr Jan Pajak: notka autobiograficzna - wersja skrcona (po polsku)</TITLE> <META NAME = "Keywords" CONTENT = "Dr Jan Pajak, autobiografia, Sheikh Hasina, wyklady, badania, Wszewilki, Milicz, Politechnika Wroclawska"> <META NAME = "Description" CONTENT = "Prezentuje notke autobiograficzna dra Jana Pajaka"> <META NAME="Author" content="Dr Jan Pajak"> <STYLE><!-- body,td{color:black; text-align:justify; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} --></STYLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#EDEEE0" TEXT="#0066CC" LINK="#000000" VLINK="#000000" LEFTMARGIN="0" TOPMARGIN="0"> <TABLE BORDER="2" BORDERCOLOUR="#880000" WIDTH="100%" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0"> <TR><!--This row of the table is for the general heading of the entire page--> <TD BGCOLOR="#0066CC" COLSPAN="2" ALIGN="center"> <FONT SIZE="6" COLOR="#FFFFFF"><B> <div align="center"> Dr Jan Pajak: notka autobiograficzna - wersja skrcona <br>(2-jzycznie po <a href="jan_pajak.htm" target="_blank">angielsku <img src='flags/uk_flag.gif' alt="For English version click on this flag" border=1 width=28 height=21></a> i <a href="jan_pajak_pl.htm" target="_blank">polsku <img src='flags/pl_flag.gif' alt="Dla polskiej wersji kliknij na ta flage" border=1 width=28 height=21></a>) </div> </b></FONT> </TD> </TR> <TR> <TD> <TABLE BORDER="0" BORDERCOLOUR="#880000" WIDTH="100%" CELLPADDING="10" CELLSPACING="0"> <TR BGCOLOR="#0066CC"> <!--The first cell of this table is for Menu on the left margin--> <TD WIDTH="15%" BGCOLOR="#0066CC" COLSPAN="2" ALIGN="center" VALIGN="top"> <DIV ALIGN="center"> <font color="white" size="4"> Wersja opracowana okoBo <br> 25 maja 2005 roku </font> <hr color="white" size="4" width="100%"> <font color="white" size="4"> Kliknij "X" lub "No" je[li np. plansza rzekomych bBdw, lub reklama, usiBuje przeszkodzi w ogldniciu tej strony. </font> <br> <hr color="white" size="4" width="100%"> <br><p><font color="#FF0000"><h1><b>Menu 1:</b></h1></font></p> <p><font color="#FF0000"><b>(Wybor jezyka:)</b></font></p> <div align="left"> <a href="jan_pajak.htm" target="_blank"><img src="flags/uk_flag.gif" alt="For English version click on this flag" border=1 width=28 height=21><font size="2">-angielski</font></a></p> <a href="jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><img src="flags/pl_flag.gif" alt="Dla polskiej wersji kliknij na ta flage" border=1 width=28 height=21>-polski</a><p> </div> <br><a href="index.htm" target="_blank"><font color="#FF0000"><b>(Organizujce:)</b></font></a> <br><br><a href="index.htm" target="_blank">Strona gBwna</a> <br><br><a href="skorowidz.htm" target="_blank">Skorowidz</a> <br><br><a href="menu2_pl.htm" target="_blank">Menu 2</a> <br><br><a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a> <br><br><a href="faq_pl.htm" target="_blank"><font size="3">FAQ</font></a> <br><br><a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [11] w PDF</font></a><br> <br> <br><p><font color="#FF0000"><b>(Te| tutaj po polsku:)</b></font></p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM" target="_blank"><font size="3">YouTube video z moim portfolio</font></a><p> <a href="djp.htm" target="_blank"><font size="3">Widea z moim udziaBem (djp.htm)</font></a></p> <a href="jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Ta strona w HTML (jan_pajak_pl.htm)</font></a></p> <a href="jan_pajak_pl.pdf" target="_blank"><font size="2">Ta strona w PDF (jan_pajak_pl.pdf)</font></a></p> <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">Nowsza strona o mnie (pajak_jan.htm)</font></a></p> <br><p><font color="#FF0000"><b>(Also here in English:)</b></font></p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4" target="_blank"><font size="3">YouTube video with my portfolio</font></a><p> <a href="djp.htm" target="_blank"><font size="3">Videos showing myself (djp.htm)</font></a></p> <a href="jan_pajak.htm" target="_blank"><font size="3">This page in HTML (jan_pajak.htm)</font></a></p> <a href="jan_pajak.pdf" target="_blank">This page in PDF (jan_pajak.pdf)</a></p> <a href="pajak_jan_uk.htm" target="_blank"><font size="3">Newer page about myself (pajak_jan_uk.htm)</font></a></p> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(WykBady 2007:)</b></font></p> <a href="it_2007.htm" target="_blank">GBwna wykBadw</a><p> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(Linki do lustrzanych kopii niniejszej strony "jan_pajak_pl.htm":)</b></font></p> <font color="white" size="4">(Na pBatnych serwerach:)</font></p> <a href="http://totalizm.pl/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.pl</font></a></p> <a href="http://energia.sl.pl/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">energia.sl.pl</font></a></p> <a href="http://totalizm.com.pl/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.com.pl</font></a></p> <a href="http://totalizm.zensza.webd.pl/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">totalizm.zensza.webd.pl</font></a></p> <a href="http://pajak.org.nz/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">pajak.org.nz</font></a></p> <font color="white" size="4">(Na darmowym hostingu ale z FTP:)</font></p> <a href="http://cielcza.cba.pl/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">cielcza.cba.pl</font></a></p> <a href="http://gravity.ezyro.com/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="2">gravity.ezyro.com</font></a></p> <a href="http://magnocraft.site88.net/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">magnocraft.site88.net</font></a></p> <a href="http://telekinesis.esy.es/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">telekinesis.esy.es</font></a></p> <a href="http://tornados2005.narod.ru/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">tornados2005.narod.ru</font></a></p> <a href="http://www.geocities.ws/immortality/jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="1">geocities.ws/immortality</font></a></p> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(Linki do nowszej "peBnej" wersji mojej autobiografii "pajak_jan.htm":)</b></font></p> <font color="white" size="4">(Na pBatnych serwerach:)</font></p> <a href="http://totalizm.pl/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.pl</font></a></p> <a href="http://energia.sl.pl/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">energia.sl.pl</font></a></p> <a href="http://totalizm.com.pl/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.com.pl</font></a></p> <a href="http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">totalizm.zensza.webd.pl</font></a></p> <a href="http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">pajak.org.nz</font></a></p> <font color="white" size="4">(Na darmowym hostingu ale z FTP:)</font></p> <a href="http://cielcza.cba.pl/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">cielcza.cba.pl</font></a></p> <a href="http://gravity.ezyro.