Dr inż. Jan Pająk - skorowidz tematów z linkami do stron
(2-języcznie po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flagę)
Zaktualizowano:
1 marca 2017 roku

Kliknij "X" lub "No" jeśli np. plansza rzekomych błędów, lub reklama, usiłuje przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.


Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Po polsku na tej witrynie:)

Skorowidz

Skorowidz ZIP

Energia słoneczna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Jan Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu 2014 r.

Pająk na prezydenta 2015 r.

Pająk na prezydenta 2020 r.

Pająk dla prezydentury 2020 r.

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English here:)

Keywords index

Source replica of this web page

Menu 2

Menu 4

FAQ

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Jan Pająk portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists (only under "Google Chrome")

Instruction of playlists

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5](Auf deutsch:)

Dr Jan Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica Seite menu


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

totalizm.zensza.webd.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

geocities.ws/immortality

telekinesis.esy.es

(Stare bo rzadko aktualizowane:)

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

morals.mypressonline.com

1970r.webs.com

malbork.20megsfree.com

totalism.50megs.com

prawda.20fr.com

totalizm.20fr.com

free.7host05.com/Pajak

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Moim stronom internetowym potrzebny jest "skorowidz" z "linkami" pozwalający na szybsze odnajdowanie i otwieranie poszukiwanych tematów i opisów. Wszakże do 2011 roku opracowałem już ponad 300 odmiennych stron internetowych, adresujących ponad 120 odmiennych tematów - każdy temat w co najmniej dwóch językach (tj. polskim i angielskim) a czasami nawet w aż 6 językach. Wszystkie te strony omawiają najróżniejsze tematy z punktów widzenia nowej tzw. "totaliztycznej nauki" - które są unikalnymi produktami moich badań, wiedzy, filozofii życiowej (totalizmu), oraz twórczego umysłu. Niestety, bezstronnej i sprawiedliwej (fair) prezentacji poglądów i ustaleń "totaliztycznej nauki" - które są ujawniane i wyjaśniane na moich stronach internetowych i w moich monografiach, narazie NIE daje się znaleźć w praktycznie żadnym innym opracowaniu na Ziemi (chociaż istnieją już liczne "krytykanckie" opracowania nawzajem prześcigające się w "opluwaniu" wyników badań prowadzonych zgodnie z kanonami owej nowej "totaliztycznej nauki"). Stąd aby ułatwić czytelnikom znajdowanie prezentacji, wyjaśnień i opisów tego czym się aktualnie interesują - dokonanych właśnie z "a priori" podejścia do badań wdrażanego przez nową "totaliztyczną naukę", a także aby dać im dokładny przegląd tematów opisanych na moich stronach i w moich monografiach, opracowałem niniejszą stronę "skorowidza" z (zielonymi) linkami do tematów już przebadanych totaliztycznie. Życzę owocnego jej użycia "dla wspólnego dobra wszystkich ludzi".


Część #A: Informacje wprowadzające:

      

#A1. Jak korzystać z tej strony:

       Część #B tego "skorowidzu" zawiera alfabetyczny wykaz "tematów" albo "zdań kluczowych" czy "definicji" do zagadnień omawianych w poszczególnych stronach które ja autoryzuję. Każdemu z nich starałem się przyporządkować krótki opis, a jeśli to konieczne to również jego tłumaczenie na język angielski. Po symbolu => podane są też (zielone) linki do tych moich stron które dany temat omawiają wraz z /#punktami na owych stronach w których ów temat jest zaprezentowany.
       Aby znaleźć określony fragment moich stron internetowych, który opisuje temat jaki właśnie interesuje czytelnika, najlepiej najpierw opisać ten temat kilkoma słowami które najdokładniej go charakteryzują, potem zaś poszukać w "skorowidzu" z "części #B" tą linię z linkami która najlepiej odpowiada temu czego czytelnik poszukuje. Warto też pamiętać, że "Internet Explorer" w swym menu zwanym "Edit" zawiera rozkaz "Find (on this page)" który ułatwi nam znalezienie na danej stronie poszukiwanego przez nas słowa kluczowego.
       Ja wkładam wiele wysiłku w zapewnienie aby każda witryna (serwer) totalizmu miała wszystkie strony, albo linki do wszystkich stron, jakie dotąd opracowałem. Jednak, jak każdy człowiek, czasami popełniam pomyłki. Ponadto, strony, witryny i serwery totalizmu czasami się psują, zaś wszystko co dotyczy totalizmu jest też intensywnie sabotażowane (zgodnie z działaniem tzw. "przekleństwa wynalazców"). Dlatego czasami może się zdarzyć, że któryś z linków tego "skorowidzu" nie zadziała na danym serwerze. W takim przypadku radziłbym przenieść się na inny serwer wylistowany w "Menu 3", zaś tam spróbować uruchomić ponownie dany (ten sam) link do tematu jaki czytelnika właśnie najbardziej interesuje.


Część #B: Skorowidz i linki:


2 nauki: ateistyczna (ortodoksyjna) i totaliztyczna => totalizm_pl.htm/#A2.6, tornado_pl.htm/#B1, telekinetyka.htm/#C1
3 wyjaśnienia każdego działania Boga => tornado_pl.htm/#K1 i #C2, landslips_pl.htm/#B2, day26_pl.htm/#C2 i #K2
9 zabitych przez UFO na "Przełęczy Diatłowa", Ural, 1959 rok => tekst_1_5.htm/UB3 tom 16, evidence_pl.htm/#E2
10 nakazów diabelskch (diabelskie pokierowania polityków) => solar_pl.htm/#R2, mozajski.htm/#B1, cielcza.htm/wstęp
"10 sprawiedliwych" (powstrzymują "kataklizmy") => patrz "dziesięciu sprawiedliwych"
11 września 2001 r. = przekroczenie "punktu braku powrotu" w samobójstwie całej naszej cywilizacji => solar_pl.htm/#T1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, dipolar_gravity_pl.htm/#K2
"309 męczenników" z L'Aquila przez chciwość naukowców => quake_pl.htm/#R1 do #R7, seismograph_pl.htm/#C6.1
144 000 (tylko) "sprawiedliwych" dostanie się do nieba => quake_pl.htm/#I1, immortality_pl.htm/#C4, dipolar_gravity_pl.htm/#D4
a posteriori => telekinetyka.htm/#C1, petone_pl.htm/#A2, god_istnieje.htm/#F2, pajak_jan.htm/#J2
a priori => totalizm_pl.htm/#A2.6, tornado_pl.htm/#B1, telekinetyka.htm/#C1, god_istnieje.htm/#F1, tekst_1_5.htm/H10
"a priori" kontra "a posteriori" podejście do badań rzeczywistości => totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
absolutna prawda istnieje ale jest niemożliwa do jednoznacznego wyrażenia => prawda.htm/#B4
absolutna sprawiedliwość (uniwersalna sprawiedliwość) => mozajski.htm/#B1, prawda.htm/#A1, totalizm_pl.htm/#A2.11, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#F3, #E2
absolwenci mojego rocznika 1964 klasy Pani Hass z Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu => klasa.htm, lo.htm
absolwenci mojego rocznika 1970 Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej => rok.htm, pw.htm
absurdalność naukowych postulatów powstania "wszechświata z niczego" => will_pl.htm/#E1, biblia.htm/#C12, dipolar_gravity_pl.htm/#D4
absurdalność naukowych postulatów zasad "podróżowania przez czas" => fe_cell_pl.htm/#K1
Adele - set fire to the rain (piosenka: podpalić deszcz) => eco_cars_pl.htm/#D2.1
adres i kontakty autora tych stron (dr inż. Jana Pająk) => pajak_jan.htm/#L3
aerodynamika twierdzi że trzmiel nie powinien latać => cooking_pl.htm/#C2, god_istnieje.htm/#H2, biblia.htm/#F1
"agresor" przegrywa każdą wojnę => bitwa_o_milicz.htm/#I2, Fot #A1, morals_pl.htm/#C5.2, changelings_pl.htm/#B1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N1, solar_pl.htm/#F3, humanity_pl.htm/#B2
"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" (Biblia, List do Rzymian, 6:23 => morals_pl.htm/#C4, #C4.2.2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, #E5
Aleksander Możajski (Алекса́ндр Ф. Можа́йский) = budowniczy pierwszego samolotu => patrz Możajski Aleksander
anonimowy i dyskretny sposób działania Boga => tapanui_pl.htm/#H1
Antychryst = nadprzyrodzona "symulacja" szatańskiej istoty => antichrist_pl.htm/#F5, przepowiednie.htm/#G1 i #G3
Antychryst jako "cielesna reprezentacja Boga" => antichrist_pl.htm/#F4 i #F5, newzealand_visit_pl.htm/#D1 i #D3
anty-kataklizmiczne źródło słonecznej elektryczności dla domu => solar_pl.htm
"Apollo" program = lądowania ludzi na Księżycu => immortality_pl.htm/#K2 i #A3
Aramoana => tekst_1_5.htm/W4 (#77), wszewilki.htm/#F3, fe_cell.htm/#M3
Arka Przymierza = starożytna wersja "komory oscylacyjnej" => telekinesis_pl.htm/#M1, eco_cars_pl.htm/#D3
Arnold Kenneth = pierwszy obserwator UFO - 24 czerwca 1947 => will_pl.htm/#F2, tekst_1_5.htm/P2.4.1 i P5.1 tom 14
arogancka zapowiedź budowy dwóch następnych reaktorów atomowych w Japonii => seismograph_pl.htm/#C7
artyfakt z Singapuru = opis falsyfikatu "Sejsmografu Zhang Heng'a" => artefact_pl.htm/#B1 do #C2
artykuł o dacie nadejścia zagłady i wyludnienia Ziemi => przepowiednie.htm/#H4, dipolar_gravity_pl.htm/#K2
artyści NIE są nękani "przekleństwem wynalazców" => wszewilki.htm/#F3, free_energy_pl.htm/#H2
ataki UFO na ludzi => evidence_pl.htm/#E2, newzealand_pl.htm/#E3, tekst_1_5.htm/UB3 tom 16
"ateistyczna nauka ortodoksyjna" => totalizm_pl.htm/#A2.6, tornado_pl.htm/#B1, pajak_jan.htm/#J2, tekst_1_5.htm/H10
atomowa katastrofa w Fukushima jest co najmniej 4 razy większa od Czernobyla => telekinetyka.htm/#M1.1
Auckland - niszczące tornado z 3 maja 2011 => tornado_pl.htm/#H5, day26_pl.htm/#I3
autobiografia (pełna) autora tych stron (dr inż. Jana Pająk) => pajak_jan.htm/#B1
autobiografia (skrócona) autora tych stron (dr inż. Jana Pająk) => jan_pajak_pl.htm/#1
autoryzacja Biblii przez samego Boga => patrz Biblia i dowody jej autoryzacji przez samego Boga
Badylak, Dr Stephen (wynalazł "pixie dust") => biblia.htm/#F2(15b)
baobab z wyspy Penang, Malezja => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4
bandyckie zachowania symulacji UFOnautów => bandits_pl.htm
"Bateria Telekinetyczna" = "Ogniwo Telekinetyczne" => fe_cell_pl.htm, telekinetyka.htm/#G1 i #D1, tekst_1_5.htm/LA
"beginer's luck" (tj. metoda Boga "szczęście początkującego") => malbork.htm/Fot. #F3
bez ojca chowany (staropolskie ostrzeżenie) => will_pl.htm/6 z #G4, antichrist_pl.htm/#B4, totalizm_pl.htm/#A2.11
bez poznania prawdy NIE ma postępu=> totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1, quake_pl.htm/#G1, #P1, #P6, #R2
bezlekowe "samouzdrawianie" swoich bóli poprzez "odracanie naszych wierzeń" => healing_pl.htm/#G2
bezpieczna i zdrowa żywność i potrawy => cooking_pl.htm
biada temu domowi, gdzie krowa przybodzie bykowi => antichrist_pl.htm/#B2
białaczka (odmiana raka) zabiła Skłodowską-Curie => mozajski.htm/#H3, #B2.1
białe krzyże - w NZ wskazujące miejsca śmierci na drodze => wszewilki.htm/#M1, milicz.htm/#D11, tekst_1_5.htm/#I4.4
"białogłowy" - w kościołach Korei => korea_pl.htm/"Fot. #3b"
Biblia = opis faktycznej historii wszechświata => will_pl.htm/#E1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4
Biblia = potwierdzenia dla badających bez rozwiązań dla leniwców => god_proof_pl.htm/#H3, immortality_pl.htm/#D5.2
Biblia gwarantuje ochronę przed kataklizmami miejsca zamieszkania "10 sprawiedliwych" => quake_pl.htm/#G1
Biblia i dowody jej autoryzacji przez samego Boga => biblia.htm
Biblia i totalizm uczą jak żyć "sprawiedliwie" ("moralnie") => quake_pl.htm/#G1(Ad. 1), mozajski.htm/#B2.1
Biblia nakazuje karanie (dyscyplinowanie) dzieci rózgą => will_pl.htm/#B5.1, rok.htm/#E4, quake_pl.htm/#G1
Biblia nakazuje wysłuchać co najmniej 2 odwrotnych stron dla osądzenia => biblia.htm/#C5, tornado_pl.htm/#B1
Biblia NIE oferuje gotowych receptur i rozwiązań dla leniwców, nieuków i niedowiarków => will_pl.htm/#E1, immortality_pl.htm/#B4.1, #C4.1
Biblia ostrzega o karze śmierci dla "niesprawiedliwych" (nawet jeśli są "religijni") => quake_pl.htm/#A1 i #G1
Biblia potwierdza zasadę działania wehikułów czasu bazującą na DNA => immortality_pl.htm/#B4 i #D5 do #D5.2
Biblia potwierdza że Bóg cofa każdego człowieka do lat młodości aż kilka razy w życiu => immortality_pl.htm/#B4.1
Biblia przeklina tych co ... => quake_pl.htm/#G1,
Biblia wyjaśnia stworzenie widzialnego z tego co niewidzialne (tj. materii z przeciw-materii) => biblia.htm/#C12(5), dipolar_gravity_pl.htm/#D4
Biblia a homoseksualizm => quake_pl.htm/#G1, plague_pl.htm/#B1, mozajski.htm/#B2.1, morals_pl.htm/#C5.5, antichrist_pl.htm/#B4, prawda.htm/#A1
"bio-akupunktura" (użycie źdźbła trawy dla zapobiegania przeziębieniu po złapaniu przez deszcz) => healing_pl.htm/#E1
bitwa o "Milicz" w końcowych dniach drugiej wojny światowej (relacja naocznego świadka) => bitwa_o_milicz.htm/#C1
bitwa o zbudowanie działającego telepatyzera => free_energy_pl.htm/#C2.1, telepathy_pl.htm/#E1.1, eco_cars_pl.htm/#D2.1
bliskie spotkanie w Dolomitach => humanity_pl.htm/#A3
błądzić jest rzeczą ludzką (humanum est errare) => pajak_jan.htm/#L1
Błogosławiona Dorota z Mątowów, cela w Kwidzyniu (1347-1394) => milicz.htm/Fot. #D6(a), malbork.htm/#I1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/J1
błysk śmierci (wiązka fal emitowanych w chwili śmierci) => soul_proof_pl.htm/#E2, god_proof_pl.htm/#F2
błyskawiczna powódź ("flash flood") => petone_pl.htm/#C2 i #I3.1, newzealand_pl.htm/#K1.1, day26_pl.htm/#O1
bogowie inni od naszego => dipolar_gravity_pl.htm/#D4
bohater bitwy pod Grunwaldem a działanie "Prawa Bumerangu" => malbork.htm/#C3.1
bombardowania Nowej Zelandii kałem UFOnautów => evidence_pl.htm/#A2 i #B8
bombardowanie przyszłych ofiar trzęsień ziemi ofertami budowy urządzeń ostrzegających => seismograph_pl.htm/#I1
Bóg - "sprawiedliwość" (a więc i "moralność") to posłuszeństwo => totalizm_pl.htm/#A1, morals_pl.htm/#B5, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3
Bóg celowo symuluje tymczasowy materiał dowodowy na potwierdzenie każdego silnego wierzenia ludzi => totalizm_pl.htm/#A2.2, healing_pl.htm/część #G, soul_proof_pl.htm/#I1
Bóg ciągle się uczy => evolution_pl.htm/#M1, magnocraft_pl.htm/#L2, will_pl.htm/#B4, seismograph_pl.htm/#B5
Bóg definitywnie istnieje i już jest to formalnie udowodnione => god_proof_pl.htm/#G2, god_pl.htm/#B3
Bóg (i świat fizyczny) liczą "tylko" około 6000 lat => will_pl.htm/#B7, evolution_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/NA1.3 tom 12
Bóg jest poznawany badaniami "totaliztycznej nauki" i filozofii totalizmu => god_pl.htm, tekst_1_5.htm/I3.3.4 tom 5
Bóg jest samoświadomym naturalnym programem rezydującym w "przeciw-materii" => god_proof_pl.htm/#C2
Bóg karze pasywnych przy grzechu jak wspólników grzechu => seismograph_pl.htm/#C7, parasitism_pl.htm/#B1 i #B4, will_pl.htm/#G4
Bóg karze śmiercią osoby "niesprawiedliwe" ("niemoralne") => quake_pl.htm/#A1 i #G1
Bóg karze śmiercią osoby religijne które są "niemoralne" ("niesprawiedliwe") => quake_pl.htm/#A1 i #G1
Bóg karze za "niemoralność", a nie za "ateizm" ani za niską "religijność" => quake_pl.htm/#A1 i #G1
Bóg 'nagradza' poprzez zaoszczędzenie komuś doświadczania "kar" => mozajski.htm/#B2.1
Bóg nakazuje aby dyscyplinować dzieci => will_pl.htm/#B5.1, quake_pl.htm/#G1(Ad.1), morals_pl.htm/#J2.4
Bóg samowyewoluował się z początkowego "chaosu" wszechświata => will_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/A1.1 tom 1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4
Bóg stworzył (celowo) niedoskonałych ludzi => tekst_1_5.htm/A7, A3.1, parasitism_pl.htm/wstęp, humanity_pl.htm/#C2, antichrist_pl.htm/#B2
Bóg unika potwierdzania 'przewidywań' ludzi aby NIE generować 'proroków' => quake_pl.htm/#P5(3.14) i #P6
Bóg używa "samoregulujące się" mechanizmy karania => mozajski.htm/#B3 i #B4.4, seismograph_pl.htm/#C7 i #I1
Bóg wybrał właśnie to, co głupie ... aby zawstydzić mędrców (1 Koryntian, 1:27-29) => evolution_pl.htm/#A1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, pajak_jan.htm/#L1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5
Bóg "żywi się" wiedzą => will_pl.htm/#B4
Bóg-Małpa (tj. "Hanuman" hinduizmu, "Si Jin Hung" buddyzmu, "Sun Wukong" taoizmu) => god_pl.htm/Fot. #B2a
brak kości przedpotopowych ludzi jako dowód życia w "czasie absolutnym" => immortality_pl.htm/#C4.1
brak 'konkurencji' lub 'opozycji' powoduje narastanie wypaczeń i zwyrodnień => god_istnieje.htm/#F1.1 i #F3
brak w kościołach ludzi niezdrowo otyłych => god_proof_pl.htm/#F2
bratobójcza walka Boga o przeżycie => antichrist_pl.htm/#B1.1, soul_proof_pl.htm/#L4
Britten John i jego motocykl oraz mięśniolot => newzealand_visit_pl.htm/#H1.4
broń: pepesza, Suomi M-31 SMG, RKM Browning, Schmeisser, Mauser, Kałasznikow => bitwa_o_milicz.htm/#E2
"brzytwa Occam'a" ("bytów nie wolno mnożyć ponad absolutną konieczność") => god_istnieje.htm/#F1 i #F2
budowa własnego anty-kataklizmicznego zasilania w elektryczność => solar_pl.htm
bujda na kółkach => dipolar_gravity_pl.htm/#K2
"burza mózgów" => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D4
cała karma jaką sobie wygenerowaliśmy, musi być nam zwrócona zanim umrzemy => karma_pl.htm#E1, antichrist_pl.htm/#B1.1, prawda.htm/wstęp
"chaos" początkowy wszechświata jako siła która samo-ewoluowała Boga => will_pl.htm/#E1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4
charakter ludzi ujawniany ich anatomią => day26_pl.htm/#M1, changelings_pl.htm/#M1
"chimera DNA" = genetyka inna u dziecka niż u matki => soul_proof_pl.htm/#C6, prawda.htm/#C1
chiński bóg długowieczności zwany "Shou Xing" => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5 tekst_1_5.htm/tom 8, JG9.1
chlabra, klumpy, pyrki, ryczka => cielcza.htm/wstęp
Christchurch - wynik ignorowania obrony przed kataklizmami => quake_pl.htm/#P5.1
chwasty a pożyteczne roślinki, burzenie a budowanie => antichrist_pl.htm/#B1.1
"cielesna reprezentacja Boga" albo "wcielenie Boga" => patrz "deita"
co czynić i jak się ratować podczas trzęsienia ziemi => quake_pl.htm/#R2
co nastąpi po naszej śmierci (w/g Biblii) => malbork.htm/#J3
coca-cola (sekretna receptura) => boiler_pl.htm/#G1, mozajski.htm/#H4
conscientious objectors ("obdżektor" = odmawiający służby wojskowej dla wiary) => cielcza.htm/#L3, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A4 i #J5
Corby Schapelle z Australii => predators_pl.htm/#E5, changelings_pl.htm/#I1
cud deszczu żywych rybek => milicz.htm/Fot. #D24, god_proof_pl.htm/#H2, wszewilki.htm/Fot. #F2, tornado_pl.htm/#K3
"cuda" jakie zaistniały w moim otoczeniu => god_proof_pl.htm/#H2
cudowne odwrócenie się posągu w katedrze z Christchurch tyłem do ludzi => quake_pl.htm/#P6
"cudowne ptaki" które znoszą "złote jajka" = wynalazcy => free_energy_pl.htm/#H2
cudowne uzdrowienie z Warszawy w kościele ze Świętej Lipki => timevehicle_pl.htm/#D6.1, god_proof_pl.htm/#H2
cykady w Korei => korea_pl.htm/"Fot. #10b"
cyklon Nargis z Burmy (3 i 4 maja 2008 roku) złożony z dwóch współbieżnie wirujących cyklonów => katrina_pl.htm/#E2
czarna sobota (black Saturday) z Wiktoria w Australii w dniu 7 lutego 2009 => day26_pl.htm/#O1, petone_pl.htm/#C2
czarnoksiężnik "Sapieha" => sw_andrzej_bobola.htm/#G1, cielcza.htm/#E2, changelings_pl.htm/#A2
"czas", działanie czasu => immortality_pl.htm/#C1
"czas absolutny" (nienawracalny), a "nawracalny czas softwarowy" => immortality_pl.htm/#C4
"czas zwrotu" (zwrócenia się karmy) => morals_pl.htm/#C4.2, #A4, mozajski.htm/#B2.2, #B2.3, karma_pl.htm/#A4, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1, #E4, portfolio_pl.htm/#D3, quake_pl.htm/#R2
czasowa czarna dziura = "uwięziona nieśmiertelność" bez nirwany => immortality_pl.htm/#H5, timevehicle_pl.htm/#C9
"czerwona taśma" (tj. przeszkody legalne i biurokracja) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5
człowiek będzie całował ziemię kiedy napotka ślady innego człowieka => przepowiednie.htm/#H3 i #H1.1, wszewilki.htm/#E2
"człowiek strzela, jednak kule nosi diabeł" => changelings_pl.htm/#B1, karma_pl.htm/#B6, malbork.htm/#A2
"czteropędnikowe wehikuły UFO" (UFO o czterech pędnikach) => explain_pl.htm/#G1
"cztery mądre małpki" (NIE czyń zła, NIE mów zła, NIE słuchaj zła, NIE podziwiaj zła) => antichrist_pl.htm/#B1.1, quake_pl.htm/#I1, humanity_pl.htm/#B2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#N4, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#F2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#F3
czy Bóg dotrzymuje obietnic które zawarł w Biblii => day26_pl.htm/#I3, healing_pl.htm/#G2
czy Bóg stworzył cokolwiek jeszcze piękniejszego od ciała kobiety? => antichrist_pl.htm/#B2,
czy nasze chroby leczą lekarstwa, czy też Bóg => healng_pl.htm/#A2