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">gravity.ezyro.com</font></a></p> <a href="http://magnocraft.site88.net/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="1">magnocraft.site88.net</font></a></p> <a href="http://telekinesis.esy.es/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">telekinesis.esy.es</font></a></p> <a href="http://tornados2005.narod.ru/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="1">tornados2005.narod.ru</font></a></p> <a href="http://www.geocities.ws/immortality/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="1">geocities.ws/immortality</font></a></p> <!-- <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(Starsze wersje - ju| NIE aktualizowane:)</b></font></p> <a href="http://alert.1hwy.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">alert.1hwy.com</font></a></p> <a href="http://malbork.20m.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">malbork.20m.com</font></a></p> <a href="http://malbork.20fr.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">malbork.20fr.com</font></a></p> <a href="http://pajak.20fr.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">pajak.20fr.com</font></a></p> <a href="http://prawda.20fr.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">prawda.20fr.com</font></a></p> <a href="http://totalizm.20fr.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.20fr.com</font></a></p> <a href="http://truenirvana.20m.com/pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="1">truenirvana.20m.com</font></a></p> --> </DIV></TD></B> <TD BGCOLOR="#EDEEE0" COLSPAN="2" ALIGN="center" VALIGN="top"> <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" BORDERCOLOR="blue" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0"> <TR VALIGN="top"> <TD COLSPAN="2"> <h1><FONT COLOR="blue"> #1. Przebieg mojego |ycia: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UrodziBem si w 1946 roku w maleDkiej wioseczce-siole jaka przez najdBu|szy okres czasu nazywaBa si <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki</b></font></a> (wioska ta czsto zmieniaBa nazw, np. obecnie nazywa si <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyk</b></font></a>). Jest ona zlokalizowana w poBudniowo-zachodnim obszarze Polski (tj. niedaleko do Niemiec i Czech). Mj ojciec byB mechanikiem o tzw. "zBotych rkach" - znaczy naprawiaB wszystko co si popsuBo w promieniu dziesitkw kilometrw od naszego domu, zaczynajc od zegarkw i zegarw, poprzez rowery i r|ne maszyny, a skoDczywszy na ogromnych silnikach gazowych jakie napdzaBy pompy w miejscowych wodocigach. (Faktycznie to byB on nawet zatrudniony przez gazowni w Miliczu aby utrzymywaB owe wodocigi miejskie w stanie dziaBajcym). Obecnie si zastanawiam, jak on wBa[ciwie mgB mnie tolerowa, jako |e cokolwiek zreperowaB jednego wieczora, natychmiast ja rozmontowywaBem to nastpnego dnia kiedy on byB w pracy, aby zobaczy jak to dziaBa. Oczywi[cie, nie zawsze te| zdoBaBem potem to poskBada z powrotem tak aby dziaBaBo jak powinno. (Szczeglnie trudnymi do poskBadania tak aby potem dziaBaBy okazywaBy si maBe zegarki. Po tym wic jak do[wiadczyBem kilkakrotnie jak mj ojciec reaguje na widok rozmontowanych zegarkw ktre on naprawiB jedynie noc wcze[niej, zwolna nauczyBem si powstrzymywa swoj ciekawo[ dowiedzenia si co wBa[ciwie powoduje |e owe zegarki tykaj.) Moja matka byBa gospodyni domow - skromny geniusz matematyczny. ByBa ona w stanie liczy w pamici niemal tak samo szybko jak to czyni dzisiejsze komputery. Jej zdolno[ci obliczeniowe zawsze szokowaBy sprzedawcw w sklepach, dostarczajc wiele uciechy mi i mojej siostrze z ktr czsto towarzyszyli[my mamie w wyprawach na zakupy. Moja edukacja pod|aBa typowym kursem komunistycznej Polski. Najpierw (w 1953 roku) zaczBem uczszcza do szkoBy podstawowej w pobliskim Miliczu (w owym czasie majcym okoBo 6000 mieszkaDcw). UkoDczyBem ow podstawwk w 1960 roku. Potem zaczBem uczszcza do szkoBy [redniej (od 1960 do 1964), ktr byBo Liceum OglnoksztaBcce w Miliczu. Matur zdaBem w 1964 roku. Zwiadectwo maturalne upowa|niaBo mnie do wstpu na wy|sze uczelnie. WybraBem studia na <a href="http://www.pwr.wroc.pl" target="_blank"><font color="green"><b>Politechnice WrocBawskiej</b></font></a>, ktra w owym czasie byBa jedn z najbardziej renomowanych uczelni w Polsce. (Na bazie swojej obecnej znajmo[ci poziomu nauczania w innych uniwersytetach [wiata, ja osobi[cie wierz, |e w owym czasie byBa ona najlepsz uczelni w Polsce, a jednocze[nie jedn z najlepszych uczelni na [wiecie.) PrzypadaBo wwczas okoBo 12 kandydatw na ka|de wolne miejsce z owej Politechniki, std jedynie zdanie egzaminw wstpnych okazaBo si ogromnym sukcesem. StudiowaBem tam od 1964 roku do 1970 roku. Po otrzymaniu dyplomu owej politechniki, w 1970 roku zostaBem przez ni zatrudniony najpierw jako assystent sta|ysta, potem jako asystent, dalej jako starszy asystent, za[ po obronie pracy doktorskiej w 1974 roku - jako adiunkt ("adiunkt" w Polsce jest odpowiednikiem dla tzw. "Reader" z angielskich uniwersytetw). Potem tornado zmian politycznych zmiotBo Polsk. ZostaBem czBonkiem Solidarno[ci, za[ kiedy Solidarno[ zostaBa utopiona, ja utonBem wraz z ni. "Polowanie na czarownice" zostaBo rozpoczte. Jak to byBo z ka|dym byBym dziaBaczem Solidarno[ci, moje |ycie znalazBo si wwczas w niebezpieczeDstwie. Ktrego[ dnia byBem nawet [cigany i niemal postrzelony przez policj. Z pomoc dobrych przyjaciB zdoBaBem opu[ci Polsk i wyemigrowa do Nowej Zelandii - zanim re|ymowi udaBo si mnie zBapa i wysBa na Syberi. WyldowaBem w Nowej Zelandii w 1982 roku. Moja pierwsza praca byBa tam na <a href="http://www.canterbury.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Canterbury University</b></font></a> w Christchurch. Potem pracowaBem w <a href="http://www.sit.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Southland Polytechnic</b></font></a> z Invercargill. Nastpnie na <a href="http://www.otago.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Otago University</b></font></a> w Dunedin. Tu| przed tym kiedy pierwsze oznaki depresji ekonomicznej uderzyBy Now Zelandi, w 1990 roku straciBem prac na Otago University. Przez nastpne 2 lata byBem bezrobotnym. W koDcu, w 1992 roku zdecydowaBem si opu[ci Now Zelandi oraz szuka chleba poza jej granicami. PodpisaBem kontrakty na profesury uniwersyteckie najpierw na <a href="http://www.emu.edu.tr" target="_blank"><font color="green"><b>Eastern Mediterranean University</b></font></a> z miasta Famagusta na PBnocnym Cyprze, potem na <a href="http://www.um.edu.my" target="_blank"><font color="green"><b>University Malaya</b></font></a> w Kuala Lumpur, Malezja, w koDcu za[ na <a href="http://www.unimas.my" target="_blank"><font color="green"><b>University of Malaysia Sarawak</b></font></a> z miasta Kuching na tropikalnej Wyspie Borneo. Po tym jednak jak "Kryzys Azjatycki" obezwBadniB tak|e i Malezj, poczynajc od 1999 roku udaBo mi si zabezpieczy dla siebie prac w Nowej Zelandii. Niestety nastpiBo to za sBon cen. Wszak|e rolniczo nastawiona Nowa Zelandia nie potrzebuje ludzi z moj ekspertyz techniczn. Std oddawaBa mi wielk przysBug |e wogle miaBa jakie[ zatrudnienie dla mnie. WyldowaBem wic na najni|szej pozycji akademickiej jaka byBa dostpna na maleDkiej <a href="http://www.aoraki.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Aoraki Politechnice</b></font></a> z miasteczka Timaru. Niestety, pod koniec 2000 roku zostaBem zwolniony z nawet owej najni|szej pozycji. Powodem zwolnienia jaki wwczas mi zakomunikowano, byB raptowny i niespodziewany spadek liczby studentw na owej politechnice. Od dnia 12 lutego 2001 roku zaczBem pracowa jako akademik (po angielsku: "academic staff member") w <a href="http://www.weltec.ac.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Wellington Institute of Technology</b></font></a> zlokalizowanym na przedmie[ciu stolicy Nowej Zelandii, czyli w Petone pod Wellington - tak|e bdc zatrudniony na najni|szej pozycji akademickiej jaka byBa tam dostpna. W Wellington pracowaBem a| do 22 lipca 2005 roku, kiedy to zwolniono mnie z pracy z wyja[nieniem |e liczba studentw tej uczelni raptownie spadBa. Faktycznie te| w spadek byB tak znaczny, |e staB si Batwym do odnotowania nawet goBym okiem - od pocztka 2005 roku uczelnia ta staBa si niemal zupeBnie pusta. Po owej utracie, nigdy NIE zdoBaBem znalez ju| w Nowej Zelandii jakiejkolwiek nastpnej pracy. OkazaBo si rwnie|, |e prawa Nowej Zelandii s celowo tak zaprojektowane, aby osobom w mojej sytuacji NIE przysBugiwaBo tam prawo do otrzymania zasiBku dla bezrobotnych. Std, poza rokiem 2007 - kiedy to zaproszony byBem na peBn profesur do znanego uniwersytetu w Korei Poludniowej, a| do otrzymania swej emerytury w 2011 roku zmuszony byBem |y z uprzednich oszczdno[ci. Po odej[ciu na emerytur kupiBem sobie maleDkie mieszkanko ("spBdzielcze") w miasteczku <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Petone</b></font></a> faktycznie bdcym przedmie[ciem stolicy Wellington. <h1><br><FONT COLOR="blue"> #2. WykBadanie w wielu zaktkach [wiata: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W Polsce lat 1970-tych u|ywane byBo powiedzenie "|ycz ci aby[ |yB w interesujcych czasach". (MiaBo ono jakoby pochodzi z Chin, jednak ja spdziBem wiele czasu w[rd ChiDczykow i |aden z nich nigdy o nim nie sByszaB.) ByBo ono grzeczn form naubli|ania komu[. Zamiast bowiem kogo[ przeklina, czy wysyBa go do piekBa, Polacy w owych czasach zwykli grzecznie mu |yczy aby "|yB w interesujcych czasach". Ot| moje |ycie okazuje si by wBa[nie takim. Ja "|yj w interesujcych czasach", a tak|e mam "interesujce |ycie". Chocia| nigdy o nie si nie prosiBem, los daB mi okazj |ycia, zarabiania na siebie, oraz dokonywania badaD naukowych po[rd wielu interesujcych ludzi i w wielu interesujcych krajach [wiata, jakie s zlokalizowane w odlegBych obszarach naszej planety. Tak|e moje |ycie okazaBo si peBne przygd, cigBych zmian, wydarzeD, itp. I tak, przez okres nie krtszy od okoBo jednego roku |yBem, prowadziBem badania, oraz zawodowo wykBadaBem w Polsce, Nowej Zelandii, PBnocnym Cyprze, ldowej Malezji, na malezyjskim Borneo, ponownie w Nowej Zelandii (ktra po moim powrocie z Borneo do Nowej Zelandii w 1999 roku, filozoficznie i ekonomicznie okazaBa si ona by ju| zupeBnie innym krajem, ni| ten jaki opu[ciBem w 1992 roku w poszukiwaniu chleba), oraz w Korei PoBudniowej. Ponadto wizytowaBem naukowo Niemcy Wschodnie (przez 2 miesice), BuBgari (przez 1 miesic), oraz CzechosBowacj (przez 2 tygodnie). Oczywi[cie, musimy tutaj pamita, |e zarabianie na |ycie w jakimkolwiek kraju dostarcza caBkowicie odmiennych do[wiadczeD ni| zwykBe odwiedzenie tego kraju i przesiadywanie w jego hotelach jako turysta. <div align="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Najlepsz ilustracj tych moich nieustannych wdrwek po [wiecie za chlebem, jest okoBo 35 minutowy film biograficzny o tytule <a href="https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=Dr+Jan+Pajak+portfolio" target="_blank"><font color="green"><b>Dr Jan Pajak portfolio</b></font></a>, upowszechniany nieodpBatnie w <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=Dr+Jan+Pajak+portfolio" target="_blank"><font color="green"><b>YouTube</b></font></a>. SzczegBowy opis wydarzeD pokazanych na owym filmie czytelnik znajdzie na stronie o nazwie <a href="portfolio_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>portfolio_pl.htm</b></font></a>. <div align="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Powy|sze interesujce |ycie wdrownego wykBadowcy jest uzupeBniane rwnie interesujc prac w przemy[le. Przez wiele lat byBem doradc naukowym w najwikszym polskim zakBadzie produkujcym komputery, mianowicie w MERA-ELWRO (to wBa[nie stamtd wywodzi si moja ekspertyza komputerowa). Faktycznie, kiedy zaczynaBem tam pracowa, MERA-ELWRO byBa te| najwiksz fabryk komputerw we Wschodniej Europie. Niestety, potem zakBad ten zostaB zlikwidowany - nie mog wic obecnie poda tutaj linku do jego strony internetowej. Jedyne co po nim przetrwaBo to miniaturowy zakBad usBugowy ktry nosi nieco podobn nazw <a href="http://www.elwro-system.pl" target="_blank"><font color="green"><b>Elwro-System</b></font></a>, jednak ktry wcale nie reprezentuje tradycji oryginalnego Mera-Elwro. Potem byBem konsultantem naukowym w ogromnej fabryce produkujcej autobusy i ci|arwki, rwnie| zlokalizowanej w Polsce a nazywajcej si wwczas <a href="http://www.jelcz.com.pl" target="_blank"><font color="green"><b>POLMO-JELCZ</b></font></a>. ZatrudniaBa ona wtedy okoBo 12 000 pracownikw. Faktycznie te|, kiedy ogldam si teraz do tyBu, wwczas widz |e wikszo[ mojego |ycia spdziBem na przenoszeniu si z miejsca na miejsce i na zmienianiu pracy (ale nie z wBasnej woli). Istnieje powiedzenie "zmiana jest przypraw |ycia" (po angielsku: "variety is a spice of life"). Jednak jak wiele przypraw czBowiek jest w stanie przeBkn. <div align="center">* * *</div> <b>Zauwa|</b> |e mo|na zobaczy <font color="#FF0000"><b>powikszenie</b></font> ka|dej fotografii z niniejszej strony internetowej, poprzez zwykBe <b>kliknicie</b> na t fotografi. Ponadto wikszo[ browserw jakie obecnie s w u|yciu, wBczajc w to tak|e popularny "Internet Explorer", pozwala tak|e na <font color="#FF0000"><b>zaBadowanie</b></font> ka|dej ilustracji do swojego wBasnego komputera, gdzie mo|na jej si do woli przyglda, gdzie daje si j redukowa lub powiksza, a tak|e drukowa, za pomoc posiadanego przez siebie software graficznego. <div align="center"> <a href="pajak_jan/jan_pajak_2004_min.