czy UFO i UFOnauci są "symulacjami Boga" => tekst_1_5.htm/OD5 i QB1 z tomów 13 i 15, evidence_pl.htm/#A2
czy wszystko co stwierdza oficjalna nauka to kłamstwo => morals_pl.htm/#C4.7, tapanui_pl.htm/#K1.1, cloud_ufo_pl.htm/#E2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2 humanity_pl.htm/#B1, karma_pl.htm/#F1, malbork.htm/#J3
czystka i prowokacja na Politechnice Wrocławskiej z 1 maja 1968 roku => tekst_1_5.htm/A18 tom 1, wroclaw.htm/#F2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, wszewilki.htm/#F3(4), rok.htm/#E5
"darmowa energia" - urządzenia generujące => free_energy_pl.htm, fe_cell_pl.htm, telekinetyka.htm, eco_cars_pl.htm
Darwinowskie "przeżywanie najsilniejszego" => changelings_pl.htm/#B1, bitwa_o_milicz.htm/#E3, will_pl.htm/#G1
Davey Peter Daysh - grzałka soniczna => boiler_pl.htm, newzealand_visit_pl.htm/#H1.5 i #H2, free_energy_pl.htm/#E1
DeBroglie Louis i jego "symetryczność natury" => god_proof_pl.htm/#E2(5), free_energy_pl.htm/#B2, biblia.htm/#F1, tekst_1_5.htm/H6.1 tom 4
"Deer Cave" (tj. "Jelenia Jaskinia") odparowana przez UFO na Borneo => magnocraft_pl.htm/#G4, newzealand_pl.htm/#F1, tekst_1_5.htm/V5.3.1 z tomu 17
definicja "moralności" (w/g totalizmu) => totalizm_pl.htm/#A1, morals_pl.htm/#B5, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3, quake_pl.htm/#A2
definicja "odkrycia" => tekst_1_5.htm/ostatni podrozdział z V5.3.1 w tomie 17
definicja państwa jako aparatu ucisku (K. Marks i W. Lenin) => nirvana_pl.htm/#E2
definicja pojęcia "moralność" w świecie rządzonym przez Boga => morals_pl.htm/#B5, totalizm_pl.htm/#A1, changelings_pl.htm/#P1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3
definicja pojęcia "nauka" (naukowa i totaliztyczna) => telekinetyka.htm/#C2, #C3
definicja "pola moralnego" => pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1
definicja "religii" => tornado_pl.htm/#B1
definicja "totaliztycznej nauki" => telekinetyka.htm/#C4, tornado_pl.htm/#B1
definicja "władzy") => morals_pl.htm/#J2.2.2, przepowiednie.htm/#H1.1
totaliztyczna definicja naszego świata fizycznego=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4
"deita" czyli "cielesna reprezentacja Boga" ("wcielenie Boga") => newzealand_visit_pl.htm/#D1, antichrist_pl.htm/#F4
"deja vu" => immortality_pl.htm/#C3, #B4.1, malbork.htm/#J3, god_istnieje.htm/#D3, wszewilki_jutra.htm/#J6
delfiny i wieloryby jako przodkowie ludzi => evolution_pl.htm/#F2
dentysta leczący rekina z bolącymi zębami => pajak_do_sejmu_2014.htm/#N1
depresja psychiczna a energia moralna => nirvana_pl.htm/#F2, #C6
"depresja" oraz chorobliwy sceptycyzm = oznaki "pasożytnictwa" => parasitism_pl.htm/#E1, totalizm_pl.htm/#D10
depresja psychiczna - leczenie => nirvana_pl.htm/#C6, parasitism_pl.htm/#E2
depresja psychiczna - powodująca samobójstwa => will_pl.htm/#G4, nirvana_pl.htm/#F2
depresyjny poziom energii moralnej w Nowej Zelandii => nirvana_pl.htm/#F2, newzealand_visit_pl.htm/#E1, karma_pl.htm/#F2
Diesel Rudolf - wynalazca silnika Diesla => mozajski.htm/#H4, newzealand_visit_pl.htm/#H1, eco_cars_pl.htm/#G2
dlaczego 666 z Biblii jest też dowodem na istnienie Boga i duszy => przepowiednie.htm/#C3, god_pl.htm/#G1, antichrist_pl.htm/#F2+
dlaczego ateiści budują wiedzę i technikę ale niszczą moralność => will_pl.htm/#C4, bitwa_o_milicz.htm/#J3
dlaczego Biblia potwierdza, że wszystkie stwierdzenia oficjalnej nauki są nieprawdą => morals_pl.htm/#C4.7
dlaczego Bóg nie "bije piorunami" => soul_proof_pl.htm/#B2, changelings_pl.htm/#D2, predators_pl.htm/wstęp
dlaczego Bóg nie "wali piorunami" => god_pl.htm/#B9, antichrist_pl.htm/#C1, will_pl.htm/#A2, tornado_pl.htm/#C1
dlaczego Bóg preferuje i chroni społeczności i osoby zwiększające wiedzę innych => quake_pl.htm/#H2 i #K1
dlaczego Bóg stworzył kobiety jako znacznie niedoskonalsze od mężczyzn => antichrist_pl.htm/#B2
dlaczego Bóg stworzył ludzi (dla powiększania wiedzy) => will_pl.htm/#B2, tekst_1_5.htm/A3 i A3.1 w tomie 1
dlaczego Bóg toleruje cierpienie, kalectwo i śmierć => god_istnieje.htm/#C1 i #C2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1
dlaczego Bóg "symuluje" UFO i UFOnautów => tekst_1_5.htm/QB2 i QB3 z tomu 15, evidence_pl.htm/#A2
dlaczego Bóg zwodzi okłamiących nas naukowców (1 Koryntian, 1:27-29) => dipolar_gravity_pl.htm/#D4, pajak_jan.htm/#L1, evolution_pl.htm/#A1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5
dlaczego brak "konkurencji" korumpuje => god_istnieje.htm/#F1, telekinetyka.htm/#M1.3, god_proof_pl.htm/#A4
dlaczego cechy narodowe Polaków wyjątkowo sprzyjają zadziałaniu "przekleństwa wynalazców" => mozajski.htm/#I1
dlaczego Drugi Jezus nie może się ujawnić, nawet jeśli już tu przybył => przepowiednie.htm/#G3
dlaczego nasz los w młodości zależy od tego co czynimy jako dorośli => totalizm_pl.htm/#A2.5, god_istnieje.htm/#D1
dlaczego do wiecznego życia Bóg osądzi tylko 1 z każdych 250000 ludzi => immortality_pl.htm/#C4, quake_pl.htm/#I1
dlaczego "dobrzy mężowie zawsze mają złe żony, zaś dobre żony zawsze mają złych mężów" => god_proof_pl.htm/#A4, antichrist_pl.htm/#B2
dlaczego ja używam skrótu "JP3" na googlowskich forach dyskusyjnych => faq_pl.htm/#E2.1
dlaczego kobiety są niedoskonalsze od mężczyzn (plus materiał dowodowy na ten fakt) => antichrist_pl.htm/#B2
dlaczego kokosy nigdy nie spadają na głowy ludzi => fruit_pl.htm/#C1 i #D1, god_proof_pl.htm/#F2
dlaczego "koniec świata" musi jednak kiedyś nastąpić => immortality_pl.htm/#C3
dlaczego "koniec świata" może nastąpić dopiero w, lub po, 2656 roku => immortality_pl.htm/#C4, quake_pl.htm/#N1
dlaczego "koniec świata" NIE był w 2012 r. i NIE będzie w dalszych 6 setek lat => quake_pl.htm/#N1, seismograph/#B8
dlaczego "kości dinozaurów" dowodzą NIEistnienia dinozaurów => god_istnieje.htm/#H2, #F2, #E1, stawczyk.htm/#D3
dlaczego ludzie są niedoskonali => tekst_1_5.htm/A7, A3.1, changelings_pl.htm/#D1, humanity_pl.htm/#C2
dlaczego mamy obowiązek walczyć z szatańskimi reprezentacjami Boga => antichrist_pl.htm/#F5
dlaczego modlić się trzeba wyłącznie do Boga => antichrist_pl.htm/#F5, malbork.htm/#D1
dlaczego na całym świecie tydzień ma 7 dni => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, newzealand_visit_pl.htm/#D5, pigs_pl.htm/#C4, tornado_pl.htm/#E2
dlaczego na życie człowieka składają się 2 cykle po 60 lat każdy => pigs_pl.htm/#C8
dlaczego "nieczynienie niczego i wylegiwanie się" jest niemoralne => god_istnieje.htm/#E3, totalizm_pl.htm/#A2.1, rok.htm/#F1
dlaczego tylko nieskończone wymiary wszechświata gwarantują ciągłość życia na Ziemi => dipolar_gravity_pl.htm/#D4 humanity_pl.htm/#B2
dlaczego "nuklearnej wojny światowej" nigdy NIE będzie => bitwa_o_milicz.htm/#J2 i #J4, quake_pl.htm/#N2, seismograph_pl.htm/#B9
dlaczego o Bogu powinno się wiedzieć, a NIE tylko w Niego wierzyć => god_proof_pl.htm/#B3, bitwa_o_milicz.htm/#J3
dlaczego religie ani ateistyczna nauka niemal nic nie wiedzą o samym Bogu (o Bogu Ojcu) => healing_pl.htm/#A2
dlaczego różnice wieku skał i ludzkości są dowodem na "nawracalny czas softwarowy" => przepowiednie.htm/#C3
dlaczego wierzący budują moralność ale blokują rozwój wiedzy i techniki => will_pl.htm/#C3, totalizm_pl.htm/#A2.7
dlaczego wzrost wiary w Boga obala postęp techniczny ale zwiększa moralność => will_pl.htm/#C3 i #A2
dlaczego zmiany wiedzy ludzkiej mają kształt litery "U" => pigs_pl.htm/#C9
długość naszego życia jako sumaryczny "wskaźnik moralnej poprawności" => morals_pl.htm/#C4
długoterminowo niemoralne decyzje i działania nigdy NIE rozwiązują problemów a jedynie je eskalują => solar_pl.htm/#A2, #F3(7), #N1, #T7
długoterminowe unieważnianie niemoralnych korzyści przez "pole moralne" => totalizm_pl.htm/#H2, morals_pl.htm/#C4.2.1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A2(#A2.2),
długoterminowo mechanizmy moralne karzą niemoralność a nagradzają moralność => totalizm_pl.htm/#A1.1, #H2, karma_pl.htm/#A4, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#F5
dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce => morals_pl.htm/#C4.7, pajak_jan.htm/#D6, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, telepathy_pl.htm/#E1.1, totalizm_pl.htm/#A2.2
dobro ogółu przeważa nad dobrem jednostek => prawda.htm/#C6
dobry mąż = zła żona, zły mąż = dobra żona (chińskie przysłowie) => god_proof_pl.htm/#A4, antichrist_pl.htm/#B2
"dola" = zasiłek dla bezrobotnych => prawda.htm/#C6, pajak_jan.htm/#B1
Domała Andrzej (ś.p.) - uprowadzony do UFO i na planetę Nea => tekst_3b.htm, tekst_1_5.htm/UB2 tom 16
dorobek fundujący i fundamenty filozoficzne noworodzącej się "nauki totaliztycznej" => god_istnieje.htm/#F1.1, #F2
"dosiądnięcie tygrysa" = nie daje się ujechać - bo zwali, nie daje się zsiąść - bo pożre => rok.htm/#E1 - (1)
"dotacje garażowe" ("garage grants") => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5
dowody specjalnego potraktowania nowozelandzkiego Petone przez Boga => petone_pl.htm/#I3, day26_pl.htm/#I3
dowody, że dusza wnika w ciało po przerwaniu pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6, will_pl.htm/#G1, tekst_1_5.htm/JD12.5.1 z tomu 7
dowód empiryczny, że czas jest softwarowy i ma charakter skokowy (dyskretny) => immortality_pl.htm/#D1 i #D2
dowód formalny na softwarowy zapis "programów życia i losu" w DNA => immortality_pl.htm/#D7, tekst_1_5.htm/M1.6
dowód formalny, że "Bóg autoryzował Biblię" => biblia.htm/#B1, tekst_1_5.htm/M7.1 z tomu 11
dowód formalny, że "Bóg istnieje" => god_proof_pl.htm/#G2, god_pl.htm/#B3, tekst_1_5.htm/I3.3.4 tom 5
dowód formalny, że "Bóg stworzył pierwszą parę ludzi" => evolution_pl.htm/#B8, tekst_1_5.htm/NF9 z tomu 12
dowód formalny, że "ludzie posiadają duszę" => soul_proof_pl.htm/#G2, nirvana_pl.htm/#C1.1, tekst_1_5.htm/I5.2.1
dowód formalny, że "przeciw-świat istnieje" => dipolar_gravity_pl.htm/#D3, tekst_1_5.htm/H1.1.4 z tomu 4
dowód metodą porównywania atrybutów, że UFO istnieją obiektywnie => ufo_proof_pl.htm/#C, tekst_1_5.htm/P2
dowód metodą porównywania atrybutów, że żyjemy w świecie rządzonym przez Boga => changelings_pl.htm/#B3, #B1
dowód z porównywania atrybutów, że "religijne diabły to dzisiejsi UFOnauci" => ufo_pl.htm/#G1, evidence_pl.htm/#A3
dowód że UFO i UFOnauci są "symulacjami" ("fabrykacjami") Boga => evidence_pl.htm/#A3
"droga maksymalnego błędu" oraz "droga największego błędu" => patrz "droga najwyższego błędu"
"droga najwyższego błędu" => antichrist_pl.htm/#B1.1, malbork.htm/#J3, artefact_pl.htm/#D3, god_proof_pl.htm/#G4
Drugi Jezus w Christchurch => przepowiednie.htm/#G2, quake_pl.htm/#P5 i #P5.1
dryft kontynentalny nigdy NIE zaistniał (dowody) => humanity_pl.htm/#B2
dusza ludzka = niezniszczalny program z pamięci "przeciw-materii" => soul_proof_pl.htm/#C1 i #C2
dusza wnika ciało w chwili ucięcia pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6, faq_pl.htm/#E2, tekst_1_5.htm/JD12.5 z tomu 7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5
duszę ludzką może zniszczyć eksplozja jądrowa => immortality_pl.htm/#A2, #L6
dwie szybkości starzenia się w dwóch czasach naszego świata => przepowiednie.htm/#C3, god_istnieje.htm/#H2
"dwunastu nieśmiertelnych" = buddyjscy deici (Lohans) => immortality_pl.htm/pod Fot. #B1c
dyskretne karanie przez Boga ludzi popierających homoseksualizm => petone_pl.htm/#I3.1
dzieci bogatych rodziców wyrastają na niewydarzeńców i snobków => god_proof_pl.htm/#A3, mozajski.htm/#I5
"dziesięciu sprawiedliwych" (np. chronią od "kataklizmu") => quake_pl.htm/#I1, petone_pl.htm/#I3, mozajski.htm/#B4.3 totalizm_pl.htm/#A2.3 day26_pl.htm/#I3, cielcza.htm/#L5
dziwne (nadprzyrodzone?) trzęsienie ziemi w Kaikoura, NZ, z północy 13 listopada 2016 roku => quake_pl.htm/#R2, solar_pl.htm/#N4, wszewilki.htm/#F3
"dzwon Colenso'na" ("Colenso's Bell") => quake_pl.htm/#R2 i Fot. #M1, seismograph_pl.htm/Fot. #D1
EcoArk z Taipei, Tajwan (wielopiętrowy pawilon z recyklingowalnych butelek plastykowych) => wszewilki_jutra.htm/#C4.4
eco-friendly, EcoArk, lego, mecho-optyk, Polli-Brick, Portable Sleep Out, PTE (Taipei, Tajwan) => wszewilki_jutra.htm/#C4.4
Einstein i błędy jego "teorii względności" => mozajski.htm/#H3, #I6, evil_pl.htm/Fot. #G2, quake_pl.htm/#S5
"efekt ducha liściowego" = ukazujący "ducha" => telekinesis_pl.htm/#F3, free_energy_pl.htm/#I3, tekst_7_2.htm/C9
"efekt telekinetyczny" = odwrotność tarcia => free_energy_pl.htm/#B2, boiler_pl.htm/#B1, fe_cell_pl.htm/#B2
"eksplozja tapanui" = eksplozja stosu "wehikułów czasu" w Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm, tekst_5_4.htm
eksplozje UFO => tapanui_pl.htm, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17
eksperyment nadający ciału bezważkość => soul_proof_pl.htm/#E7.2, telekinesis_pl.htm/#M1
eksperyment nadający ciału nadprzyrodzoną wagę => soul_proof_pl.htm/#E7.1
elektryczność z energii słonecznej => solar_pl.htm
wzajemne kompensowanie złych następstw dwóch przeciwstawnych działań => totalizm_pl.htm/#A2.11
eliptyczne (i tajemnicze) okna w niebie ponad Petone => petone_pl.htm/#I3(15), Fot. #I3
energia jest kluczem do wszystkiego (kłamliwe twierdzenie oficjalnej nauki) => fe_cell_pl.htm/wstęp, oscillatory_chamber_pl.htm/wstęp, pajak_jan.htm/#L1
energia pozytywnego myślenia => quake_pl.htm/#J1
energia "yang" (męska i rozpalająca) oraz "yin" (żeńska i chłodząca) => fruit_pl.htm/#B2, #B4, god_pl.htm/#B7, cooking_pl.htm/#L1, #L3
energie (Indii) "sattva", "tamas" i "rajas" => fruit_pl.htm/#B4, wszewilki.htm/#M2
"Enigma" => patrz polscy geniusze - Gwido Langer = rozszyfrował niemiecką "Enigma"
Escherichia coli (E. coli) = mordercza bakteria z NZ rzek => totalizm_pl.htm/#A2.11
eskalowanie problemów przez niemoralne wynalazki i odkrycia => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1
ewolucja Boga => god_proof_pl.htm/#C2
ewolucja - fakty => evolution_pl.htm
fabrykacje zdjęć Jana Pająk => god_proof_pl.htm/Fot. #J3, totalizm_pl.htm/#I3
fabrykacje zdjęć UFO = wypaczanie wartości autentycznych zdjęć UFO => memorial_pl.htm, evidence_pl.htm/Fot. #L1
"faktyczna moralność" = poziom posłuszeństwa wobec wszelkich nakazów Boga => morals_pl.htm/#B5 do #B7, humanity_pl.htm/#B2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3
"faktyczna nieśmiertelność" = uzyskana przez uginanie "przestrzeni czasowej" => immortality_pl.htm/#J4
"faktyczny postęp" (jako odwrotność "fałszywego postępu" i "udoskonalania") => eco_cars_pl.htm/#G4, portfolio_pl.htm/#B3
festiwal kwiatów lipowych i karpia w Miliczu => milicz.htm/#D33
"feminizm" = żeńska wersja "pasożytnictwa" => morals_pl.htm/#J2.2.1
"feng schui" => malbork.htm/#H1, wroclaw.htm/#D19, wszewilki_jutra.htm/#B1 i #B6, milicz.htm/#D26
film "All the King's Men" (Sandringham Company) => cloud_ufo_pl.htm/#F2
film "Changeling" (podmieniec) => changelings_pl.htm/#E1
film "Dr Jan Pajak portfolio" na YouTube (35 minutes) => www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGMpl, www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4uk, www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98de
film "Fires in the sky" (Travis Walton, UFO) => bandits_pl.htm/#D4, evidence_pl.htm/#B3, tekst_1_5.htm/V5.4 z tomu 17
film "Galaxy Quest" (ludożerowanie na słabszych od siebie) => newzealand_visit_pl.htm/#K1
film "Groundhog Day" (podróże w czasie) => timevehicle_pl.htm/#D8.1, boiler_pl.htm/#E1, parasitism_pl.htm/#G8
film "Gwiezdne Wojny" (podobizna Yeti) => aliens_pl.htm/#H1
film "Omen" (znikanie nieboszczyków) => changelings_pl.htm/#E1
film "Piers Morgan On Dubai" (wierzący w raka chorują na raka) => healing_pl.htm/#G2