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/jan_pajak_2004_min.jpg" alt="Dr Jan Pajak - zdjcie dla dowodu osobistego wykonane 19 lipca 2004 roku" border=0 width=181 height=201></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #2a (Z1 z [1/5]): Oto moje zdjcie (tj. zdjcie dra J. Pajk). </b></font> WykonaBem je w dniu 19 lipca 2004 roku dla dowodu osobistego. PeBny zbir 12 zdj, ktre ilustruj jak mj wygld zmieniaB si z upBywem czasu, zawiera "Fot. #1" z noszcej nazw <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font color="green"><b>pajak_jan.htm</b></font></a> peBnej wersji niniejszej autobiograficznej strony. <br> <br> <div align="center"> <a href="pajak_jan/kl2.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/kl2.jpg" alt="Dr Jan Pajak w mostku po niebie z KLCC w Kuala Lumpur (grudzien 2002 roku)" border=0 width=200 height=141></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #2b (J2 z [10]): Oto ja (Dr Jan Pajk) w tzw. "mo[cie po niebie" (tj. "sky bridge") z 42 pitra KLCC. </b></font> Sfotografowany 30 grudnia 2002 roku. Nazwa KLCC u|ywana jest dla dwch drapaczy chmur skonstruowanych jako "blizniaki" (tj. "twin towers") w centrum Kuala Lumpur, Malezja. S one jedynymi "blizniakami" na [wiecie ktre cigle stoj, a ktre nale| do ekskluzywnego klubu najwy|szych budynkw [wiata. w "most po niebie" Bczy ze sob te dwa drapacze chmur na nieco mniej ni| poBowa ich wysoko[ci. Pozycja owego "mostu po niebie" jaki Bczy obie wie|e jest lepiej widoczna na nastpujcym zdjciu pokazujcym caBe KLCC. <br> <div align="center"> <a href="pajak_jan/kl1.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/kl1.jpg" alt="KLCC czyli Twin Towers z Kuala Lumpur: jeden z najwyzszych drapaczy chmur na swiecie" border=0 width=141 height=200></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #2c (C3 z [10]): Oto jak wygldaj owe sBynne wie|e KLCC. </b></font> Tak na marginesie, to KLCC jest jednym z cudw technicznych dzisiejszego [wiata. Dlatego je[li kto[ jest ju| w Kuala Lumpur, lub gdzie[ blisko tej metroplii, wwczas gorco bym zachcaB aby odwiedzi te drapacze chmur i zobaczy je na wBasne oczy. <h1><br><FONT COLOR="blue"> #3. Powtarzalne wzloty i upadki: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Je[li kto[ mgBby kiedykolwiek zosta rozgrzeszony za posiadanie fatalistycznego spojrzenia na |ycie, prawdopodobnie byBbym to ja. Wszak|e caBe moje |ycie skBada si z niekoDczcych si cykli wzlotw i upadkw. Jakikolwiek obszar mojego |ycia nie byBby rozpatrywany, zawsze toczy si on zgodnie z tym samym wzorcem. Mianowicie, najpierw wolno i pracowicie buduj jakie[ osignicia w owym obszarze. Potem za[ przychodzi jaka[ dziwna katastrofa ktra rujnuje mi wszystko, tak |e zmuszony jestem zaczyna ponownie od samego pocztka, itd., itp. Faktycznie te| wszystkio to wyglda tak jakby niewidzialne "szataDskie istoty" zawsze pod|aBy moimi [ladami przez caBe moje |ycie i upewniaBy si |e wszystko co mozolnie buduj szybko ponownie si zawala. Rezultat jest taki, |e jak dotychczas nigdy nie posiadaBem wBasnego domu, |e wikszo[ czasu caBy mj dorobek |yciowy musiaB dawa si zaBadowa do jednej walizki, |e po wyemigrowaniu z Polski [redni okres mojego zatrudnienia w tej samej instytucji nie przekracza 3 lat, a tak|e |e nigdy nie wiedziaBem, ani nie wiem, co przytrafi mi si ju| jutro. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aby dostarczy tutaj przykBad mechanizmu owych nieustannych wzlotw i upadkw, przegldnijmy wsplnie histori moich zatrudnieD, ktre (jak wszystko inne w moim |yciu) tak|e im podlega. Najpierw miaBem dajc du|o osobistej satysfakcji prac naukowca przecierajcego nowe szlaki na Politechnice WrocBawskiej (Polska). Szybko awansowaBem po akademickiej drabinie, zaczynajc prac jako mBodszy asystent, za[ w przecigu 4 lat osigajc poziom adiunkta (tj. najwy|sz pozycj ktr bezpartyjni naukowcy mogli zajmowa w komunistycznej Polsce). Potem, kiedy czasy zaczBy si stopniowo zmienia, za[ mo|liwo[ci dalszych promocji zwolna byBy wypracowywane, zmuszony zostaBem do uciekania z Polski, jako |e mojemu |yciu zagroziBo niebezpieczeDstwo. W Nowej Zelandii ponownie wic zaczBem od samego pocztka. Pocztkowo byBem tzw. "Post-Doctoral Fellow" na University of Canterbury, potem zostaBem starszym wychowawc (po angielsku Senior Tutor) na politechnice w Southland, potem zostaBem "Senior Lecturer" na University of Otago. Kiedy jednak zaczBy si dla mnie otwiera szanse na osignicie nawet wy|szej pozycji w Nowej Zelandii, nagle zostaBem wyrzucony z pracy (za badania eksplozji Tapanui) i zostaBem bezrobotnym. Z czasem zmuszony te| byBem ucieka z Nowej Zelandii dla znalezienia chleba. PodpisaBem wwczas trzy kolejne kontrakty na pozycje profesora nadzwyczajnego (po angielsku: Associate Professor). Kiedy jednak w 1998 roku zBo|yBem podanie na pozycj profesora zwyczajnego, oraz wBa[nie miaBem pozycj t otrzyma, nagle tzw. "kryzys azjatycki" (po angielsku "Asian Crisis") uderzyB, za[ mo|liwo[ci dalszego zatrudnienia w kraju jaki faktycznie potrzebowaB kogo[ z moim rodzajem ekspertyzy akademickiej natychmiast zniknBy. WrciBem wic do Nowej Zelandii i zaczBem wszystko od pocztku od najni|szej pozycji akademickiej jaka w owym czasie istniaBa w Nowej Zelandii. W 2005 roku straciBem jednak nawet i t najni|sz pozycj - co skazaBo mnie na bezzasiBkowe bezrobocie jakie za wyjtkiem 2007 roku trwaBo a| do mojego odej[cia na emerytur w poBowie 2011 roku. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W ten sposb, w obszarze zawodowym do dzisiaj a| czterokrotnie wpinaBem si do gry po drabinie akademickiej i czterokrotnie spadaBem na samo dno. Oczywi[cie, nie jestem wykonany ze stali, dlatego ka|dy upadek odczuwam dosy bole[nie. W moim pierwszym wspinaniu si po tej drabinie zdoBaBem dotrze do okoBo jej poBowy, zanim zniszczenie oryginalnej wersji "Solidarno[ci" w Polsce zrzuciBo mnie ponownie do pocztkowego poziomu. W drugim wspinaniu si osignBem okoBo wier wysoko[ci tej drabiny, zanim zostaBem bezrobotnym w Nowej Zelandii. Trzecie wspinanie si po tej drabinie akademickiej wyniosBo mnie niemal do jej szczytu, bo do trzech kolejnych pozycji profesora nadzwyczajnego. Jednak trzeci upadek jaki po nim nastpowaB zepchnB mnie ponownie do najni|szej pozycji caBego mojego |ycia (tj. do bezrobocia). W takcie owego bezrobocia w 2007 roku zostaBem jednak zaproszony na jednoroczn najwy|sz pozycj akademick w Korei PoBudniowej, tj. peBnego profesora. Na niej te| zakoDczyBem sw karier zawodow. Po niej przyszBo ju| tylko ponowne niemal 4-letnie bezrobocie bez otrzymywania zasiBku dla bezrobotnych, a po nim emerytura. Na tym bezzasiBkowym ponownym bezrobociu, mogBem tylko sta na poziomie zerowym drabiny akademickiej, patrze w gr ze zgroz, oraz filozoficznie deliberowa co powinienem uczyni dalej. Znaczy, czy powinienem przewarto[ciowa swoje cele |yciowe i filozofi, zapomnie o zmaganiu, oraz w pokoju odczekiwa na emerytur na owej najni|szej pozycji |yciowej (tj. na bezzasiBkowym bezrobociu). Czy te| powinienem podleczy rany z poprzednich upadkw, odbudowa swoj energi, za[ po rozpoczciu ponownego wspinania si zaryzykowa pity upadek w moim |yciu. Co ty czytelniku uczyniBby[ bdc na moim miejscu? <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na szcz[cie istniaBa te| dobra strona w owych wszystkich moich nieustannych wzlotach i upadkach. ByBa ni moja ekspertyza, jaka nieustannie si powikszaBa. (Chocia| mj ojciec zwykB powiada, |e "uczymy si caBe |ycie, a i tak umieramy gBupcami".) Za[ owo podnoszenie si mojej ekspertyzy wcale ju| nie podlega okresowym upadkom, jak tamte materialne aspekty |ycia to czyni. Std, je[li kiedy[ mam pozostawi na Ziemi jaki[ [lad po sobie, najprawdopodobniej [ladem tym bdzie co[, co wynika z mojego niezwykBego przebiegu |ycia, jakiego niemal bez przerwy do[wiadczaBem. <h1><br><FONT COLOR="blue"> #4. Powtarzalne utraty wszystkiego co uprzednio posiadaBem i osignBem: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ka|dy mj kolejny upadek |yciowy miaB te| to nastpstwo, |e traciBem te| wwczas praktycznie wszystko co uprzednio posiadaBem i osignBem. Poza wiedz i do[wiadczeniem, praktycznie niemal NIC innego nie wynosiBem z uprzedniego |ycia. PrzykBadowo, kiedy w 1990 roku utraciBem prac w Nowej Zelandii, za[ upadek gospodarczy i raptowne zmiany grupowej moralno[ci tego kraju uniemo|liwiBy mi znalezienie nowej pracy przez a| dwa nastpne lata - a nawet pozbawiaBy mnie prawa do zasiBku dla bezrobotnych, w swoj kolejn wdrwk po [wiecie "za chlebem" ponownie wyjechaBem z caBym dorobkiem ograniczonym do jednej walizki - czyli z tak samo niemal pustymi rkami jak uprzednio wyjechaBem z Polski (tj. po upadku "Solidarno[ci" pod koniec 1981 roku). Z rwnie niemal pustymi rkami wyjechaBem z Malezji w 1998 roku - zaraz po tym jak zostaBa ona uderzona sBynnym "kryzysem azjatyckim" (notabene - jak tam twierdzono, podobno sztucznie zaindukowanym przez zachBanno[ i niemoralno[ tylko jednego fanansisty zachodniego). Doskonale wic rozumiem i podzielam bl oraz rozczarownie wszystkich tych ludzi, ktrzy z jakiego[ powodu (np. trzsienia ziemi, kataklizmu, po|aru, rewolucji, wojny, zachBanno[ci i niemoralno[ci innych ludzi, itp.) tak|e trac niemal caBy swj uprzedni dorobek |yciowy. Szczerze mwic, to caBe moje |ycie wyglda tak jakby Bg celowo mnie do[wiadczaB wszelkimi mo|liwymi nieszcz[ciami ktre dotykaj innych ludzi - tak abym dokBadnie wiedziaB jak inni si czuj, potrafiB z nimi si identyfikowa, oraz miaB motywacj do energicznej walki o moralno[ i o lepsz ludzko[. PrzykBadowo, zaraz po wyemigrowaniu z wwczas niemal nie znajcej przestpcw Polski, nie miaBem jeszcze przykrych do[wiadczeD z kieszonkowcami, std w pocztkowym okresie w miejscu swej pracy a| dwukrotnie moje nieostro|ne nawyki doprowadziBy i| ukradziono mi tam caBy portfel ze sporymi sumami pienidzy i z wszystkimi dokumentami. Z kolei w 1985 roku do mojego mieszkania w Invercargill wBamaBo si dwch mBodocianych przestpcw ktrzy zabrali z niego wszystko co byBo tam warto[ciowego, za[ zwandalizowali reszt moich rzeczy. (Takie wBamania mBodocianych s szeroko upowszechnione w Nowej Zelandii.) Wprawdzie policja potem ich zBapaBa, jednak w Nowej Zelandii mBodociani przestpcy to "[wite krowy" ktrych nikt nie o[miela si faktycznie ukara - patrz podpunkt #J2.4 na stronie <a href="morals_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>morals_pl.htm</b></font></a>. Dlatego pomimo ich zBapania nie odzyskaBem |adnego z ukradzionych mi rzeczy ani nie otrzymaBem jakiegokolwiek odszkodowania. Z kolei w dniu 27 marca 2011 roku dwch rosBych zBodziei ukradBo i zdewastowaBo mj (wiernie mi sBu|cy przez niemal ju| wier wieku) samochd Ford Laser - czyli jedyny relatywnie warto[ciowy obiekt ktrego w swym |yciu si dorobiBem. Takie kradzie|e samochodw s istn plag Nowej Zelandii - patrz artykuB "Stealing our cars every day" (tj. "Ka|dego dnia kradn nasze samochody") ze strony 18 darmowej gazety <a href="http://www.huttnews.co.nz" target="_blank"><font color="green"><b>The Hutt News</b></font></a> (wydanie z wtorku-Tuesday, July 5, 2011) ktry wyja[nia |e tylko w jednym przedmie[ciu "Lower Hutt" (tj. ssiedzie "Petone" w ktrej ja mieszkam) [rednio kradziony jest jeden samochd na dzieD, za[ do nastpnych 51 samochodw zBodzieje si tam wBamuj i okradaj ich zawarto[. Aby byBo bole[niej, nowozelandzka ubezpieczalnia AMI, w ktrej od czasu zakupu coroczne ochotniczo pBaciBem za ubezpieczenie swojego samochodu, odmwiBa mi wypBaty kosztw naprawy pod wymwk |e mj samochd jest zbyt stary, a std koszta jego naprawy przekraczaj jego warto[ (ta sama ubezpieczalnia AMI staBa si potem sBawna z wyszukiwania najr|niejszych wymwek aby zani|a wypBaty odszkodowaD dla ofiar trzsienia ziemi w Christchurch - patrz punkt #C6 na stronie <a href="seismograph_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>seismograph_pl.htm</b></font></a>). Pomimo wic posiadania ubezpieczonego samochodu, jego napraw musiaBem sam opBaci. Ponownie wic Bg najwyrazniej pozwoliB mi pozna jak typowi obywatele czuj si w tym oblazBym przestpcami kraju. Powinienem tu te| doda, |e w relatywnie mBodym wieku utraciBem swoich rodzicw. Std rwnie dobrze jest mi znany bl i |aBoba ktre si odczuwa po utracie najbli|szych. Potrafi wic szczerze si identyfikowa z ka|dym kto utraciB kogo[ bardzo mu bliskiego. Oba rodzaje powy|szych strat i tragedii osobistych, tj. zarwno moje powtarzalne utraty dorobku |yciowego, jak i strata bliskich mi rodzicw, otwarBy dla mnie filozoficzne zrozumienie wszystkiego co w |yciu mo|emy utraci. Std obecnie na straty |yciowe NIE patrz wyBcznie jako na bl i tragedi osobist, a widz w nich tak|e ow siB motoryczn jaka uwalnia ukryte w nas potencjaBy (jeden z licznych takich potencjaBw u[wiadamia nam angielskie powiedzenie <b>"to co ci NIE zabije, uczyni ci silniejszym"</b> - w oryginale angielskojzycznym "what does not kill you, will make you stronger"). <h1><br><FONT COLOR="blue"> #5. Do[wiadczenie wielu odmiennych kultur: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podczas mojej interesujacej kariery zawodowej miaBem okazj pracowa w wielu odmiennych krajach, jakie reprezentuj caBy szereg odmiennych kultur. To z kolei pozwoliBo mi zgromadzi prawdziwie wielokulturowe do[wiadczenia. Znaczca proporcja tych do[wiadczeD zostaBa osignita w krajach Azjatyckich oraz w kulturach Orientu. Wszak|e moje do[wiadczenie zawodowe obejmuje zatrudnienie na uniwersytetach (lub na innych uczelniach wy|szych) Polski (przez 12 lat), Nowej Zelandii (przez 15 lat), PBnocnego Cypru - tj. Tureckiego (przez 1 rok), Malezji (przez 3 lata), oraz Malezyjskiej cz[ci Wyspy Borneo (przez 2 lata). Podczas owego zawodowego wdrowania po [wiecie zawsze staraBem si bra udziaB we wszelkich wielorasowych obchodach i obrzdkach, szczeglnie w egzotycznej Malezji. W rezultacie, zdoBaBem zgromadzi ogromn pul obserwacji na temat zwyczajw i kultur odmiennych narodw, ich postaw filozoficznych, zasad zachowania si, obszarw czuBo[ci, postpowania, wierzeD, religii, przesdw, zwyczajw, itp. GromadziBem tak|e przysBowia, mity, przesdy, oraz zwyczaje ludowe najr|niejszych narodw. Faktycznie te| druga ksi|ka jak w 2003 roku razem z moim bratem zdoBali[my opublikowa w Polsce w dwch jzykach pod tytuBem "PrzysBowia Wschodu oraz z innych stron [wiata - Proverbs of the Orient and from other corners of the world", PoznaD (Adres wydawcy: "Wydawnictwo PoznaDskie", Ul. Fredry 8, 61-701 PoznaD), 2003 rok, ISBN 83-7177-273-4, 551 stron; zawiera kolekcj okoBo 2700 przysBw zaprezentowanych w dwch jzykach - mianowicie po angielsku i po polsku. Owe przysBowia zdoBaBem zakumulowa podczas ostatnich 12 lat moich prac zawodowych w najr|niejszych krajach. Znaczca ich liczba wywodzi si z kultur Orientu i Azji, wBczajc w to: Japoni, Kore, Chiny, Malezj, Dayakw z Borneo, oraz caBy szereg innych. <br> <br> <div align="center"> <a href="pajak_jan/proverbs.