film "The Magic Box" (o Williamie Friese-Greene - wynalazcy kamery filmowej) => fe_cell_pl.htm/#K3(3)
film "The Wizard of Oz" (zła czarownica) => aliens_pl.htm/#C3
film "Wild China" (umierające równocześnie bambusy) => god_proof_pl.htm/#F3
filozofia "totalizm" = codzienna filozofia wypełniania "moralnych praw" => totalizm_pl.htm, tekst_8_2.htm
filozofia "pasożytnictwo" = codzienna filozofia łamania "moralnych praw" => parasitism_pl.htm,
formalny dowód naukowy => patrz "dowód formalny że ..." =>
formowanie bezruchu "materii" z ruchu wirów "przeciw-materii" => dipolar_gravity_pl.htm/#A1, tornado_pl.htm/#K3
fotografia Boga-Małpy => god_pl.htm/Fot. #B2a, tekst_1_5.htm/tom 12 Rys. N1
"fotografia kirlianowska" => mozajski.htm/#I3
fotografia kwiatu "lotusa" w Korei => hosta_pl.htm/"Fot. #15"
fotografia rozstrzeliwania patriotów koreańskich => bitwa_o_milicz.htm/Fot. #I3
fotografie aury ludzkiej => soul_proof_pl.htm/Fot. #E1a do Fot. #E2b
fotografie (autentyczne) UFO => explain_pl.htm
fotografie (autentyczne) UFOnautów => aliens_pl.htm
fotografie czołgów T34 (radziecki), Sherman M4 (USA) i Valentine V (UK) => bitwa_o_milicz.htm/#E1.1 do #E1.4
fotografie hinduskiego "Murugan" albo "Subramanya" => immortality_pl.htm/Fot. #B1ab, parasitism_pl.htm/Fot. #1
fotografie Jana Pająk (autora totalizmu) => pajak_jan.htm, stawczyk.htm, klasa.htm, rok.htm, tapanui_pl.htm/Rys. #14
fotografie "komór oscylacyjnych" UFO => ufo_pl.htm/Fot. #B7
fotografia kwiatu "lotusa" w Korei => hosta_pl.htm,
fotografie lądowisk UFO => evidence_pl.htm/Fot. #B1, explain_pl.htm/Fot. #D7 i #D8, tekst_1_5.htm/tom 17 rozdział V
fotografie "ornamentalnych świnek z chińskiego zodiaku zwierzęcego" => pigs_zdjecia.htm, pigs_pl.htm
fotografie ozdobnych kwiatków zwanych "hosta", rodzimych dla Korei => hosta_pl.htm
fotografie "podróżników przez czas" (tj. ludzi z przyszłości odwiedzających przeszłość) => immortality_pl.htm/#D6.1
fotografie samotnego baobabu z wyspy Penang w Malezji => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4
fotografie "wehikułów czasu" (UFO zdolnych cofać czas) => immortality_pl.htm/Fot. #G1a-d, explain_pl.htm/Fot. #F2a
Friese-Greene, William (wynalazca kamery filmowej) => fe_cell_pl.htm/#K3(3), eco_cars_pl.htm/#G2
Gates Bill z Microsoft (dlaczego odpadł ze studiów na uczelni) => god_istnieje.htm/#F3, tornado_pl.htm/#C6
generowanie elektryczności z energii słonecznej => solar_pl.htm
geniusz matematyczny mojej matki (liczenie jak szybki komputer) => pajak_jan.htm/#B1
giganty ludzkie z Nowej Zelandii (Te Kahui Tipua) => tapanui_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#I2, quake_pl.htm/#S2, immortality_pl.htm/#C4.1
giganty ludzkie z Patagonii (patagońskie wielkoludy) => newzealand_pl.htm/#I2
gigantyczne stworzenia Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#I2
gigantyczny super-ptak "moa" z Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/Rys. #9ab
Giordano Daniela (Miss Włoch 1966) - odbiorczyni daru "piramidy telepatycznej" => tekst_7_2.htm, 7_tekst.htm, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, telepathy_pl.htm/#E1.1, mozajski.htm/#I7, free_energy_pl.htm/#C2.1, eco_cars_pl.htm/#D2.1
głęboko wierzący żyliby w jaskiniach i nie znali ognia => evil_pl.htm/#F2, will_pl.htm/#A2, #C3, magnocraft_pl.htm/#L2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5
grecki alfabet (jego kodowanie dla stron) => keyboard_gr.htm
Graf Haupfman Nietzke von Kolande (burmistrz Wrocławia) => wroclaw.htm/Fot. #D9, bitwa_o_milicz.htm/#G1
gruszki na wierzbie (tj. składankowe drzewa owocowe szczepione na trującej bazie korzeniowej) => cooking_pl.htm/#A4, fruit_pl.htm/#A3
gryf (chupacabra) = poskładane zwierzę (lew + orzeł) => newzealand_pl.htm/#E8, wszewilki.htm/#H1, stawczyk.htm/#F3
"grzałka Davey'a" = generator "darmowej energii" cieplnej => free_energy_pl.htm/#E1 do #E7, tekst_1_5.htm/tom 10, LA3.3, tekst_6_2.htm/2.2
"grzałka z Pakistanu" (dla darmowej energii) => boiler_pl.htm/#E4.2, artefact_pl.htm/#F5, newzealand_visit_pl.htm/#H3
"hałas telepatyczny" a "neo-średniowiecze" => tapanui_pl.htm/#K1
Hass Helena (ś.p.), moja wychowawczyni, nauczycielka geografii i historii w LO Milicz => lo.htm, klasa.htm
Helena Trojańska ze starożytnej Grecji => predators_pl.htm/#E5, changelings_pl.htm/#I1
histeria tłumu jako odwrotność nirwany = masowe histeryzowanie => nirvana_pl.htm/#C5
historia moich prób uformowania "partii totalizmu" => totalizm_pl.htm/#C5
historia pierwszego etapu budowy "telepatyzera" na Ziemi => telepathy_pl.htm/#E1.1, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, free_energy_pl.htm/#C2.1, eco_cars_pl.htm/#D2.1
Holt Harold (głowa Australii) "znikły" na trwale 19.XII.1967 => changelings_pl.htm/#F1
huragan Katrina => katrina_pl.htm, predators_pl.htm/#13
huragany => hurricane_pl.htm, parasitism_pl.htm/#A2
ignorancja nauki w sprawie rozmnażania i zapylania baobabu => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4
im starsza dana religia, tym więcej w niej błędnych interpretacji i wypaczeń => malbork.htm/#J3, antichrist_pl.htm/#B1.1
"influenz-maschine" = "Thesta-Distatica" => tekst_1_5.htm/LA2.3 tom 10, telekinetyka.htm, free_energy_pl.htm/#D1-7
"inkaski mur" stworzony przez Boga => god_proof_pl.htm/#I4, god_istnieje.htm/#H1
instrukcja użycia "playlist" dla "smart" TVs koreańskiej LG => p_instrukcja.htm
"intelekt grupowy" => totalizm_pl.htm/#E2
intelekty niemoralne zawsze działają agresywnie na szkodę intelektów moralnych => tapanui_pl.htm/#K1.1
"inteligencja" u ludzi (w definicji Boga) jako zdolność do generowania nowej wiedzy => tornado_pl.htm/#C6
intensywność strumienia informacji nauczającej (powstrzymuje kataklizmy) => quake_pl.htm/#K1 i #H2
"internetowa gawiedź" = bezmyślni opluwacze rzeczowych dyskusji => mozajski.htm/#I1, immortality_pl.htm/#M3
"iskra wyjdzie z Polski" - przepowiednia => przepowiednie.htm/#E1, tekst_1_5.htm/W5 z tomu 18
ja wiem że wyniki moich badań nadal zawierają błędy i pomyłki => pajak_jan.htm/#L1
jajko-kształtna budowla z Wszewilek-Stawczyka 2222 roku => wszewilki_jutra.htm/#J3
jak dużo Polska i Nowa Zelandia tracą poprzez gnębienie swoich rodzimych twórców => mozajski.htm/#I2, #B5
jak działania Jezusa dziś byłyby już nielegalne i karalne przez prawo => przepowiednie.htm/#G3
jak "podmieńcy" ilustrują nam następstwa ludzkiej niemoralności => changelings_pl.htm
jak przetransformować "radio kryształkowe" w "ogniwo telekinetyczne" => fe_cell_pl.htm/#H3
jak radioaktywność w żywności nas cichcem zabija => cooking_pl.htm/#F1, solar_pl.htm/#T7, humanity_pl.htm/#B2
jak się bronić kiedy śmierć zagląda nam w oczy => will_pl.htm/#G7
jak się bronić przed niecnościami UFOnautów => tekst_1_5.htm/QB4 i V8.6 z tomów 15 i 17, evidence_pl.htm/#A2
jak się przygotować na nadejście pendemii lub kataklizmu (np. "trzęsienia ziemi") => plague_pl.htm/#G1 do #G2
jak ogromne są różnice wielkości elementarnych cząsteczek materii i przeciw-materii => immortality_pl.htm/#C3
jak ratować "user paid" edukację Zachodu i NZ z "ujeżdżania tygrysa"=> rok.htm/#E1 (1), quake_pl.htm/#R2
jak testować czy ktoś dorosły słucha głosu swego sumienia => totalizm_pl.htm/#A2.7, cielcza.htm/Fot. #G1b
jak za darmo wydobyć istotne odpowiedzi od profesorów uczelni => god_istnieje.htm/#H1, pajak_jan.htm/#L3
jak zapobiegać trzesieniom ziemi, tsunami i innym katastrofom => totalizm_pl.htm/#A2.3, day26_pl.htm/#S1
jaki materiał dowodowy potwierdza wiek Boga (około 6000 lat) => tekst_1_5.htm/tom 1 podrozdział A10 i A10.1
jakie są następstwa "symulowania" UFO i UFOnautów => tekst_1_5.htm/QB3 z tomu 15, evidence_pl.htm/#A2
"jarzenie pochłaniania" = znak "ruchu telekinetycznego" => telekinesis_pl.htm/#E1, dipolar_gravity_pl.htm/#B3, Fot. #1
jaskinia "Deer Cave" ("Jaskinia Jelenia") z UFO na Borneo => magnocraft_pl.htm/#G4, newzealand_pl.htm/#F1, tekst_1_5.htm/V5.3.1 z tomu 17
jaskinia "Jin Cave" ("Jaskinia Dżinów") z Korei - wyłamana przez UFO => korea_pl.htm/#H1 i "Fot. #11", malbork.htm/Fot. #G2e, #G2, magnocraft_pl.htm/#G4
jądrowej trzeciej wojny światowej nigdy NIE będzie => quake_pl.htm/#N2, bitwa_o_milicz.htm/#J2 i #J4, seismograph_pl.htm/#B9
"jednożeństwo" (monogamia) i jego wady => morals_pl.htm/#J2.2.2
jeśli chcesz mieć długie, spokojne i szczęśliwe życie, trzymaj się z daleka od lekarzy, prawników i dziennikarzy (powiedzenie mojego dziadka) => quake_pl.htm/#R2
Jeśli coś wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka i chodzi jak kaczka, zapewne jest to kaczka => wszewilki.htm/#E2
jeśli poślubisz nietoperzycę, resztę życia spędzisz zwisając głową w dół => morals_pl.htm/#J2.2.2
Jezus jako "cielesna reprezentacja Boga" ("wcielenie Boga") => antichrist_pl.htm/#F4, newzealand_visit_pl.htm/#D1
Jodko-Narkiewicz Jakub = twórca "fotografii kirlianowskiej" => mozajski.htm/#I3
kacykowie w Afryce wymuszający opłaty za wodę z harytatywnych studni => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E4
kaczątko z plastyku co zadryftowało z USA do Nowej Zealandii => telekinetyka.htm/Fot. #M1, cloud_ufo_pl.htm/Fot. #C1
"kanon niejednoznaczności" = wszystko co Bóg czyni musi być niejednoznaczne => will_pl.htm/#C2, god_pl.htm/#B9
"kanon (zasada) nieokreśloności" ("niejednoznaczności") => tekst_1_5.htm/JB7.4, day26_pl.htm/#O1, changelings_pl.htm/#D2
kamieniarz z Cielczy k/Jarocina rozbijający głazy gołą dłonią => soul_proof_pl.htm/#E7, cielcza.htm/#D3
kamienie ceramiczne z Tapanui => tapanui_pl.htm/#D3
kamień z Atiamuri, Nowa Zelandia = sam wędruje => newzealand_pl.htm/#D1
kapsuła czasu => cielcza.htm/#C2
kara boska => patrz: przykłady kar za niemoralność
"kara" Boga to wszystko co nieprzyjemnego nas spotyka => mozajski.htm/#B2.1
karalność homoseksualizmu potwierdzana jest Biblią => antichrist_pl.htm/#B4, quake_pl.htm/#G1, mozajski.htm/#B2.1
karanie dzieci rózgą - w szkole mojej młodości, lata 1950-60 => wszewilki_jutra.htm/#K1
karanie dzieci rózgą - w dzisiejszym świecie => will_pl.htm/#B5.1, newzealand_visit_pl.htm/#G2, morals_pl.htm/#N3
karanie dzieci rózgą - nakazywane przez Biblię => will_pl.htm/#B5.1, soul_proof_pl.htm/#K2, mozajski.htm/#I5
karanie dzieci rózgą - zalecane przez totalizm => tekst_1_5.htm/tom 7 podrozdział JD2
karanie niemoralnych krajów "wynalazczą impotencją" => boiler_pl.htm/#D1, fe_cell_pl.htm/#M3, eco_cars_pl.htm/#G1, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, solar_pl.htm/#N5
karanie za niemoralność np. polityków => morals_pl.htm/#C5.7
kardynalna wada konstrukcyjna japońskich reaktorów jądrowych (nasilanie grawitacją) => seismograph_pl.htm/#C7(1)
karma => karma_pl.htm
karma indywidualna => karma_pl.htm/#B4
karma Wrocławia (zła karma) => wroclaw.htm/#F2
karma zbiorowa (grupowa) => karma_pl.htm/#B4, #B7, #F2, petone_pl.htm/#A2. quake_pl.htm/#R2
kary od Boga za dominowanie i podporządkowywanie mężczyzn przez kobiety => antichrist_pl.htm/#B2
kataklizmy - huragany => patrz huragany
kataklizmy - tornada => patrz tornada
kataklizmy - trzęsienia ziemi => patrz trzęsienia ziemi
kataklizmy - tsunami => patrz tsunami
kataklizmy Wrocławia => wroclaw.htm/#E2 i #B1
kataklizmy które zagrażają miasteczku Petone i ich pochodzenie => petone_pl.htm/#C2 i #C3
katastrofy nuklearne w Three Mile Island (USA), Chernobyl (Ukraina) i Fukushima (Japonia) => telekinetyka.htm/#M1
katipo = jadowity pająk z Nowej Zelandii => newzealand_pl.htm/#K1.6
katowice = zawalenie się hali => katowice.htm
każda instytucja (w tym każda religia) z czasem jest wypaczana i ulega korupcji z powodu niedoskonałości rządzących nią ludzi => malbork.htm/#J3, antichrist_pl.htm/#B1.1
każde dotykające kogoś zdarzenie, jest albo "nagrodą", albo też "karą", serwowaną mu przez Boga => mozajski.htm/#B1
każdy naród i kraj zawsze otrzymuje takich przywódców, na jakich właśnie zasługuje => tekst_1_5.htm/#6C z I4.1.1 tom 5, #21 z OA7.1 tom 13, morals_pl.htm/#C5.7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, #E5 pajak_do_sejmu_2014.htm/#N4,
każdy problem zawiera w sobie moralnie poprawne rozwiązanie => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D4
każdy robotnik NZ produkujący papierosy powoduje śmierć 15 ludzi => petone_pl.htm/Fot. #I3b, day26_pl.htm/Fot. #I3b
Kennedy, John Fitzgerald => bitwa_o_milicz.htm/#J5
kim lub czym my ludzie jesteśmy = w 99% - naturalnym programem => nirvana_pl.htm/#C1, soul_proof_pl.htm/#C1
"kim-chi" (chińska kiszona kapusta) która odchudza i uzdrawia całą ludność Korei => korea_pl.htm/#B1
"kiwi" owoce ("Chinese gooseberry") => fruit_pl.htm/#I2, #D3 i #D5, quake_pl.htm/#P5, solar_pl.htm/#T7
"kiwi" ptak (symbol Nowozelandczyków i Nowej Zelandii) => tekst_5_4.htm/#C7.1, newzealand_visit_pl.htm/#G2
kobieca bezpłodność i jej uzdrawianie => healing_pl.htm/#F5, cooking_pl.htm/#L2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, tekst_1_5.htm/#3 z KB4 (tom 9)
kobieta jako kopia i poszerzenie mężczyzny => will_pl.htm/#G4, changelings_pl.htm/#B1, antichrist_pl.htm/#B2
kobietom Bóg zabrania dominować i podporządkowywać sobie mężczyzn => antichrist_pl.htm/#B2
kobiety w pozycji głowy państwa zawsze rujnują swoje kraje => antichrist_pl.htm/#B2
Kolumb Krzysztof = syn Władysława III-go Jagiełły - Warneńczyka (Christopher Columbus) => mozajski.htm/#I5
"komary" = dlaczego Bóg je stworzył => quake_pl.htm/#F2, parasitism_pl.htm/#C3 (10), god_proof_pl.htm/#A4
"komary" = leczenie ich ukąszeń => fruit_pl.htm/#F5
"komora oscylacyjna" = akumulator energii => tapanui_pl.htm/#J1, eco_cars_pl.htm/#D2
"komora oscylacyjna" = pędnik dogwiezdny => oscillatory_chamber_pl.htm, propulsion_pl.htm/#D1, tekst_1_5.htm/F
"komora oscylacyjna" pierwszej generacji = używana do napędu "magnokraftu" i "UFO" => oscillatory_chamber_pl.htm
"komora oscylacyjna" trzeciej generacji = zdolna do cofania czasu => immortality_pl.htm/#C2
kompania wojska (Sandringham Company) wzięta do UFO => cloud_ufo_pl.htm/#C1, tekst_1_5.htm/V6(#18) z tomu 17
"Koncept Dipolarnej Grawitacji" (KDG) = teoria wszystkiego (Concept of Dipolar Gravity) => dipolar_gravity_pl.htm, karma_pl.htm/#A2
Koncept Dipolarnej Grawitacji a religie => prawda.htm/#C6
Koncept Dipolarnej Grawitacji podobny do drabiny przy murze niewiedzy => wszewilki_jutra.htm/#J5, malbork.htm/#B2
Koncept Dipolarnej Grawitacji unieważnia wszystko co twierdzi oficjalna nauka => dipolar_gravity_pl.htm/#D4
Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia jak żyć "tutaj" oraz "teraz" => rok.htm/#F1, totalizm_pl.htm/#A2.1
"konfesja" (grób wyznawcy) => wroclaw.htm/#D16, artefact_pl.htm/#D4, malbork.htm/#E3, milicz.htm/Fot. #D17
konfesja z Bazyliki Św. Piotra w Rzymie => artefact_pl.htm/Fot. #D3
konfesja z Gniezna (zdjęcie) => artefact_pl.htm/Fot. #D3
konfesja ze Świętej Lipki => timevehicle_pl.htm/#D6.1, malbork.htm/#E3, #E4, artefact_pl.htm/Fot. #D3
koniec lekarstw które leczą - początek lekarstw które uzależniają => healing_pl.htm/#I1, #I2, solar_pl.htm/#T7
"koniec świata" = dlaczego go NIE będzie w 2012 roku => quake_pl.htm/#N1
kontrakt przedmałżeński ("prenup") => morals_pl.htm/#J2.2.2
Korea jako ostatnie super-mocarstwo śmiertelnej ludzkości => przepowiednie.htm/#H1.1 prawda.htm/H7, portfolio_pl.htm/#B1(3)
Korea Południowa = moja pełna profesura => korea_pl.htm
Korea zbuduje moje magnokrafty => przepowiednie.htm/#H1.1, portfolio_pl.htm/#B1(3)
korupcja 100% => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, portfolio_pl.htm/#B3
korzyści z podejścia "a priori" w "nauce totaliztycznej" => tornado_pl.htm/#C3
korzyści z praktykowania totalizmu" => tekst_1_5.htm/JF z tomu 8, changelings_pl.htm/#P2
kosmici = Boskie "symulacje" istot pochodzenia pozaziemskiego => aliens_pl.htm
"kości dinozaurów" - tworem Boga => prawda.htm/#C1-#C4, evolution_pl.htm, stawczyk.htm/#D3, god_istnieje.htm/#H2
kościoły, krzyże, świątynie, meczety ocalone z kataklizmu => quake_pl.htm/#F3, #P5 (5), landslips_pl.htm/#H4
kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Miliczu = losy i ciekawostki => sw_andrzej_bobola.htm
kościół pod wezwaniem św. Anny w Karłowie pod Miliczem = losy i ciekawostki => sw_andrzej_bobola.htm/#C4
kościół we "Wszewilkach" i "Stawczyku" => sw_andrzej_bobola.htm/#C5, wszewilki_jutra.htm/#F1, Fot. #2 i #J1
"kot Schroedingera" (bez świadków=nieznane) => bitwa_o_milicz.htm/#B5, stawczyk.htm/#D1, soul_proof_pl.htm/#E1
kradzież mojego samochodu Ford Laser i odmowa wypłaty przez ubezpieczalnię AMI => jan_pajak_pl.htm/#4
kradzieże dorobku intelektualnego Polaków => tapanui_pl.htm/#K1.1, mozajski.htm/#I3-#I7
kraniec świata=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4
krew i moc pompująca serca kontra opory naczyń włoskowatych => god_proof_pl.htm/#E2, biblia.htm/#F1
"kręgi zbożowe" (lądowiska UFO) => tekst_1_5.htm/G11.3.2 i G3.1.6 tom 3, ufo_proof_pl.htm/#C6, artefact_pl.htm/#F2, eco_cars_pl.htm/#D2.1
krowa wołana po imieniu daje więcej mleka i jest szczęśliwsza => wszewilki.htm/#I5
krótkoterminowe (osądzające) i długoterminowe (wynagradzajace lub karzące) działanie pola moralnego => morals_pl.htm/#C4.2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1, karma_pl.htm/#A4
krótkoterminowo mechanizmy moralne pomagają niemoralności a prześladują moralność => totalizm_pl.htm/#A1.1, #H2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#F5, karma_pl.htm/#A4
krwiopijna i bolesna muszka piaskowa (mustyk, sand-fly) => petone_pl.htm/#B3
"krzyżacy" i ich zamek w "Malborku" = tajemnice i ciekawostki => malbork.htm
książka "The Secret Police and Lech Wałęsa" => pajak_jan.htm/#B1, wroclaw.htm/#F2, tekst_1_5.htm/A18 z tomu 1
księżyco-podobna kula płynąca ze wschodu na zachód po północnym nieboskłonie Wszewilek => wszewilki.htm/#H1
kto korzysta z wynalazków => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5
"kukurydza" jako składnik większości żywności w supermarketach => stawczyk.htm/#D3 (1)
"Kult Maryjny" = sprzeczny z nakazami Boga => morals_pl.htm/#G1, malbork.htm/#D1, sw_andrzej_bobola.htm/#D5
kumulacyjny ładunek wybuchowy (przebija pancerze) => day26_pl.htm/#D4
"kuramina" = lekarstwo na wszystko => healing_pl.htm/#F5 i #H1, healing_kuramina.htm
kurtuazyjny tytuł "Prof. dr inż. Jan Pająk => pajak_jan.htm/#B1 i #L3, petone_pl.htm/#J3, cielcza.htm/#L3
kto marnuje żywność lub owoce, temu będziej ich brak => przepowiednie.htm/#I2, fruit_pl.htm/#D5, solar_pl.htm/#T7
"Large Hadron Collider" a "hałas telepatyczny" => tapanui_pl.htm/#K1
lądowiska UFO => explain_pl.htm/#D7 do #D8, ufo_proof_pl.htm/#C6 i #E1, tekst_1_5.htm/V5.1 z tomu 17
leczenie biegunki polewką z korzenia tapioca lub krochmalem z tapioca => fruit_pl.htm/#J1, healing_pl.htm/#B1
leczenie kaca owocami petai => fruit_pl.htm/#F5
leczenie przesileniowego bólu mięśni indyjskim "tumeric" => healing_pl.htm/#D1
leczenie przewlekłego kaszlu tropikalnym owocem jackfruit zwanym też nangka => fruit_pl.htm/#H3, malbork.htm/#F3
leczenie tradycyjnymi metodami => healing_pl.htm
leczenie tropikalnej choroby "dengue" => fruit_pl.htm/#E1, plague_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#B3
leczenie białych ciałek krwi w po-rakowej "chemoterapii" => fruit_pl.htm/#E1, plague_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#B3
leczenie zatwardzenia owocami kiwi => fruit_pl.htm/#I2
lecznicze cechy kiszonej żywności (kim-chi, miód z manuka, miso, wino, ogórki, kapusta) => korea_pl.htm/#B1.1
lecznicze cechy soli kuchennej => healing_pl.htm/#D2, solar_pl.htm/#N1, totalizm_pl.htm/#A1.1
lecznicze poczwarki jedwabnika (cukrzyca) = substytut embrionalnych komórek macierzystych => korea_pl.htm/#B3
legenda Wincentego o tunelu UFO pod Babią Górą => tekst_4b.htm/A, tekst_1_5.htm/V5.3.2 z tomu 17
"lekarstwa na wszystko" => changelings_pl.htm/#P1, healing_pl.htm/#H1-#H3, fruit_pl.htm/#F1, healing_kuramina.htm
lepsza ludzkość => humanity_pl.htm
"lewitowanie towarzyskie" (party levitation) = bezważkość od duszy => soul_proof_pl.htm/#E7.2, telekinesis_pl.htm/#M1
lewitujący kran = zagadka dla technicznie uzdolnionych => korea_pl.htm/#E2, Fot. #6
"leżenie do góry brzuchem" => god_istnieje.htm/#E3, totalizm_pl.htm/#A2.1, god_proof_pl.htm/#A3, day26_pl.htm/#R1
"leżenie do góry brzuchem" a najmoralniejsze zachowanie => god_istnieje.htm/#E3, plague_pl.htm/#G2, will_pl.htm/#G5, rok.htm/#F1
licencja na replikowanie i/lub publikowanie totaliztycznych stron na dowolnym serwerze (ale bez zmiany ich treści) => totalizm_pl.htm/#J10, pajak_jan.htm/#L6, przepowiednie.htm/#K8
"Liceum" => patrz "Hass Helena"
LIGO kopiujące budowę i zasadę działania "piramidy telepatycznej" (intelektualny plagiat) => dipolar_gravity_pl.htm/#K2, telepathy_pl.htm/#E1.1, eco_cars_pl.htm/#D2.1, mozajski.htm/#I7, free_energy_pl.htm/#C2.1
liczba bestii (znak bestii = 666) => przepowiednie.htm/#C3, god_pl.htm/#G1, antichrist_pl.htm/#F2+, petone_pl.htm/#I3.1
"limbo" (dla nieochrzczonych dzieci) => god_pl.htm/#F9, malbork.htm/#J3
linki do blogów totalizmu => totalizm_pl.htm/#J5, faq_pl.htm/#E3
linki do filmu "Dr Jan Pająk portfolio" w YouTube => pajak_jan.htm/#L5, totalizm_pl.htm/#J9, przepowiednie.htm/#K7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#H1
"linia najmniejszego oporu" => totalizm_pl.htm/#A2.1, rok.htm/#F1, #E3, eco_cars_pl.htm/#G3, wszewilki.htm/#L4
"linia największego oporu" => god_istnieje.htm/#C6, eco_cars_pl.htm/#G3, fe_cell_pl.htm/#M1, boiler_pl.htm/#D1
"LO" = Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Miliczu => klasa.htm, lo.htm
"logo" totalizmu => totalizm_pl.htm/Rys. #A1 i #I1, tekst_8.htm/H1 z tomu 5
"logo totalizmu" - symbol moralności i spełniania wymagań moralnych => pajak_do_sejmu_2014.htm/Rys. #J1ab i #A1
Londyńskie autobusy z "nie ma Boga" ogłoszeniem => timevehicle_pl.htm/#A2, cloud_ufo_pl.htm/#H4, will_pl.htm/#E1
losy krzywdzącego rolników Wszewilek "P. P. Melioracja" => portfolio_pl.htm/#D3, #D2
ludobójcy "symulowani" jako UFOnauci => predators_pl.htm
ludożerstwo nowozelandzkich Maorysów => newzealand_visit_pl.htm/#K1
ludzie i środki konieczne aby zbudować pierwszy magnokraft => tekst_1_5.htm/M11 z tomu 11, magnocraft_pl.htm/#J3
ludzie i środki konieczne aby zbudować pierwszy wehikuł czasu => magnocraft_pl.htm/#J3, immortality_pl.htm/#K2-#K3
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do krółestwa niebieskiego (Bibia: Mateusz 19:24, Marek 10:25, Łukasz 18:25) => malbork.htm/#J3, eco_cars_pl.htm/#D2.1
ławice zdechłych ryb => day26_pl.htm/#I1, newzealand_pl.htm/#C5
Mack John, professor => predators_pl.htm/#D5, changelings_pl.htm/#L1
magia - zasada działania => sw_andrzej_bobola.htm/#H1
magia "maszerujących posągów" z dawnych Indii => sw_andrzej_bobola.htm/#H4
magiczne powoływanie "zombi" (tj. chodzących umarłych) => sw_andrzej_bobola.htm/#H3
magiczne powstrzymywanie deszczu przez "bomoh" z Malezji => god_pl.htm/#D1
magiczne "przeprowadzanie umarłych" (death walkers) w Chinach => sw_andrzej_bobola.htm/#H2, god_pl.htm/#D1
magiczny pokaz "wspinania się na powróz" z dawnych Indii => sw_andrzej_bobola.htm/#H5
"magnetyczny napęd osobisty" => propulsion_pl.htm/#C3, wszewilki.htm/Fot. #H3
magnokraft i jego militarne użycia => military_magnocraft_pl.htm
"magnokraft" pierwszej generacji z napędem czysto magnetycznym => magnocraft_pl.htm
magnokraft drugiej generacji zwany też "wehikułem telekinetycznym" => patrz "wehikuły telekinetyczne"
magnokraft trzeciej generacji zwany też "wehikułem czasu" => patrz "wehikuły czasu"
"Malbork" i jego "krzyżacki" zamek = ciekawostki => malbork.htm
małpa przypadkowo wystukująca poemat na maszynie do pisania => will_pl.htm/#E1, #E1.1
maminsynki, egoiści, snoby, niedołęgi, itp. => totalizm_pl.htm/#A1.1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1, antichrist_pl.htm/#B1.1, will_pl.htm/#B5.1
maminsynki, mięczaki, niedorajdy, itp. => god_istnieje.htm/#C1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1
"Manhattan" program = zbudowania bomby atomowej => immortality_pl.htm/#K2 i #A3
masowe wymieranie najróżniejszych stworzeń => newzealand_pl.htm/#C5
masowe wymieranie ryb => newzealand_pl.htm/#C5
masowe wymieranie pszczół i groźba "śmierci głodowej" ludzkości => newzealand_pl.htm/#C5.1, telepathy_pl.htm/#F1, #E1.1, solar_pl.htm/#T7
maszyna do leczenia i indukowania raka => bandits_pl.htm/#B1, plague_pl.htm/#G3
"Mauldeth" = "śmierć przez rozszarpanie" (atak lwa) => quake_pl.htm/#P2
melanoma (rak skóry) - a krople radioaktywnego deszczu => cooking_pl.htm/#F5, #A1, humanity_pl.htm/#B2
"metoda kija i marchewki" używana przez Boga => god_pl.htm/#D1, changelings_pl.htm/#C1
metoda obrony przed kataklizmami => quake_pl.htm/#P5.1, totalizm_pl.htm/#A2.2
metoda "ofermy kompanijnej" => seismograph_pl.htm/#B7.2, przepowiednie.htm/#G3, morals_pl.htm/#C3.4, antichrist_pl.htm/wstęp, #C4, #D3
"metoda porównywania atrybutów" używana w formalnym dowodzeniu => ufo_proof_pl.htm/#B2
metody Boga w wychowywaniu ludzi => god_istnieje.htm/#C6, antichrist_pl.htm/#B1.1, wszewilki.htm/#F3
metody motywowania uczni do nauki w latach 1950-tych (dziś już zabronione) => wszewilki.htm/#K1
mędrca szkiełko i oko (Adam Mickiewicz - Romantyczność) => pajak_jan.htm/#L1
metody zapobiegania kataklizmom (trzęsieniom ziemi, tornadom, powodziom, itp.) => quake_pl.htm/#A2, #C1, #J1
"Midasy na odwyrtkę" (co tylko dotkną, zmieniają w gówno) => tapanui_pl.htm/#K5 i #K6, morals_pl.htm/#C4.7
"Milicz" miasteczko w którym ja, tj. "Pająk Jan", uczęszczałem do "Liceum" => milicz.htm, klasa.htm, lo.htm
mity o niedoskonałości kobiet (np. bibilijny o "wężu, jabłku i Ewie" czy maoryski o łzach) => patrz "Puszka Pandory"
"moa" = gigantyczny super-ptak Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/Rys. #9ab
mock weddings (rytualne śluby hinduistyczne: człowieka z drzewem) => fruit_pl.htm/Fot. #D3, tekst_1_5.htm/I4.4 tom 5
Modlitwa Anonimowych Alkoholików => pajak_do_sejmu_2014.htm/#N2
Mohenjo Daro, Pakistan (radioaktywne ludzkie szkielety) => humanity_pl.htm/#B2
moja publikacja [10] ze zbiorem wszystkich stron autorstwa dra inż. Jana Pająk => tekst_10.htm
moje filozofie: "Totalizm" => totalizm_pl.htm, god_pl.htm/#A4, day26_pl.htm/#I3, tekst_1_5.htm/JA do JG tomy 6 do 8
moje filozofie: "Pasożytnictwo" => parasitism_pl.htm, quake_pl.htm/#G1, tekst_1_5.htm/O tom 13
moje odkrycia: "Przesunięcie do Fioletu" => dipolar_gravity_pl.htm/#D2, totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10
moje odkrycia: "Przesunięcie w Czerwień" => dipolar_gravity_pl.htm/#D2.1 i #I1, totalizm_pl.htm/#A2.6
moje odkrycia: "Tablica Cykliczności" (okresowość napędów) => patrz poniżej "Tablica Cykliczności"
moje psucie w młodości szwajcarskich zegarków => cooking_pl.htm/#A3, pajak_jan.htm/#B1
moje teorie: "Koncept Dipolarnej Grawitacji" => dipolar_gravity_pl.htm, totalizm_pl.htm/#B2, tekst_1_5.htm/H i I, L, M, N
moje teorie: "siła ewolucyjna chaosu" => will_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/A1.1 i A1.1.1 tom 1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4
moje wykłady z lat 1999 do 2004 (Informatyka) => it_1999.htm
moje wykłady z lat 2004 do 2005 (Technologia Informatyczna) => it_2004.htm
moje wykłady z roku 2001 (Programowanie Stron Internetowych) => it_2001.htm
moje wykłady z roku 2007 (Inżynieria Softwarowa) => it_2007.htm
moje wynalazki dane mi były przez Boga => artefact_pl.htm/#D4, portfolio_pl.htm/#B1
moje wynalazki: "Komora Oscylacyjna" (pędnik i akumulator) => oscillatory_chamber_pl.htm, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, tekst_1_5.htm/F
moje wynalazki: "Magnetyczny Napęd Osobisty" => magnocraft_pl.htm/#F3, propulsion_pl.htm/#C3, tekst_1_5.htm/E
moje wynalazki: "Magnokraft" (gwiazdolot magnetyczny) => magnocraft_pl.htm, propulsion_pl.htm/#C1, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, tekst_1_5.htm/G
moje wynalazki: "Ogniwo Telekinetyczne" (darmowe) => fe_cell_pl.htm, eco_cars_pl.htm/#E1, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, tekst_1_5.htm/LA2.4 tom 10
moje wynalazki: "Rzutnik Telepatyczny" => telepathy_pl.htm/#C3 do #C5, cloud_ufo_pl.htm/#A2, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, tekst_1_5.htm/K5.2 tom 9
moje wynalazki: "Telefon Telepatyczny" => artefact_pl.htm/#D2, portfolio_pl.htm/#B1, #B2
moje wynalazki: "Teleskop Telepatyczny" => telepathy_pl.htm/#C3, pajak_jan.htm/#L5, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, tekst_1_5.htm/K5.1
moje wynalazki: "Wehikuł Czasu" (nadaje "nieśmiertelność") => immortality_pl.htm, timevehicle_pl.htm, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, tekst_1_5.htm/M
moje wynalazki: "Wehikuł Czteropędnikowy" => propulsion_pl.htm/#C4, explain_pl.htm/#G2, tekst_1_5.htm/D
Mojżesz (rogaty, 4.84 metra wzrostu, od bioder wyglądu "anioła") => tekst_1_5.htm/V6 (#12) z tomu 17
monografia [1/5] = najnowsze opublikowanie całego mojego dorobku naukowego, 18 tomów, 2010 r. => tekst_1_5.htm
monografia [1/4] = poprzedniczka najnowszej monografii [1/5], w 18 tomach, 1998 rok => tekst_1_4.htm
monografia [1/3] = poprzedniczka starszej monografii [1/4], w 9 tomach, 1998 rok => tekst_1_3.htm
monografia [2] = stara publikacja o "komorze oscylacyjnej", 1994 rok => tekst_2.htm
monografia [5/4] = wyniki moich badań "eksplozji tapanui", 1996 rok => tekst_5_4.htm
monografia [6/2] = stara prezentacja urządzeń "darmowej energii", 1993 rok, dziś rozdział LA w [1/5] => tekst_6_2.htm
monografia [8/2] = publikacja filozofii "totalizm", 8 tomów, 2009 rok, dziś tomy 6 do 8 i 13 w [1/5] => tekst_8_2.htm
monografia [8] = starsza publikacja filozofii "totalizm", 8 tomów, 2003 rok, dziś tomy 6 do 8 i 13 w [1/5] => tekst_8.htm
monopol małżeński (wymuszana prawem i nadużywana władza żon nad mężami) => morals_pl.htm/#J2.2.2, antichrist_pl.htm/#B2
monopol na owoce "kiwi" => fruit_pl.htm/#D5, quake_pl.htm/#G1, solar_pl.htm/#T7
"monopol na wiedzę" obecnej "ateistycznej nauki ortodoksyjnej" => totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
monopole = niemoralne instytucje => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, portfolio_pl.htm/#B3 rok.htm/#F1, quake_pl.htm/#P5 i #G1, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
moralnie poprawna aktywność życiowa (nagradzana) => pajak_na_prezydenta_2015.htm/#N2 totalizm_pl.htm/#A2.7, #E2,
"moralna energia" = inteligentna energia generowana lub tracona przez ludzi => totalizm_pl.htm, malbork.htm/#D2 i #E2
moralna poprawność (wskaźniki) => morals_pl.htm/#C4 do #C4.5, totalizm_pl.htm/#A2.7, karma_pl.htm/#A5
"moralne pole" = podobne do grawitacji oddziaływanie na intelekty => totalizm_pl.htm/#H2
"moralne prawa" = zbiór praw decydujących o następstwach naszych działań => totalizm_pl.htm, parasitism_pl.htm
moralnie poprawne działanie nigdy NIE jest przegraną => totalizm_pl.htm/#A1.1, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A4
moralnie poprawne zakładanie słonecznych lamp bezpieczeństwa czułych na ruch => solar_pl.htm/#N1
"moralności" nie wolno mylić z "religijnością" (osoba moralna NIE musi być religijną) => quake_pl.htm/#A1