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/proverbs.jpg" alt="Czeslaw Pajak i Jan Pajak: Przyslowia Wschodu oraz z innych stron swiata" border=0 width=281 height=401></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #5 (1 z [9]): Oto jak wyglda okBadka ksi|ki pira CzesBaw Pajk i Jan Pajk: "PrzysBowia Wschodu oraz z innych stron [wiata". </b></font> Razem z moim bratem opublikowali[my t ksi|k w Polsce w 2003 roku. Zawiera ona okoBo 2700 przysBw. Ka|de przysBowie jest zaprezentowane w dwch wersjach jzykowych, mianowicie polskojzycznej i angielskojzycznej. <h1><br><FONT COLOR="blue"> #6. Profesury w dwch odmiennych dyscyplinach: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prawdopodobnie nie istnieje wielu uczonych, ktrzy zdoBali zgromadzi a| tak ogromny zasb do[wiadczenia zawodowego jaki ja zakumulowaBem. Aby poda tutaj konkretny przykBad, to zdoBaBem osign poziom akademicki profesora uniwersytetu w a| dwch caBkowicie odmiennych dyscyplinach naukowych, mianowicie w naukach komputerowych oraz w in|ynierii mechanicznej. Tak|e mj doktorat (jestem przecie| doktorem nauk technicznych) zostaB wypracowany w owych dwch dyscyplinach jednocze[nie. Gdybym przygotowaB wykaz wszystkich przedmiotw jakie kiedykolwiek wykBadaBem w swoim |yciu, niemal z caB pewno[ci wystarczyBoby to na stworzenie niewielkiej politechniki. Faktycznie te| wierz, |e pracowaBem na jednej takiej maleDkiej politechnice (mianowicie w Timaru, Nowa Zelandia) w jakiej caBkowita ilo[ przedmiotw wykBadanych byBa mniejsza od liczby przedmiotw jakie ja wykBadaBem w caBym swoim |yciu. <h1><br><FONT COLOR="blue"> #7. Honory, stopnie, tytuBy: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Typowy przebieg studiw na Politechnice WrocBawskiej jakie ja ukoDczyBem zajmuje 6 lat dla mojej specjalizacji. Po tym jak ukoDczyBem owe studia, otrzymaBem dwa stopnie, mianowicie Magistra i In|yniera (Mgr, in|.). <DIV ALIGN="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podczas ostatniego roku studiw przyznano mi tzw. "Stypendium naukowe", jakie na Politechnice WrocBawskiej byBo zarezerwowane dla najbardziej wyr|niajcych si studentw. Owo stypendium posiadaBo wpisany w siebie warunek, |e po zakoDczeniu studiw Politechnika WrocBawska rezerwuje sobie prawo do zatrudnienia mnie jako pracownika dydaktycznego. Std natychmiast po ukoDczeniu studiw zaczBem badania nad swoj prac doktorsk. Prac t ukoDczyBem ju| po 4 latach, bronic swego doktoratu w dniu 6 czerwca 1974 roku. Doktorat daB mi tytuB naukowy "Doktora Nauk Technicznych". Przez nastpne 4 miesice po obronie swego doktoratu byBem najmBodszym doktorem na Politechnice WrocBawskiej. Oczywi[cie, po obronie pracy doktorskiej cigle kontynuowaBem swoje badania i wykBady. W owym czasie moi studenci przyznali mi tytuB "wykBadowcy roku". TytuB ten otrzymaBem od nich w dwch kolejnych latach tu| przed wyemigrowaniem z Polski. <DIV ALIGN="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niezale|nie od doktoratu, posiadam tak|e caBy szereg innych tytuBw i stopni, jakie wygldaj dosy Badnie opisane w |yciorysie. Jeden z nich jest wynikiem obowizkowej w wczesnej Polsce sBu|by wojskowej. Pocztkowo zaczBem ow sBu|b jako saper. Z kolei gBwnym zajciem saperw jest budowanie mostw, drg, lotnisk, ukBadanie pl minowych oraz pzniejsze rozbrajanie ich, wysadzanie w powietrze wszelkich przeszkd na drodze, niszczenie starych bomb i pociskw, oraz wiele wicej. Kiedy dana armia atakuje, saperzy id przed jej czoBem, aby przygotowa drog dla ci|kiego sprztu wojennego. (Std saperom zwykle si obrywa od obu walczcych stron - s bici ogniem wroga jak i zasypywani "przyjacielskimi kulami" od swoich.) Saperzy s wBa[nie tymi wojskowymi o ktrych popularne powiedzenie stwierdza, |e jakoby "popeBniaj oni tylko jeden bBd w caBym |yciu". (Dzieje si tak poniewa| du|a cz[ ich obowizkw obejmuje rozbrajanie bomb, za[ niemal nikt nie prze|ywa popeBnienia bBdu z bomb.) Std r|ni sarkastyczni saperzy dodawali do owego powiedzenia, |e owym jedynym bBdem jaki popeBnili w |yciu byBo zostanie saperami. To wBa[nie podczas sBu|by w saperach poznaBem prawdziwe znaczenie angielskiego przysBowia "kiedy praca jest warta wykonania, wwczas jest te| warta aby wykona j dobrze" (po angielsku: "when a work is worth being done, it is worth being done well"). ByBo tak poniewa| w owym czasie w[rd polskich saperw panowaBa dBuga tradycja, |e je[li dana jednostka |oBnierzy zbudowaBa most, wwczas wszyscy |oBnierze szli pod w most kiedy pierwszy czoBg po nim si przetaczaB. (Ciekawe czy owa tradycja przetrwaBa a| do dzisiejszych czasw demokracji i wolno[ci wypowiadania si.) Osobi[cie wierz, |e niezapomniane uczucia jakich si do[wiadcza kiedy czoBg przetacza si po mo[cie jaki wBa[nie si zbudowaBo, jaki nie byB jeszcze testowany, a pod jakim wBa[nie si stoi razem w innymi |olnierzami, okazaByby si bezcenne dla tych wszystkich mBodych ludzi ktrzy nie s w stanie wykrzesa z siebie |adnych motywacji do dziaBania. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W pzniejszym stadium mojej sBu|by wojskowej w Polskiej armii, moje wysokie zdolno[ci techniczne zostaBy docenione i zostaBem przeniesiony do "in|ynierii uzbrojenia", znaczy do sBu|by ktra dziaBa jako wielko-skalowi zbrojmistrze, zajmujc si napraw i utrzymywaniem w ruchu wszelkiego sprztu u|ywanego przez innych |oBnierzy (jak czoBgi, dziaBa, broD, [rodki transportowe, itp.). Podczas owej obowizkowej sBu|by wojskowej w polskiej armii zostaBem promowany do stopnia oficerskiego, tak |e w czasie opuszczania Polski byBem ju| podporucznikiem. <DIV ALIGN="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poza Polsk tak|e dorobiBem si najr|niejszych zaszczytw poprzez studiowanie, badania, oraz promocje zawodowe. Dwa najbardziej istotne z nich byBy kiedy podczas swojej kariery zawodowej osignBem poziom Profesora uniwersyteckiego w a| dwch odmiennych dyscyplinach. Std moje honory obejmuj tak|e midzy innymi tytuBy byBego profesora w in|ynierii mechanicznej, oraz byBego profesora w naukach komputerowych. Sarkastycznie, w swej ostatniej nowozelandzkiej pracy przyznano mi tak|e dyplom "najlepszego kolegi" - wkrtce po otrzymaniu ktrego zostaBem zwolniony z owej pracy. <h1><br><FONT