"moralność" = wymogi Boga jak żyć => totalizm_pl.htm/#A1, changelings_pl.htm/#P1, quake_pl.htm/#P5.1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3
"moralność grupowa" => totalizm_pl.htm/#E2, petone_pl.htm/#A2, mozajski.htm/#B2 do #B4.4, cielcza.htm/#J1
moralność "intelektu grupowego" => mozajski.htm/#B2 do #B4.4, tekst_1_5.htm/NG6 do NG6.4 z tomu 12
moralność "intelektu indywidualnego" => mozajski.htm/#B1 do #B3, tekst_1_5.htm/NG5 do NG5.7 z tomu 12, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3
"moralność jest kluczem do wszystkiego" (a Biblia jest kluczem do moralności) => humanity_pl.htm/#B2, totalizm_pl.htm/#A1, morals_pl.htm/#A3, changelings_pl.htm/#P1, pajak_jan.htm/#L1, karma_pl.htm/#F2
mowa nienawiści (hate speach) => quake_pl.htm/#R2
Możajski Aleksander = budowniczy pierwszego samolotu (Alexandr Fyodorovich Mozhaisky) => mozajski.htm/#C2
mów prawdę tym których kochasz i szanujesz => totalizm_pl.htm/#F1, quake_pl.htm/#P1, morals_pl.htm/#A1
mówiący szpak i sroka, oraz kot rozumiejący ludzką mowę => cielcza.htm/#E3
Muldoon Robert, Sir (najmoralniejszy wódz Nowej Zelandii) => pajak_jan.htm/#B1, prawda.htm/#C6, landslips_pl.htm/#I1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(Problem #C1), nirvana_pl.htm/#F2
"Murugan" (wiecznie młody) "deita" zwany "Subramanya" => immortality_pl.htm/Fot. #B1ab, parasitism_pl.htm/Fot. #1
mutowanie się ludzi, zwierząt, czarnych kosów i roślin => solar_pl.htm/#T7, Fot. #T1 cooking_pl.htm/#F5
"myszołap" ("szczurołap") ze wsi Cielcza koło Jarocina => tekst_1_5.htm/tom 5 podrozdział I5.7.4 punkt #1I5.7.4, cielcza.htm/#D1, magnocraft_pl.htm/#G4
myszołapy (szczurołapy) - zaklinający myszy i szczury => cielcza.htm/#D1, magnocraft_pl.htm/#G4
na pewność każdy musi sobie zapracować => soul_proof_pl.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#B1, will_pl.htm/#G3
nadchodząca zmiana mocarstwa i przywódcy świata (na "żółtą rasę") => przepowiednie.htm/#H1.1
nadprzyrodzona śmierć wszewilkowskiego zabijaki => wszewilki.htm/pod Fot. #C2a sw_andrzej_bobola.htm/#G2
nadprzyrodzone objawienie Matki Boskiej u marszałka Koniewa => malbork.htm/#J4
nadprzyrodzoność "anielskiego kamienia" i dębu ze Św. Anny pod Miliczem => milicz.htm/pod Fot. #D20
nadprzyrodzoność bambusów i palm = synchronizują umieranie => stawczyk.htm/#F4.4, god_proof_pl.htm/#F3
nadprzyrodzoność baobabu = samouzdrawianie => god_proof_pl.htm/pod Fot. #J1, stawczyk.htm/#F4.4
nadprzyrodzoność drzew gumowych = znają chiński kalendarz => pigs_pl.htm/#C2
nadprzyrodzoność drzew i kamieni "datuk" z Malezji = spełaniją życzenia => malbork.htm/#D2, #D3, Fot. #D1 i #C1a, ufo_pl.htm/#G9, Fot. #G9, wszewilki.htm/#C2, #Fot. #C2a
nadprzyrodzoność kamieni = niektóre z nich inteligentnie wędrują => newzealand_pl.htm/#D1
nadprzyrodzoność kokosów = "mają oczy" => god_proof_pl.htm/#F2, fruit_pl.htm/#C1 i #D1
nadprzyrodzoność komarów = odczytują nasze myśli => stawczyk.htm/wstęp "część #F",
nadprzyrodzoność kotów = wiedzą kiedy ktoś umrze => stawczyk.htm/wstęp "część #F", tekst_1_5.htm/podrozdział I8.1
nadprzyrodzoność niedźwiedzi = odróżnianie jadalności od trucizn => stawczyk.htm/#F4.1.2
nadprzyrodzoność polskich zaskrońców = zdalne hipnotyzowanie żab => stawczyk.htm/#F2, day26_pl.htm/#E6
nadprzyrodzoność polskiego bociana = znajomość przyszłości => stawczyk.htm/część #F, wszewilki.htm/#G2
nadprzyrodzoność polskiego węża Gniewosza = zwalnianie czasu => stawczyk.htm/#F3, tornado_pl.htm/#K3, cielcza.htm/#D2
nadprzyrodzoność rekinów = zdalne hipnotyzowanie ofiar (dla bezbolesności ugryzień) => stawczyk.htm/#F4.1.1
nadprzyrodzoność słoni = wykrywanie wody => stawczyk.htm/część #F
nadprzyrodzoność "strażników" z Korei = wypędzają włóczęgów => malbork.htm/Fot. #D3ab
nadprzyrodzoność szczurów = znają przyszłość (ekslozje, zatonięcia) => wszewilki_jutra.htm/#J6, day26_pl.htm/#D3
nadprzyrodzoność totemów Borneo = nie lubią być fotografowane => malbork.htm/Fot. #D2, newzealand_pl.htm/#D1
nadprzyrodzoność toporów katowskich = po 1000 egzekucjach same obcinają głowy => malbork.htm/#D2,
nadrzędna inteligencja Boga stoi za działaniem mechanizmów moralnych => totalizm_pl.htm/#H2, bitwa_o_milicz.htm/#I2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A4
nagroda Senatora McCain (300 milionow US$) za "komorę oscylacyjną" => eco_cars_pl.htm/#D2, #D2.1, artefact_pl.htm/#F2, tapanui_pl.htm/#J1, portfolio_pl.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#A2
nagroda "Sunday Mirror" (odmówione mi 10000 funtów) za "kręgi zbożowe" => eco_cars_pl.htm/#D2.1, artefact_pl.htm/#F2, ufo_proof_pl.htm/Rys. #C6, tekst_1_5.htm/G11.3.2 z tomu 3
"nagrody" i "kary" od Boga za moralne lub niemoralne życie => tekst_1_5.htm/NG5.1.1 z tomu 12, mozajski.htm/#B2 do #B2.2
najbardziej śmierdzące potrawy (durian, muttonbird) => fruit_pl.htm/#G1, #G1.3 newzealand_visit_pl.htm/#K3 do #K4.4
najczęściej zadawane pytania (frequently asked questions) => faq_pl.htm
najgorsze epidemie (choroby, plagi, pendemie) ostatnich około 30 lat => plague_pl.htm/#B1
"nałóg seksu" ("seksualne maniactwo") => newzealand_visit_pl.htm/#D1 i Fot. #D1, bitwa_o_milicz.htm/#J5
napędy magnetyczne => propulsion_pl.htm/#H5
Narodowe Ludzkie Skarby Polski => mozajski.htm/#C4
narody, kraje, państwa: definicje, prawa i obowiązki => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#F1 do #F4
narzeczona zabita gałęzią z hukiem odpadłą z drzewa => immortality_pl.htm/#C3
następstwa niemoralnego działania grupowego (np. telewizji) => p_instrukcja/część #B
nasza cywilizacja jest jak pociąg z maniakami pędzący wprost w przepaść => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#H1, #A2.5, portfolio_pl.htm/#J1
"nauka totaliztyczna" (konkurencja starej nauki) => telekinetyka.htm/#C1-6, totalizm_pl.htm/#A2.6, god_istnieje.htm/#F1
"naukowa inkwizycja" i "polowanie na czarownice" w dzisiejszych czasach => tapanui_pl.htm/#K7, god_istnieje.htm/#F3, quake_pl.htm/#R2
"naukowa moralność" => morals_pl.htm/#B2, #B6, #C4.7, petone_pl.htm/#I5, totalizm_pl.htm/#E2, cielcza.htm/#L3, humanity_pl.htm/#B2
naukowa propaganda sukcesu => dipolar_gravity_pl.htm/#K2
naukowe i bezstronne badania Biblii i Boga => healing_pl.htm/#A2, petone_pl.htm/#A3
nawet grecki król Midas przekonywał się nieraz, że sobotnia (sabatowa) praca w gówno się obraca => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4
"nawracalny czas softwarowy" a nienawracalny "czas absolutny" => immortality_pl.htm/#C4, przepowiednie.htm/#C3
"nawracalny czas softwarowy" starzeje skały szybciej niż ludzi => przepowiednie.htm/#C3, immortality_pl.htm/#A1
nazwy miejsc definiują co tam się dzieje => quake_pl.htm/#P2
neo-średniowiecze, ufanatyzmienie, technokracja, odrodzenie (epoki historyczne) => tapanui_pl.htm/#K1, humanity_pl.htm/#A3,
nic NIE ma tylko zalet lub tylko wad, a wszystko ma dobre i złe następstwa => cooking_pl.htm/#B1, skorowidz.htm/#C1, wszewilki.htm/#F3, totalizm_pl.htm/#A2.11
niebezpieczeństwo stania się "pozbywalnym" => wszewilki.htm/#F3, will_pl.htm/#G2, antichrist_pl.htm/#B1
nie bójmy się poznawać, badać i wypytywać Boga! => god_proof_pl.htm/#G4
"NIE czyń zła, NIE mów zła, NIE słuchaj zła, NIE podziwiaj zła" => patrz "cztery mądre małpki", a "trzy mądre małpki"
"nie ma Boga" = ogłoszenie z autobusów Londynu => timevehicle_pl.htm/#A2, quake_pl.htm/#P5, mozajski.htm/#I5
NIE ma takiego dobrego co by nie zrodziło sobą jakiejś formy zła => wszewilki.htm/#F3, morals_pl.htm/#C4.2.1, antichrist_pl.htm/#B2, humanity_pl.htm/#B2 pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2, totalizm_pl.htm/#A2.11
NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło => wszewilki.htm/#F3, morals_pl.htm/#C4.2.1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, god_istnieje.htm/#C6, #C8
"NIE wykonuj niemoralnych rozkazów" => cielcza.htm/#L3, morals_pl.htm/#C4.2, landslips_pl.htm/#I1
nie wystarczy w Boga wierzyć => god_proof_pl.htm/#B3, bitwa_o_milicz.htm/#J3, dipolar_gravity_pl.htm/#H1
NIE zmieniaj ani usprawniaj tego co już jest "bardzo dobre" (zasada moralna) => cooking_pl.htm/#A1 do #A5, pajak_jan.htm/#B1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#F1
"niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa" (Biblia, Mateusz, 6:3) => pajak_na_prezydenta_2015.htm/#C2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#N4, humanity_pl.htm/#A3
"nieczynienie niczego" a najmoralniejsze postępowanie => god_istnieje.htm/#E3, will_pl.htm/#G5, rok.htm/#F1
niedoskonałość kobiet (powody i następstwa) => antichrist_pl.htm/#B2
"niedźwiedzia przysługa" (definicja i pochodzenie) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1
"nieistniejące istnienie" = "uwięziona nieśmiertelność" bez nirwany => immortality_pl.htm/#H5, timevehicle_pl.htm/#C8
niekompetencja dzisiejszej nauki w badaniach niekooperującej inteligencji (np. UFO lub Boga) => ufo_proof_pl.htm/#B1
niekorzystne "skutki uboczne" (pochodzenie i eliminacja) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1, totalizm_pl.htm/#A2.11
niemoralna pasywność życiowa (karana) => totalizm_pl.htm/#A2.7, #E2, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#N2
niemoralne podatki (VAT, GST, itp.) => humanity_pl.htm/#T2, morals_pl.htm/#C4.2
niemoralne wynalazki i odkrycia NIE rozwiązują problemów ludzi => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1
niemoralni ludzie NIE są w stanie wynaleźć lub odkryć nic nowego i faktycznie korzystnego => morals_pl.htm/##C4.7, pajak_jan.htm/#D6, boiler_pl.htm/#H1, artefact_pl.htm/#D4
"niemoralnie" = wzdłuż "linii najmniejszego oporu" => wszewilki.htm/#L4, plague_pl.htm/#G2
niemoralność bez przerwy się nasila (eskaluje) => humanity_pl.htm/#T1, petone_pl.htm/#I3.1, p_instrukcja.htm/#B5
niemoralność bezakumulatorowej generacji elektryczności z energii słonecznej => solar_pl.htm/#F3, #B5
niemoralność energii jądrowej i jej "owoców" => morals_pl.htm/#C4.7, portfolio_pl.htm/#D4, telekinetyka.htm/#M1, #M2
niemoralność rakiet i ich "owoców" => morals_pl.htm/#C4.7, p_l.htm/Rys. #1, tapanui_pl.htm/#K1, portfolio_pl.htm/#D4
niemoralność systematycznego wykonywania ćwiczeń fizycznych w sali gimnastycznej => pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A2
niemoralność wynika z braku wiedzy => p_instrukcja.htm/#A8
nieobiektywność i niesprawiedliwość kobiet => will_pl.htm/#G4, antichrist_pl.htm/#B2
nieodwracalność odebrania korzyści za niemoralność (kara) => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2
nieograniczone (nieskończone) rozmiary i czas istnienia wszechświata=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4, #I2, humanity_pl.htm/#B2, antichrist_pl.htm/#B1.1
"niepisane założenie" oficjalnej nauki, że Bóg NIE istnieje => god_istnieje.htm/#H2
nieprzydatność ludzkiego języka i słownictwa do precyzyjnego opisywania Boga => malbork.htm/#J3
niesprawiedliwość ocen żeńskich wykładowczyń i nauczycielek => antichrist_pl.htm/#B2
nieśmiertelni ludzie NIE będą mogli się rozmnażać (np. penisy nieśmiertelnych mężczyzn będą niezdolne do wzwodu i produkcji spermy) => humanity_pl.htm/#A3(2), antichrist_pl.htm/#B1.1(11), totalizm_pl.htm/#A1.1
"nieśmiertelność" = świadomość życia przez nieskończenie długi czas => immortality_pl.htm, soul_proof_pl.htm/#L1
nieśmiertelność duszy ludzkiej => soul_proof_pl.htm/#L1 do #L7
nieśmiertelność moralna uzyskana poprzez powtarzalne cofanie się w czasie => immortality_pl.htm/#B3
nieśmiertelność niemoralna uzyskana metodami medycznymi => immortality_pl.htm/#B2
niezgodność zasysania wody przez tornada (tzw. "waterspout") z dzisiejszą wiedzą fizyczną => tornado_pl.htm/#K1
niezwykłości jakie osobiście doświadczyłem => wszewilki.htm/#F3
Niniwa (skruszona niemoralność) => quake_pl.htm/#G1, morals_pl.htm/#C5.3, #H6, antichrist_pl.htm/#J1, #E1
nirwana = zjawisko nadzwyczajnej szczęśliwości wywoływanej moralną harówką => nirvana_pl.htm
nirwana jako bilet do lat młodości (nirvana) => immortality_pl.htm/#I1, mozajski.htm/#B4.2
nirwana rezonasowa na Politechnice Wrocławskiej => nirvana_pl.htm/#C3
Nobel Alfred (szwedzki wynalazca dynamitu) => mozajski.htm/Fot. #H1
Nosbocaj (Miss) - Nowozelandka uprowadzona do UFO => tekst_1_5.htm/UB1 tom 16
Nowa Zelandia i jej ciekawostki => newzealand_pl.htm, newzealand_visit_pl.htm
Nowa Zelandia - ciągłe oddalanie prawa do emerytury => faq_pl.htm/#C3, god_proof_pl.htm/#A4, job_pl.htm/#A2
Nowa Zelandia - kraj w którym tylko ok. 32% bezrobotnych dostaje "dolę" => prawda.htm/#C6, pajak_jan.htm/#B1
nowe choroby i epidemie gnębiące ludzkość => plague_pl.htm/#B1
"Nowe Jeruzalem" (UFO type T12) => malbork.htm/#J3, soul_proof_pl.htm/#A1, magnocraft_pl.htm/Rys. #A5(K10), antichrist_pl.htm/#B1.1
"Nowozelandczycy którzy emigrują do Australii podnoszą poziom IQ w obu tych krajach" (powiedzenie Sir Robert'a Muldoon) => pajak_jan.htm/#B1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(Problem #C1)
nowozelandzkie mutacje czarnych kosów => solar_pl.htm/#T7, Fot. #T1 cooking_pl.htm/#F5
"Nowy Babilon", czyli Niniwa => petone_pl.htm/#C3
objawienie Dayaków na temat Drugiego Jezusa => przepowiednie.htm/#G1
obniżanie ceny elektryczności (energią słońca) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D1
obowiązek obrony nakładany przez "faktyczną moralność" => wszewilki.htm/#E2, tekst_1_5.htm/JD11.1 (tom 7)
obrabiarki sterowane numerycznie (programowanie) a omniplan => immortality_pl.htm/#C3
obrona indywidualnych ludzi przed nieszczęściami i kataklizmami => tapanui_pl.htm/#H5, totalizm_pl.htm/#A2.2
obrona "intelektów grupowych" przed kataklizmami => totalizm_pl.htm/#A2.3, quake_pl.htm/#H1 i #P5.1
obrona przed "przekleństwem wynalazców" => mozajski.htm/#H4, eco_cars_pl.htm/#H3
obsuwiska ziemi i błota = katastroficzne => landslips_pl.htm
odchudzające i lecznicze cechy koreańskiej "kim-chi" => korea_pl.htm/#B1
"Oddajcie Cesarzowi to co cesarskie, a Bogu to co boskie" (Biblia, Mateusz 22:21) => morals_pl.htm/6 z #C4.2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2, #J5, cielcza.htm/#L3, landslips_pl.htm/#I1, totalizm_pl.htm/#H2, dipolar_gravity_pl.htm/#K1, telepathy_pl.htm/#E1.1
odkrycie nieistniejącego Bozonu Higgsa => dipolar_gravity_pl.htm/#K2, portfolio_pl.htm/#B3, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2
odkrycie nieistniejących fal grawitacyjnych => dipolar_gravity_pl.htm/#K2, free_energy_pl.htm/#C2.1, mozajski.htm/#I7, portfolio_pl.htm/#B3, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2
odparowanie przez UFO Centrum Handlowego (WTC) w Nowym Jorku => wtc_pl.htm, tekst_1_5.htm/V8.1 z tomu 17
odpowiedzialność naukowców za upowszechnianie prawdy => cooking_pl.htm/#C2
odpowiedzialność i karanie całego "intelektu grupowego" za popełnione niemoralności => totalizm_pl.htm/#E2
odrzucenie tematu mojej habilitacji: zbudowanie magnokraftu w ITBM Politechniki Wrocławskiej => magnocraft_pl.htm/#J1, #J3, totalizm_pl.htm/#J7, rok.htm/#C(69)
odseparowywanie się od świata nakazywane Biblią => humanity_pl.htm/#A3
"odwracanie swoich wierzeń" => healing_pl.htm/część #G, totalizm_pl.htm/#A2.2
"oferma kompanijna" (ilustruje "jak czegoś nie należy czynić") => quake_pl.htm/#K1, morals_pl.htm/#C3.4
ofiary "przekleństwa wynalazców" => eco_cars_pl.htm/#G2, fe_cell_pl.htm/#M3, boiler_pl.htm/#D1 i #F1
oficjalne i naukowe prześladowana chrześcijan w dzisiejszych czasach => petone_pl.htm/#A2, C3, totalizm_pl.htm/#E2, morals_pl.htm/#C4.4, quake_pl.htm/#R2
"ogniwo telekinetyczne" = najprostrzy generator "darmowej energii" => fe_cell_pl.htm, free_energy_pl.htm/#C1 do #C7
olbrzymy, kolosy, itp. ludzkie, Nowej Zelandii, itp. => patrz giganty ludzkie, gigantyczne stworzenia Nowej Zelandii, itp.
"omniplan" albo "przestrzeń czasowa" => immortality_pl.htm/#C3, timevehicle_pl.htm/#B2.1, dipolar_gravity_pl.htm/#G4
OOP (programowanie zorientowane objektowo) => immortality_pl.htm/#C3, timevehicle_pl.htm/#B2.1
"orb" w kształcie złotego jaja z "Krzywej Rzeki" na Babiej Górze => tekst_4b.htm/C3, D1 i C1
"orb" którego ja widziałem w Petone, Nowa Zelandia, 2006 rok => explain_pl.htm/#I3
"orb" którego ja widziałem koło Szklarskiej Poręby, 1964 rok => tekst_4b.htm/D1
"orbs" = kule światła => newzealand_pl.htm/#E3.2, rok.htm/pod "zdjęciem 4", tekst_1_5.htm/V5.6 z tomu 17
"orbs" i "rods" = bezzałogowe sondy UFO => explain_pl.htm/#I1 do #I3, evidence_pl.htm/#C4, landslips_pl.htm/#G1
"orby" w kształcie złotych kul z "Haurakei Gulf" w Nowej Zelandii => tekst_4b.htm/D1, newzealand_pl.htm/#E3
"orby" ("Naga Fireballs") z rzeki "Mekong" przy świątyni "Phon Phisai" z Tailandii i Laosu => newzealand_pl.htm/#E3.1
ornamentalne świnki z chińskiego zodiaku zwierzęcego => pigs_pl.htm
Orville Wright i Wilbur Wright = uznani w świecie budowniczowie pierwszego samolotu => patrz Wright Orville i Wilbur
ostrzeżenie dla noszących świętą nazwę a zachowujących się nieświęcie ("szlachectwo zobowiązuje") => seismograph_pl.htm/#C4, #C5, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, biblia.htm/#F2, mozajski.htm/#B2.2, quake_pl.htm/#P5, day26_pl.htm/#F3
ostrzeżenie o bliskim już nadejściu trzęsienie ziemi => seismograph_pl.htm/#I1
owoce niemoralności zawsze są "złem" => morals_pl.htm/#C4.7, totalizm_pl.htm/#A2.2, p_l.htm/Rys. #1, pajak_jan.htm/#D6, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, telepathy_pl.htm/#E1.1
owoce Pacyfiku i filozofia ich zjadania => fruit_pl.htm
Pająk Jan, dr inż. = autobiografia autora tych stron => pajak_jan.htm, totalizm_pl.htm/#J2, malbork.htm/#B1
Pająk Jan, dr inż. - skrócona wersja autobiograficznej strony => jan_pajak_pl.htm
Pająk Jan, dr inż. (profesura w Polsce) => fe_cell_pl.htm/#M3 (2), god_istnieje.htm/#F3 (5), mozajski.htm/#D3
"Pani Twardowska" Adama Mickiewicza => changelings_pl.htm/#E1, wszewilki.htm/#H3, newzealand_visit_pl.htm/#D1
Pańszczyk Kazimierz - badacz tuneli UFO i tajemnic "Babiej Góry" => tekst_4b.htm/G
paradoks dziadka z książek 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3
paradoks równoległych rzeczywistości z książek 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3
"paradoks wierzących" = upadek wiedzy i techniki ale wzrost moralności => will_pl.htm/#C3 i #A2, evil_pl.htm/#F2, totalizm_pl.htm/#A2.7
paradoks zwielokrotnionego istnienia z książek 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3
paradoksy opisywane w książkach 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3
partackie zbombardowanie Peenemunde przez Aliantów (nocą 17/18 sierpnia 1943 roku) => p_l.htmFot. #1, pajak_jan.htm/#B1
partia totalizmu => partia_totalizmu.htm
"pasożytnictwo" => patrz filozofia "pasożytnictwo"
pasożytniczy przywódca, lub 30% uczestników, czyni pasożytniczym cały intelekt grupowy => tekst_1_5.htm/OA6.2 (tom 13), tekst_1_4.htm/JD6.2 (tom 8), parasitism_pl.htm/#C4
pasywne odgrywanie czasowo odległych zdarzeń => timevehicle_pl.htm/#C12
pasywność wobec niemoralności (jak jest karana) => totalizm_pl.htm/#A2.8, quake_pl.htm/#E1, parasitism_pl.htm/#B4, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A2
paua dom w NZ Bluff, smakowite małże "abalone", dom z butelek w NZ Queenstown => wszewilki_jutra.htm/#C4.4
"pavlova" = tj. "tort/beza" na białkach z jajek wypiekana w Nowej Zelandii i Australii => mozajski.htm/pod Fot. #D2
Pavlova (Matveievna) Anna (12/2/1881 - 23/1/1931) = nauczyła wypiekać tort "pavlova" => mozajski.htm/pod Fot. #D2
pchłołap z okolic Żywca = wykonywanie nakazów przez pchły => tekst_1_5.htm/tom 5 podrozdział I5.4 punkt #3I5.4
pchły => evolution_pl.htm/#N1, parasitism_pl.htm/#C3
Pearse Richard William, twórca pierwszego samolotu NZ => mozajski.htm/#D1, newzealand_visit_pl.htm/#H1.1,
"perpetum mobile" => free_energy_pl.htm/#A2, #B1.2, boiler_pl.htm/#A2, #B1, telekinetyka.htm/#I1, fe_cell_pl.htm/#B1
Petone chronione przed kataklizmami przez "10 sprawiedliwych" => day26_pl.htm/#I3 i #I1, quake_pl.htm/#P5.1, solar_pl.htm/#N1
pewności nie można dać w prezencie => soul_proof_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#A2, will_pl.htm/#G3
piąty zjazd absolwentów WM Politechniki Wrocławskiej, rocznik 1970 => rok.htm/#B6
Pied Piper of Hamelin = "szczurołap" z Hamelin => tekst_1_5.htm/tom 5 - #3I5.4, malbork.htm/Fot. #G2e, korea_pl.htm/Fot. #11, magnocraft_pl.htm/#G4, cielcza/#D1
"piramida telepatyczna" => telepathy_pl.htm/#E1, mozajski.htm/#I7, free_energy_pl.htm/#C2.1, tekst_7_2.htm, 7_tekst.htm, artefact_pl.htm/#E1 do #E3, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, eco_cars_pl.htm/#D2.1
"pixie dust" (powoduje podrastanie uciętych palców) => biblia.htm/#F2(15b), god_proof_pl.htm/#F2(15b)
plaga pendemii chorobowej => plague_pl.htm
playlisty dla "smart" TVs koreańskiej firmy LG => p_l.htm
płatna edukacja w Nowej Zelandii i Anglii jest jak "dosiądnięcie tygrysa" => rok.htm/#E1 - (1)
płynny komputer (przeciw-materia)=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4
"podmieńcy" = boskie "symulacje" istot (np. UFOnautów) udających ludzi => changelings_pl.htm/#E1, humanity_pl.htm/#B2, magnocraft_pl.htm/#G4
poczucie przygnębienia, depresji, itp., bijące od Nowej Zelandii => nirvana_pl.htm/#F2, newzealand_visit_pl.htm/#E1
podejście "a posteriori" u "ateistycznej nauki ortodoksyjnej" (od skutku do przyczyny) => totalizm_pl.htm/#A2.6
podejście "a priori" u "nauki totaliztycznej" (od przyczyny do skutku) => totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
podkreślanie autorstwa np. słowem "ja" aby chronić dany dorobek przed zrabowaniem (ukradzeniem) Polakom => tapanui_pl.htm/#K1.1, mozajski.htm/#I1, pajak_jan.htm/#L1
pojawianie się w dzisiejszych czasach fauny z przeszłości (zafalowania "przestrzeni czasowej") => tapanui_pl.htm/#F2
pojedynek z krzyżackim komendantem zamku w Olsztynie => malbork.htm/#J1
pokolenie "Midasów na odwyrtkę" => tapanui_pl.htm/#K5 i #K6, morals_pl.htm/#C4.7
pokonanie Niegodziwca przez Prarodzica świata (Biblia, Księga Mądrości, 10:1-3) => evolution_pl.htm/#B1, biblia.htm/#C12, antichrist_pl.htm/#B1.1
"pole moralne" = podobne do grawitacji oddziaływanie na zamiary => morals_pl.htm/#C4.2, #C4.2.1, totalizm_pl.htm/#H2, rok.htm/#F1
Politechnika Wrocławska a zmarnowana szansa zbudowania magnokraftu w Polsce => magnocraft_pl.htm/#J1
Politechnika Wrocławska najlepszą uczelnią świata 1960-80 => rok.htm/#E1, wroclaw.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#J2
polityczne błędne koło (wybory=koszta=dotacje=obietnice=niemoralność=korupcja=bieda=rozruchy) => pajak_na_prezydenta_2015.htm/#C2, #F1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A3
polscy geniusze - Aleksander Możajski = budowniczy pierwszego samolotu => mozajski.htm/#C2
polscy geniusze - Gwido Langer = rozszyfrował niemiecką "Enigma" => mozajski.htm/#I4
polscy geniusze - Jakub Jodko-Narkiewicz = wynalazł "fotografię Kirlianowską" => mozajski.htm/#I3
polscy geniusze - Krzysztof Kolumb = odkrył Amerykę => patrz Kolumb Krzysztof
polscy geniusze - Mikołaj Kopernik (ten co zatrzymał Słońce a poruszył Ziemię) => milicz.htm/pod Fot. #D19
porównuj Biblię z Biblią => pajak_jan.htm/#L1
postęp NIE jest możliwy bez poznania prawdy => totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1, quake_pl.htm/#G1, #P1, #P6, #R2
potwierdzenie, że przez czas i życie przechodzimy więcej niż jednokrotnie => bitwa_o_milicz.htm/#J5
potwierdzenie w Biblii, że każdy z ludzi jest w swym życiu dwukrotnie lub trzykrotnie cofany w czasie (NIE mylić tego cofania z reinkarnacją) => immortality_pl.htm/#B4.1, malbork.htm/#J3, will_pl.htm/#G3, god_istnieje.htm/#C6, #D3
"potwory" (gryf, glizdy-flaki, Nessie, serpent, Mkole-Mbembe, taniwha, itp.) => stawczyk.htm/#E1, totalizm_pl.htm/#A2.2
powody wieloletniego opóźnienia czasowego w zwrocie karmy => karma_pl.htm/#B5
powód dla którego to kapłani spowodowali ukrzyżowanie Jezusa (edukowanie ludzi) => rok.htm/#F1(3)
"powstanie ludzi z grobów" = cofanie budowy "wehikułów czasu" => immortality_pl.htm/#H6, timevehicle_pl.htm/#C10
powstanie wszechświata => will_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/A1-A6 tom 1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4
powstrzymywanie kataklizmu intensywnym strumieniem informacji nauczającej => quake_pl.htm/#H2 i #K1
powstrzymywanie kataklizmu przez "10 sprawiedliwych" => quake_pl.htm/#H1 i #P5.1, day26_pl.htm/#G2 i #I3
powstrzymywanie kataklizmu przez praktykowanie "totalizmu" => quake_pl.htm/#H1 i #P5.1, day26_pl.htm/#G1
"pozbawione życia" oczy "symulacji" UFOnautów => evidence_pl.htm/#A2, changelings_pl.htm/#M2
poziom moralności a losy indywidualnych ludzi i intelektów grupowych => portfolio_pl.htm/#B3
praca dla mnie = wymogi jakie powinna spełniać praca której ja (tj. dr inż. Jan Pająk) poszukuję => job_pl.htm
pradawne napromieniowane szkielety ludzkie z Mohendjo Daro => eco_cars_pl.htm/#D3
"prawa moralne" => morals_pl.htm/#C4.4, totalizm_pl.htm/#B3, parasitism_pl.htm/#B2, stawczyk.htm/#C1
"Prawa Murfiego (Murphy’ego)" => god_istnieje.htm/#C6, dipolar_gravity_pl.htm/#J1, solar_pl.htm/#N1, #L2
prawa natury jako programy zapisane w przeciw-materii=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4
prawda i jej 'cierniowa droga' => prawda.htm
prawda jako manifestacja miłości => totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1
prawdy NIE daje się ukryć, ale można ją kamuflować => telekinetyka.htm/#M1.3
"prawdziwa nieśmiertelność" = formowana uginaniem "przestrzeni czasowej" => immortality_pl.htm/#J1
prawdziwa wiedza ("badaj z pozycji Boga") => changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A2.6, parasitism_pl.htm/wstęp
prawdziwi fachowcy pracują cicho i niepozornie => wszewilki.htm/#D2
"prawdziwy postęp" (jako odwrotność "fałszywego postępu") => eco_cars_pl.htm/#G4, portfolio_pl.htm/#B3
"prawo autostrady przez morze" => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J3, totalizm_pl.htm/#A2.4, morals_pl.htm/#C4.2, portfolio_pl.htm/#D2
"Prawo Bumerangu" samokarzące niemoralne "intelekty grupowe" => petone_pl.htm/#A2, immortality_pl.htm/#C4.1
"Prawo Bumerangu" samokarzące indywidualnych ludzi => mozajski.htm/#B3, morals_pl.htm/#C4.4, malbork.htm/#C3.1
prawo i urząd "wybaczenia, pojednania i amnestii" => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(Problem #A3)
"prawo przeciw-klapsowe" z Nowej Zelandii => will_pl.htm/#B5.1, parasitism_pl.htm/#B4, morals_pl.htm/#C5.6 i #J2.4, prawda.htm/#C6
"prawo autostrady przez morze" => totalizm_pl.htm/#A2.4
problem "niemożności sprawiedliwego obdzielania nierównych" => partia_totalizmu.htm/#G3, pajak_na_prezydenta_2015.htm/wstęp, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A3 (#A3.8), #F1
problemy z żywnością i wyżywieniem ludzi => cooking_pl.htm
program sterujący=> immortality_pl.htm/#C3, quake_pl.htm/#N1
"program życia i losu" = zawarty w DNA, egzekwuje naszą drogę przez czas => seismograph_pl.htm/#C2
proporcje wymiarowe elementarnej cząsteczki przeciw-materii do wymiarów materii => immortality_pl.htm/#C3
propozycja nazwy "twierdzenie Pająka" (Pajak's theorem) - np. objętość kuli o "d" jest równa objętości 8 kul o "d/2" => ufo_proof_pl.htm/#C9.1, mozajski.htm/#I8
propozycje nowej flagi dla Nowej Zelandii (NZ) => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N1 pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#N1
"przeciw-materia" = substancja z przeciw-świata o cechach płynnego komputera => dipolar_gravity_pl.htm/#A1, #A2
przeciw-materia = Bóg Ojciec, samoświadomy program w pamięci przeciw-materii = Duch Święty, materia = Syn Boży => god_pl.htm/#B5, bibia.htm/#C12(7), #F1(4), evolution_pl.htm/#B3, #B5(2), god_proof_pl.htm/#E2, dipolar_gravity_pl.htm/#E3, humanity_pl.htm/#B2
"przeciw-świat" = inny świat istniejący równolegle do naszego => dipolar_gravity_pl.htm/#A2
przedpotopowe życie ludzi w nienawracalnym "czasie absolutnym" => immortality_pl.htm/#C4, #C4.1
przedsionek piekła => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2
przekleństwo badaczy "kości dinozaurów" => god_istnieje.htm/#H2
przekleństwo badaczy UFO => god_istnieje.htm/#H2, evidence_pl.htm/#J3
"przekleństwo wynalazców" => mozajski.htm/#B4.4 i #H1, newzealand_visit_pl.htm/#H1 do #H2, eco_cars_pl.htm/#H1, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, cooking_pl.htm/#S1
"Przełęcz Diatłowa", Ural, Rosja => tekst_1_5.htm/UB3 tom 16, evidence_pl.htm/#E2, quake_pl.htm/#P2
przemysł który jest: moralny, w harmonii z naturą (Eco-Friendly), postępowy, cywilizacyjnie awansujący => wszewilki_jutra.htm/#C4, eco_cars_pl.htm, fe_cell_pl.htm
przepis na koreańską kim-chi => korea_pl.htm/#B2.1
przepowiednia staropolska - "żółta rasa zadominuje świat" => przepowiednie.htm/#H1, military_magnocraft_pl.htm/#H1
przepowiednia (złowroga) o pokrzyżackiej Madonnie z zamku w Malborku => malbork.htm/#C1 do #F5, przepowiednie.htm/#D1 do #D4
przepowiednie staropolskie => przepowiednie.htm/#H5
przepowiedzenie 1260 lat politycznej władzy kościoła => quake_pl.htm/#N1
przepowiedzenie końca świata w roku 2656 => quake_pl.htm/#N1
przeprowadzani umarli (z Chin) a natura ciał UFOnautów (jak z gumy) => evidence_pl.htm/#A2
przerywanie ciąży (aborcja) - w/g totalizmu => soul_proof_pl.htm/#C6, faq_pl.htm/#E2, tekst_1_5.htm/JD12.5 z tomu 7
przestrzelenie mej czapki dubeltówką w Cielczy=> cielcza.htm/#G2, pajak_jan.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#H2
"przestrzeń czasowa" albo "omniplan"=> immortality_pl.htm/#C3, quake_pl.htm/#N1, seismograph_pl.htm/#B8
"przesunięcie do fioletu" światła gwiazd rozrzedzanego grawitacją => dipolar_gravity_pl.htm/#D2
"przesunięcie ku czerwieni" światła gwiazd zagęszczanego grawitacją => dipolar_gravity_pl.htm/#D1, #D2, #D2.1
przewidywanie trzęsienia ziemi w Christchurch z 20 marca 2011 które się spełniło => quake_pl.htm/#P6
przeznaczenie i losy 144 tysięcy nieśmiertelnych ludzi po końcu obecnego świata => dipolar_gravity_pl.htm/#D4
"przeżywanie najmoralniejszego/najsilniejszego" => changelings_pl.htm/#B1, bitwa_o_milicz.htm/#E3, will_pl.htm/#G1, humanity_pl.htm/#B2
przyjemni umierają młodo (tj. przxysłowie "nice dies young") => pajak_jan.htm/"#Fot. #1"
przykład zasady działania "perpetum mobile" => telekinetyka.htm/#B2, pajak_jan.htm/#G2
przykłady gdy "słowo pokazało swą moc stania się ciałem" => quake_pl.htm/#P2
przykłady kar za niemoralność (dla indywidualnych osób) => mozajski.htm/#B2.1, #B3, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2
przykłady kar za niemoralność (dla intelektów zbiorowych) => mozajski.htm/#B2.2, #B3, wszewilki.htm/#E2
przykłady kłamstw szerzonych przez starą (dzisiejszą) oficjalną ateistyczną naukę ortodoksyjną => humanity_pl.htm/#B2, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, telepathy_pl.htm/#F1, #E1.1, newzealand_pl.htm/#C5.1
przymusowa pasywność (kara) => pajak_na_prezydenta_2015.htm/#N2, portfolio_pl.htm/#D4
"przypadek" - NIE może zaistnieć w świecie z Bogiem => changelings_pl.htm/#B1
"przypadki" które uratowały mi życie => quake_pl.htm/#G1 Ad. #3, fe_cell_pl.htm/#K3 (4), god_proof_pl.htm/#H2