COLOR="blue"> #8. {ycie osobiste: </FONT></h1> <h3><font color="blue">Motto: <i> "Je[li negowa istnienie nadrzdnych boskich celw, to jak uzasadni potrzeb aby utytuBowany ksi| po[lubiB pospolitk, za[ pospolita po[lubiB utytuBowan ksi|niczk?" </i></font></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W swoim |yciu dostpiBem wielu honorw. PrzykBadowo widziaBem sporo cudw i niezwykBych zdarzeD - wykaz najwa|niejszych z jakich przytoczyBem w punkcie #F3 strony <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wszewilki.htm</b></font></a>. W dokBadnie miesic przed moimi 72 urodzinami ogldaBem nawet <b>"pBoncy krzew"</b> jaki telepatycznie ze mn |artowaB i egzaminowaB moj spostrzegawczo[, a jaki w Biblii (wersety 3:1-5 z bibilijnej "Ksigi Wyj[cia") jest opisany i| zadziwiB Moj|esza sw zdolno[ci do zdalnego komunikowania si - co opisaBem w punkcie #J3 swej strony o nazwie <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>petone_pl.htm</b></font></a>. Istnieje jednak jeden honor jakiego dostpiBem w swoim |yciu, a jaki jest szczeglnie miBy mojemu sercu. Jest nim moja |ona. Jej ojciec byB jednym z owych arystokratw z Orientu, ktry straciB swoj fortun, jednak utrzymaB tytuB. Std moja |ona odziedziczyBa od niego rodowy tytuB "Szejka" - po angielsku pisany <font color="blue"><b>"Sheikh"</b></font>, ale bez fortuny Szejka jaka by z tytuBem tym si wizaBa. (Za co dzikuj Bogu, w przeciwnym bowiem wypadku ja nigdy nie miaBbym mo|no[ci aby pozna swoj |on - wszak|e ksi|niczki z majtkami nie chadzaj tymi samymi co ja szlakami "piechurw". Nie wspominajc ju| faktu, |e wwczas moja |ona zapewne byBaby rodzajem popsutej bogaczki, niemo|liwej do wspB|ycia ze "zwykBym [miertelnikiem" - takim jak ja.) Kobiety obdarzone przez Boga rodowym tytuBem Szejka - takim jak tytuB mojej |ony, s ogromnym rarytasem na skal [wiatow. Prawdopodobnie wszystkich "|eDskich Szejkw" z caBego [wiata mo|naby policzy na palcach jednej rki. Z caB te| pewno[ci jest ich znacznie mniej na caBym [wiecie, ni| tylko w Europie jest np. krlowych. Jest ich nawet mniej ni| rodowych ksi|niczek w choby tylko jednym zachodnio-europejskim kraju cigle utrzymujcym Monarchi. Je[li za[ ktra[ orientalna kobieta obdarzona ju| zostaje przez Boga owym niezwykBym tytuBem Szejka, wwczas jest ona faktycznie wybitn osob. PrzykBadowo, caBemu [wiatu zapewne ogromnie imponuj rozumne posunicia |eDskiego Szejka o nazwisku <a href="http://www.google.com/search?q=Sheikh+Hasina%2C+Bangladesh" target="_blank"><font color="green"><b>Sheikh Hasina</b></font></a> - po jej objciu stanowiska gBowy paDstwa Bangladesh. TytuB Szejka faktycznie jest jednym z najwy|szych w kulturach Wschodu jakie dana osoba mo|e oddziedziczy. W przybli|eniu odpowiada on Ksiciowi lub Ksi|niczce na Zachodzie. PrzykBadowo, wBa[nie niedawno si dowiedziaBem, |e w kulturach w jakich tutuB ten jest respektowany, jego odziedziczenie upowa|nia do ustanowienia i ogBoszenia wBasnego paDstwa. (Dla mnie to za[ humorystycznie oznacza, i| do listy owych "wygranych |yciowych", ktr to list zestawiBem zabawnie w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie <a href="eco_cars_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>eco_cars_pl.htm</b></font></a>, jako rodzaj sarkastycznego |artu |yciowego mog te| doda "wygran" w postaci |ony jaka zgodnie z prawem nadanym tradycjami jej kultury, jest nosicielem przywileju i| np. miB mojemu sercu wie[ <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyk</b></font></a>, albo te| np. miejsce naszego zamieszkania, czyli miasteczko <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Petone</b></font></a>, |ona ta mo|e ustanowi i ogBosi odrbnym paDstwem pod jej rzdami, za[ ja wwczas mgBbym np. wdra|a tam zasady totaliztycznego |ycia oraz ze splendorem i honorami podr|owa po innych krajach, tak jak obecnie podr|uj m|owie krlowych Monako czy Luksemburga. Tyle, |e oczywi[cie, w przywilej istnieje jedynie w teorii oraz w humorystycznych spekulacjach, jak niniejsza - i to a| dla caBego szeregu powodw, przykBadowo poniewa| znajc filozofi |yciow mojej |ony wiem z absolutn pewno[ci, |e nigdy czego[ takiego nawet NIE prbowaBaby uczyni, czy poniewa| znajc siebie wiem i| nigdy NIE chciaBbym podr|owa jak m|owie krlowych Monako czy Luksemburga, albo poniewa| znajc ekonomi wsi Stawczyk czy miasteczka Petone wiem te|, |e gdyby staBy si one niezale|nymi paDstwami, ich przywdcw NIE byBoby sta nawet na buty jakie chroniByby ich przed zarabianiem na bosaka na swoje utrzymanie, a tak|e poniewa| ja osobi[cie bezgranicznie wierz w to co wyja[niBem m.in. w punkcie #B2 strony <a href="antichrist_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>antichrist_pl.htm</b></font></a>, oraz we "wstpie" i w "cz[ci #J" swej innej strony o nazwie <a href="pajak_dla_prezydentury_2020.htm" target="_blank"><font color="green"><b>pajak_dla_prezydentury_2020.htm</b></font></a>, mianowicie |e Bg zabrania kobietom przejmowania wBadzy nad m|czyznami, czyli zabrania im tak|e peBnienia funkcji gBowy paDstwa - ale z jedynym wyjtkiem sytuacji kiedy to sam Bg wytypuje dan kobiet wBa[nie do sprawowania wBadzy, przykBadowo poprzez spowodowanie i| odziedziczyBa ona krlestwo czy tytuB Szejka.) W dzisiejszych trudnych czasach nasze maB|eDstwo jest wic wysoce symboliczne. Udowadnia ono bowiem, |e kultura Orientu mo|e wspBistnie z kultur Europy na zasadach wzajemnej miBo[ci, poszanowania i pokoju, oraz |e ka|da z tych dwch doniosBych kultur jest w stanie wzbogaca |ycie tej drugiej. W czasach mojego dzieciDstwa starzy ludzie opowiadali dawne polskie wierzenie w tzw. "zBoty rg". (Istnienie tego staropolskiego wierzenia jest utrwalone m.in. w klejnocie literackim StanisBawa WyspiaDskiego o tytule "Wesele".) Zgodnie z nim, ka|da osoba raz w |yciu otrzymuje od <a href="god_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Boga</b></font></a> w "zBoty rg" zapeBniony najr|niejszymi wspaniaBo[ciami i dobrodziejstwami. Dla ka|dego jednak czBowieka Bg "maskuje" ten "zBoty rg" pod czym[ odmiennym, tak |e wielu ludzi go NIE rozpoznaje i odrzuca po otrzymaniu. Kluczem wic do uzyskania szcz[liwego i speBnionego |ycia jest aby umie rozpozna kiedy i pod jak postaci Bg daje nam w "zBoty rg", oraz aby przyj go z wdziczno[ci i podzikowaniem. Ja zdoBaBem rozpozna swj "zBoty rg" - ktrym okazaBa si by moja |ona. Tak wic w honor jaki jest szczeglnie miBy mojemu sercu, to |e jestem m|em piknej kobiety ktra nie tylko nosi tytuB Szejka, ale rwnie| posiada klas faktycznej ksi|niczki. Najzabawniejsze (a tak|e wysoce romantyczne), jest to, |e o fakcie i| moja |ona jest orientaln arystokratk dowiedziaBem si dopiero w dniu naszego [lubu - kiedy urzdniczka miaBa trudno[ci ze zmieszczeniem jej oficjalnego nazwiska i tytuBw w zaprojektowanej dla pospolitych ludzi rubryce aktu maB|eDstwa. Uprzednio bowiem znaBem j tylko jako ogromnie miB kobietk o porywajcej osobowo[ci z ktr czas zawsze mija wysoce interesujco, tyle |e ktra ma bardzo skomplikowane nazwisko jakie dla wzgldw praktycznych nale|y maksymalnie upraszcza. Z kolei, |e faktycznie |ona ma w genach wrodzon klas i szlachetno[ orientalnej ksi|niczki, u[wiadomiBem sobie dopiero po kilku latach naszego maB|eDstwa. Najwyrazniej wic <a href="god_istnieje.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bg</b></font></a> posBu|yB si jej przykBadem aby mi u[wiadomi i| za staropolskim przysBowiem <b>"trafiBo mu si jak [lepej kurze ziarnko"</b> faktycznie kryje si mechanizm inteligentnego dziaBania, celowo[ci i nadrzdnej sprawiedliwo[ci, a tak|e by mi udowodni, |e aby by wysoce cenione, nagrody za prowadzenie moralnego |ycia wcale nie musz mie materialnego charakteru. Obecnie czsto si zastanawiam, jak m| utytuBowanego |eDskiego Szejka powinien by nazywany. Czy jest on Szejkanek (po angielsku: Sheikher), Szejkomo[ (po angielsku: Sheikhness), czy Szejkowski (po angielsku: Shaker)? A mo|e jeszcze co[ innego? Wszak|e gdybym byB m|em ksi|niczki z, powiedzmy, Anglii, zwracanoby si zapewne do mnie "jego wielmo|no[", "jego wysoko[", czy te| "jego eminencja", nie za[: <b>"hej ty Pajk"</b>! <br> <br> <div align="center"> <a href="pajak_jan/sheikh.jpg" target="_blank"><img src="pajak_jan/sheikh.jpg" alt="Dr in|. Jan Pajk ze swoj |on (tj. nosicielk tytuBu Szejka) w Rzymie, 1995 rok" border=0 width=401 height=291></a> </div> <font size="4" color="blue"> <b>Fot. #8 (J1 z [10]): "Oparciem niekonwencjonalnego m|czyzny jest niezwykBa kobieta." Ja (dr in|. Jan Pajk) w Rzymie z moim |eDskim Szejkiem. </b></font>(Kliknij na to zdjcie je[li zechcesz je powikszy.) <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; yrdBem ogromnego komfortu jest dla mnie [wiadomo[, |e <a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bg</b></font></a> na tyle docenia moje wysiBki i oddanie poszukiwaniom prawdy, i| na wspBtowarzyszk |ycia daB mi prawdziw "PerB Orientu" ktra jest faktyczn ksi|niczk nie tylko z urodzenia i z odziedziczonego tytuBu, ale tak|e ma klas szlachetnej orientalnej ksi|niczki zakodowan w sobie na staBe, tj. w swoich genach, charakterze, zachowaniu, kulturze, zwyczajach, naturze, smaku, itp. <h1><br><FONT COLOR="blue"> #9. Niezale|nie od niniejszej skrconej wersji, dostpne s te| ju| peBniejsze prezentacje moich autobiografii: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Te peBniejsze (i nowsze) prezentacje moich autobiografii obejmuj poszerzon w stosunku do niniejszej stron internetow o nazwie <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font color="green"><b>pajak_jan.htm</b></font></a>, a tak|e nadal dopracowywan wersj ksi|kow, jaka w stanie na dzisiaj jest ju| upowszechniana w bezpiecznym formacie PDF za po[rednictwem strony internetowej o nazwie <a href="tekst_17.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tekst_17.htm</b></font></a>. <h1><br><FONT COLOR="blue"> #10. <a href="jan_pajak_pl.pdf" target="_blank"><font color="green">Kopia tej strony</font></a> jest te| upowszechniana jako <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green">broszurka z serii [11]</font></a> w bezpiecznym formacie PDF: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niniejsza strona dostpna jest tak|e w formie broszurki oznaczanej symbolem <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green"><b>[11]</b></font></a>, ktr przygotowaBem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uwa|anym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatw, jako |e do niego normalnie wirusy si NIE doczepiaj. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarwno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Cigle ma ona te| aktywne wszystkie swoje <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>zielone linki</b></font></a>. Std je[li jest czytana z ekranu komputera podBczonego do internetu, wwczas po klikniciu na owe linki otworz si linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, poniewa| jej objto[ jest okoBo dwukrotnie wy|sza ni| objto[ strony internetowej jakiej tre[ ona publikuje, ograniczenia pamici na sporej liczbie darmowych serwerw jakie ja u|ywam, NIE pozwalaj aby j na nich oferowa (je[li wic NIE zaBaduje si ona z niniejszego adresu, poniewa| NIE jest ona tu dostpna, wwczas nale|y klikn na ktry[ odmienny adres podany w "Menu 3" ze strony <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tekst_11.htm</b></font></a>, poczym sprawdzi czy stamtd juz si zaBaduje). Aby otworzy ow broszurk (lub/i zaBadowa j do wBasnego komputera), wystarczy albo klikn na nastpujcy zielony link <div align="center"> <a href="jan_pajak_pl.pdf" target="_blank"><font color="green" size="5"><b>jan_pajak_pl.pdf</b></font></a> </div> albo te| z ktrej[ totaliztycznej witryny otworzy sobie plik nazywany tak jak w powy|szym linku. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Je[li za[ czytelnik zechce te| sprawdzi, czy jaka[ inna totaliztyczna strona wBa[nie studiowana przez niego, te| jest ju| dostpna w formie takiej PDF broszurki, wwczas powinien sprawdzi, czy wyszczeglniona ona zostaBa w linkach z "cz[ci #B" strony o nazwie <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tekst_11.htm</b></font></a>. Owe linki wskazuj bowiem wszystkie totaliztyczne strony, ktre ju| zostaBy opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. {ycz przyjemnego czytania! </FONT> <h1><br><FONT COLOR="blue"> #11. Moje emaile kontaktowe: </FONT></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podane one s w punkcie #L3 pod koniec strony <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="4" color="green"><b>pajak_jan.htm</b></font></a> z peBn wersj tej autobiografii. </div> </TD> </TR> </TABLE> <div align="center"> Data zapocztkowania budowy tej strony internetowej: 25 maja 2004 roku. <br>Moja sytuacja odzwierciedlana tre[ci tej strony z 2004 roku pozostaje niemal bez zmiany, chocia| menu, linki, format i liczniki tej strony zmuszony byBem kosmetycznie udoskonala w marcu 2011, sierpniu 2013 roku, styczniu 2017 roku, wrze[niu 2018 roku i marcu 2019 roku. (Linki z menu staraj si nad|a za deletowaniem moich stron przez jakie[ mroczne moce!) </div> <!--begin counter--> <div align="center"> <!-- <a href="http://www.freehitcounterz.com"><a href="http://www.rankerzseo.com"><img src="http://www.freehitcounterz.com/getcount.php?cid=2890588b" /></a> </a><br /><a href="http://www.rankerzseo.com">SEO Company</a> <br> <img src="http://energia.sl.pl/rachmistrz.php?page=jan_pajak_pl.htm" width=160 height=60 border=0> --> <br> <a href="https://www.easycounter.com/"> <img src="https://www.easycounter.com/counter.php?janpajakpl" border="0" alt="Free Web Counters"></a> <br><a href="https://www.easycounter.com/">HTML Counter</a> </div> <!--end counter--> </TR> </TD> <!--Here finishes the main coding area of this Web page--> </TD> </TR> </TABLE> </TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>