przysłowie "danie ryby - nakarmi na jeden dzień, nauczenie łowienia ryb - nakarmi na całe życie" => day26_pl.htm/#R2
"przysparzanie wiedzy" celem stworzenia człowieka => tornado_pl.htm/#B4, #C1, healing_pl.htm/#J2, wroclaw.htm/#F1
przywódcy każdego naródu i kraju zawsze posiadają poziom moralności dominujący ów naród i kraj => tekst_1_5.htm/#6C z I4.1.1 tom 5, #21 z OA7.1 tom 13, morals_pl.htm/#C5.7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, #E5 pajak_do_sejmu_2014.htm/#N4,
pszczoły zabijane telefonami komórkowymi, a "zmowa milczenia" => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1
Ptak Jezusa - "Jesus bird" ("storm petrel") chodzący po falach morza => przepowiednie.htm/#G3, stawczyk.htm/#F4.1.3
ptak "moa" (gigantyczny) z Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/Rys. #9ab
ptaki (martwe) spadające z nieba => newzealand_pl.htm/#C5
publikacja [10] => tekst_10.htm
pułapka numer 96 (co byś NIE uczynił, też okaże się złe) => morals_pl.htm/#C4.2 pajak_na_prezydenta_2015.htm/#C2, #F1
punkt braku powrotu (po angielsku: "the point of NO return") => solar_pl.htm/#T1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, dipolar_gravity_pl.htm/#K2
"Puszka Pandory" => newzealand_visit_pl.htm/#D1, antichrist_pl.htm/#B2
rada: NIE daj się zwieść wrażeniu, że "niemoralność popłaca" a "moralność jest karana" => totalizm_pl.htm/#A1.1
"radio kryształkowe" - jak je zbudować => fe_cell_pl.htm/#H2
radioaktywne dzikie świnie z Niemiec => cooking_pl.htm/#F1, #F3, telekinetyka.htm/#M1.1, solar_pl.htm/#T7, humanity_pl.htm/#B2
radioaktywne krople deszczu w NZ => cooking_pl.htm/#F5, "Fot. #F1", humanity_pl.htm/#B2
radioaktywność w mleku kobiet => god_istnieje.htm/#F3, telekinetyka.htm/#M1.1, solar_pl.htm/#T7
radioaktywny liść winogrona => cooking_pl.htm/#F5, "Fot. #F1"
"Raj" (UFO type K7) => tekst_1_5.htm/P6.1 tom 14, magnocraft_pl.htm/Rys. #A5(K10), malbork.htm/#J3, god_istnieje.htm/#C2, newzealand_visit_pl.htm/#D1, #D3, #D4
rakotwórcze działanie chemikalii w przetworzonym mięsie => solar_pl.htm/#T7
rakotwórcze substancje: przemysłowo przetworzone mięso, azbest, izotopy radioaktywne => solar_pl.htm/#T7
"raz profesor, zawsze już profesor" (z profesorami jest jak z generałami) => petone_pl.htm/#J3, pajak_jan.htm/#B1
reaktory atomowe z wadą jako 'bomby czekające aby wybuchąć' => telekinetyka.htm/#M1, seismograph_pl.htm/#C7(1)
reinkarnacja NIE istnieje (w formie jaką reinkarnację opisuje np. religia hinduizmu czy buddyzm - NIE mylić jednak reinkarnacji z cofaniem nas w czasie opisanym np. w punkcie #B4.1 strony immortality_pl.htm) => malbork.htm/#J3
religia i Biblia = zbiór potwierdzeń dla poszukujących, a nie gotowych rozwiązań dla leniwców i nieuków => will_pl.htm/#E1, immortality_pl.htm/#B4.1
"religijność" wcale NIE oznacza "moralności" (osoba religijna może być niemoralną) => quake_pl.htm/#A1
rezonujące ryby (zabijane wibracjami trzęsień ziemi) => day26_pl.htm/#D4
ręczne zapylanie sadu z braku pszczół => solar_pl.htm/#T7
Richard III i Thatcher (najbardziej nielubiane głowy Anglii) => malbork.htm/#C3.1.
Richard William Pearse => patrz Pearse Richard William
rodzaje "nieśmiertelności" => immortality_pl.htm/#H1 i #J1, soul_proof_pl.htm/#L1 do #L7
rogi Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego) i Mojżesza z Biblii => tekst_1_5.htm/V6 (#12) z tomu 17
Romulus (ze starożytnego Rzymu) jako "podmieniec" => changelings_pl.htm/#F1
rosyjski alfabet (jego kodowanie dla stron) => all_in_one_pl.htm, keyboard_ru.htm
rozmiary naszego świata fizycznego (i ich wyliczenie) => dipolar_gravity_pl.htm/#D4
rozwydrzenie, huligaństwo i nieprzydatność nowozelandzkiej młodzieży => god_proof_pl.htm/#A4, will_pl.htm/#B5.1
różnice pola moralnego i grawitacji => totalizm_pl.htm/#H2 pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1
różnice moralne świata z Bogiem i bez Boga => changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A1, bitwa_o_milicz.htm/#J1
Rutherford Ernst (twórca dzisiejszego modelu atomu) => fe_cell_pl.htm/#K3, pajak_jan.htm/#B1
ryby (martwe) masowo wyrzucane na brzeg morza => newzealand_pl.htm/#C5
ryby (trujące) => newzealand_pl.htm/#K1.5
Ryszard III (tyran i złośliwiec) a "prawo bumerangu" => malbork.htm/#C3.1
rzeczowe i obiektywne opisy totalizmu innego niż moje autorstwa => totalizm_pl.htm/#A4.1
sabotaż stron "symulacjami" UFOnautów => sabotages_pl.htm
"Saddle Hill" koło Dunedin - w którym rezyduje UFO => newzealand_pl.htm/#F2, telekinetyka.htm/"Fot. #E1"
"Salamis" = niemoralne miasto Cypru zniszczone falą "tsunami" => tapanui_pl.htm/#H3, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17
samochody bezzanieczyszczeniowe (eco cars), np. "na wodę" => eco_cars_pl.htm
samochody na wodę => eco_cars_pl.htm, free_energy_pl.htm/#G1 do #G3.
samoewolucja Boga => dipolar_gravity_pl.htm/#I2, god_proof_pl.htm/#C2, evolution_pl.htm/#B1, god_pl.htm/#B8
samonapełniające się lodówki i puchary (nieśmiertelnych) => totalizm_pl.htm/#A1.1
samonapełnianie się energią => wszewilki.htm/#G1, wszewilki.htm/#7.3
samoniszczące się SMSy i emaile => predators_pl.htm/#E12, changelings_pl.htm/#I1
samoregulujące się kary i mechanizmy moralne => mozajski.htm/#B3, #B3.1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2
samoszachująca się konfiguracja ludzka => cielcza.htm/#L4
samoświadome roboty => dipolar_gravity_pl.htm/#D4
"samouzdrawianie się" poprzez "odwracanie swoich wierzeń" => healing_pl.htm/#G2
samowyzwalanie "placebo" dla uzdrowienia bóli, chorób, bezpłodności, nadwagi, nałogów, itp. => healing_pl.htm/#G2
samoświadome komputery - ich ewolucja z "chaosu" oddziaływań samouczących się sieci => will_pl.htm/#E1.1
samoświadomy naturalny program "przeciw-świata" czyli myśląca składowa Boga => god_pl.htm/#A3
"Sandringham Company" pod Gallipoli, Turcja, 1915 r. => cloud_ufo_pl.htm/#C1, #F2, tekst_1_5.htm/UB3 tom 16
scena gwałtu maoryskich kobiet przez 3+1 palcowych współplemieńców "Uenuku" => newzealand_visit_pl.htm/Fot. #D1
scenariusz katastrofy atomowej w Japonii wynikający z "błędów w konstrukcji reaktorów" => telekinetyka.htm/#M1.1
schlebianie, komplementy, słodkie kłamstwa => totalizm_pl.htm/#A2.9, karma_pl.htm/#A5, god_istnieje.htm/#F3
"Sejsmograf Zhang Heng'a" = > patrz Zhang Heng Sejsmograf
sfilmowana rakieta-duch nad Los Angelos, USA => will_pl.htm/#F2
sfilmowany dowód (wideo), że podróżowanie przez czas jest możliwe => immortality_pl.htm/#D6
Sir Robert Muldoon => pajak_jan.htm/#B1, nirvana_pl.htm/#F2, prawda.htm/#C6, landslips_pl.htm/#I1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(Problem #C1)
"Siva" = ojciec hinduskiego "deity" zwanego "Subramanya" => patrz "Murugan"
skarby z podziemi Malborka => malbork.htm/#I3
skarby z podziemi Milicza => sw_andrzej_bobola.htm/#F3
skarby z wieży w Strzelinie => wroclaw.htm/#D12
skarby z Wrocławia => wroclaw.htm/#D12
skarby z wsi Wszewilki i Stawczyk => wszewilki.htm/#D3, Fot. #C2a
"skargi" które sprowadzają kataklizmy (kary Boga) => quake_pl.htm/#G1(ad 2) i #H2
Skłodowska-Curie Maria (odkrywczyni promieniotwórczości i radu) => mozajski.htm/Fot. #H1
"skorowidz" czyli alfabetyczny wykaz tematów składających się na treść => skorowidz.htm
skorowidz linków do moich postów na googlowskich forach dyskusyjnych => faq_pl.htm/#E2
skracanie "czasu zwrotu" za niemoralności grupowe (np. agresję, wojnę, pasywność) => mozajski.htm/#B2.2, #B2.3, karma_pl.htm/#A4, bitwa_o_milicz.htm/#J6, quake_pl.htm/#R2
skrucha, skromność i pokora => quake_pl.htm/#A2, #J1
słoneczne lampy bezpieczeństwa czułe na ruch => solar_pl.htm/#N1
słoneczne generowanie elektryczności - praktyka => solar_pl.htm
Słowo Boga (z Biblii), czyli dzisiejsza informacja, algorytm, program => god_pl.htm/#A3, #B8, #D1, will_pl.htm/#E1,
słoneczne uśmiercacze owadów (komarów, much, itp.) => wszewilki_jutra.htm/#C4.7, solar_pl.htm/#N5
"smoki" => sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #5b, seismograph_pl.htm, biblia.htm/#E1, totalizm_pl.htm/#E6
"smoki" jako prastare interpretacje UFO => tekst_1_5.htm/V1 (D4) z tomu 17
snajper a prawo Bumerangu => malbork.htm/#C3.1
Sodoma i Gomora (ukarana za niemoralność) => tapanui_pl.htm/#H1, #H2, morals_pl.htm/#C5.3, antichrist_pl.htm/#B4
spacery łysych, z reumatyzmem i bez zębów, jędzących 1 banana dziennie => portfolio_pl.htm/#B3
spalenie przez UFO wioski "Saladare" w Etiopii, 1970 rok => tekst_1_5.htm/P2.7 tom 14, evidence_pl.htm/#E2
spartaczone bombardowanie Peenemunde przez Aliantów => p_l.htmFot. #1, morals_pl.htm/#C4.7, cielcza.htm/#H2, pajak_jan.htm/#B1
społeczna szkodliwość homoseksualistów => antichrist_pl.htm/#B4, petone_pl.htm/#I3.1
spowolnione fale wodne np. w ujście rzeki Amazon ("pororoca", "Silver Dragon", itp.) => dipolar_gravity_pl.htm/#D2
"sprawiedliwi" z Biblii (w totaliźmie zwani "żołnierzami Boga") => quake_pl.htm/#I1 humanity_pl.htm/#A3, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, antichrist_pl.htm/#B1.1, malbork.htm/#J3, magnocraft_pl.htm/#L6, wszewilki.htm/#F3,
sprzeczność działania tornad i "tornad wodnych" (tzw. "waterspout") z dzisiejszą wiedzą fizyczną => tornado_pl.htm/#K1
Stalin Józef (powód jego niezdolności do odróżniania dobra od zła) => god_istnieje.htm/#F3
stała gęstość przeciw-materii dowodząca nieskończoności rozmiarów wszechświata => dipolar_gravity_pl.htm/#D4
stan telekinetycznego migotania = czyniący UFOnautów niewidzialnymi => dipolar_gravity_pl.htm/#C1
stare wodociągi miasteczka Milicza => wszewilki.htm/#D2, pajak_jan.htm/#B1
"staropanieńskie zagrania" (wypaczenia i zwyrodnienia z braku konkurencji i opozycji) => god_istnieje.htm/#F1.1 i #F3
staruszek na emeryturze => pajak_jan.htm/#L1
"Stawczyk" czyli mała osada-sioło przy "Wszewilkach" = losy i ciekawostki => stawczyk.htm
Stawczyk - wygląd w dalekiej przyszłości 2222 roku => wszewilki_jutra.htm/#J1-#J3, stawczyk.htm/#C4, cielcza.htm/#C2
sterowce "symulowane" nad Nową Zelandią => will_pl.htm/#F2, tekst_1_5.htm/OD5 z tomu 13
sterowiec Hindenburg => eco_cars_pl.htm/#C3
stiuk = sztuczny kamień Madonny z Malborka => malbork.htm/#C1, Fot. #C1b, Fot. #C2, #C4
stopnie oddzielenia (związki znajomościowe) => solar_pl.htm/#S1
strącenie promu Columbia przez "symulacje" UFOnautów => shuttle_pl.htm tekst_1_5.htm/V8.2 z tomu 17
strefa wolna od telekinezy na Antypodach => tfz_pl.htm
"strzyżone - golone" = powiedzenie i wiersz A. Mickiewicza "Golono, Strzyżono" => milicz.htm/#D10
"studnia niewiernych żon" z zamku Czocha => milicz.htm/#D10
stworzenie = standardowa procedura tworzenia => newzealand_visit_pl.htm/#D1 do #D5
stworzenie pierwszych ludzi przez Boga => god_proof_pl.htm/#C4, newzealand_visit_pl.htm/#D1 i #D3
stworzenie świata fizycznego przez Boga => god_proof_pl.htm/#C3
stypendium dla aktywnego totalizty (dla zapobiegnięcia kataklizmom) => quake_pl.htm/#J1, seismograph_pl.htm/#C5.1
"Subramanya" = drugi syn boga "Siva" => patrz "Murugan"
"super-bakteria" samouzdrawiana efektem placebo => healing_pl.htm/#G2.2, telekinetyka.htm/#M2, plague_pl.htm/#B1
suszenie kiełbas w czasie chińskiego Nowego Roku Księżycowego => pigs_pl.htm/#C2
sutka UFOnautki (jak z gumy) => evidence_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/JG9.4 i JG9.5 z tomu 8
"symulacja" Boga czyli "akt tymczasowego stworzenia" => day26_pl.htm/#K1, evolution_pl.htm/#A5, #J1 i #K1
symulacje UFO => will_pl.htm/#F2
synchroniczne poruszanie się UFOnautów => antichrist_pl.htm/#F5, sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #4c
szatańskość - pochodzenie => evil_pl.htm
"szczurołapy" = nadprzyrodzone wyprowadzanie szczurów => magnocraft_pl.htm/#G4, cielcza/#D1, malbork.htm/pod Fot. #G2e, korea_pl.htm/pod Fot. #11,
szerzenie nieprawdy zamiast prawdy przez naukę z powodu pomijania wpływu moralności na wyniki badań => portfolio_pl.htm/#B3, prawda.htm/#C0
Szewczyk Wiesław (Mgr) - współautor traktatu [7b] => tekst_7b.htm/F
"szlachectwo zobowiązuje" (staropolskie przysłowie) => seismograph_pl.htm/#C4, #C5, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, biblia.htm/#F2, mozajski.htm/#B2.2, quake_pl.htm/#P5, day26_pl.htm/#F3
sztylet zwany "kris" (musi być 'dokarmiany') => tekst_1_5.htm/tom 5 podrozdział I4.1.1 punkt #6C
ślepa, bezkrytyczna i bierna wiara w stwierdzenia religii działa wsteczniczo => morals_pl.htm/#C4.4, will_pl.htm/#C3
"śmierć głodowa" ludzkości => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1, przepowiednie.htm/#H2
"śmierć głodowa" w średniowiecznej "wieży głodowej" z Paczkowa => milicz.htm/"Fot. #D6(b)", wroclaw.htm/#D7
śmierć w młodym wieku następstwem głuchoty na podszepty sumienia => god_istnieje.htm/#D3, will_pl.htm/#G1, #G3
śmierć z powodu "moralnego uduszenia" => nirvana_pl.htm/#C4.3, parasitism_pl.htm/#D4, karma_pl.htm/#F2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, tekst_1_5.htm/OA8.6.3 tom 13
śpiący olbrzym (gigantyczna rzeźba z Coromandel w NZ) => god_proof_pl.htm/#B2, newzealand_visit_pl.htm/#I2
św. Katarzyna z Salamis koło Famagusta na Północnym Cyprze (287-307 AD) => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/J1
"świat bez Boga" działałby inaczej niż "świat rządzony przez Boga" => changelings_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#A2
"świat bez Boga" wyglądałby inaczej => quake_pl.htm/#C2, prawda.htm/#C3, #C1, fe_cell_pl.htm/#M1
"świat rządzony przez Boga" da się rozpoznać => changelings_pl.htm/#B1-#B4, healing_pl.htm/#A2, fe_cell_pl.htm/#M1
świat wyłącznie przyjemności byłby bezużyteczną zmorą i piekłem => totalizm_pl.htm/#A1.1
"światło pochłaniania" zwane też "jarzenie pochłaniania" => telekinesis_pl.htm/#E1, free_energy_pl.htm/"Fot. #I1"
światło wspiera moralność i powstrzymuje niemoralność => solar_pl.htm/#N1
"światowa wojna nuklearna" = dlaczego jej NIE będzie => quake_pl.htm/#N2, bitwa_o_milicz.htm/#J4, #J5 seismograph_pl.htm/#B9
święte substancje i ich niezwykłe cechy => biblia.htm/#F2
Tabela Cykliczności dla Epok Historycznych => tapanui_pl.htm/#K1, humanity_pl.htm/#A1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/wstęp
"Tablica/Tabela Cykliczności" => propulsion_pl.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#A2, antichrist_pl.htm/#B1, tekst_1_5.htm/B tom 2
"Tablica Mendelejewa" => propulsion_pl.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#A1, antichrist_pl.htm/#B1, tekst_1_5.htm/B t. 2 tapanui_pl.htm/Tab. #K1, humanity_pl.htm/Tab. #A1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/wstęp
Tablica Okresowości Rozwoju Napędów Ziemskich => przepowiednie.htm/#H1.1 pajak_do_sejmu_2014.htm/#F4
tablice z napisem "Shoreline 1840" (wynurzenie się Wellington z morza) => petone_pl.htm/#C2,
tajemnica krzyku śmierci => cielcza.htm/#H3
"telekinetyka" = nauka o zastosowaniach telekinezy => telekinetyka.htm
telekineza i jej praktyczne zastosowania => telekinesis_pl.htm, free_energy_pl.htm/#I2, #I3, #B2
telekinetyzowanie => dipolar_gravity_pl.htm/#F2
telepatia = podobne do dźwięków wibracje propagujące się w "przeciw-świecie" => telepathy_pl.htm
telepatyczne hipnotyzowanie żab przez polskie zaskrońce => stawczyk.htm/#F2, telepathy_pl.htm/#F1
telepatyczny telefon => artefact_pl.htm/#D2, milicz.htm/Fot. #D18, pajak_jan.htm/#D6
"Teoria Magnokraftu" a wyjaśnienie dla UFO => wszewilki_jutra.htm/#J5, telekinesis_pl.htm/#I3
"Teoria Nadistot" Adama Wiśniewskiego (używającego pseudonimi "Snerg") => patrz Wiśniewski
"Teoria Wielkiego Wybuchu (Bangu)" => cooking_pl.htm/#C2, god_istnieje.htm/#F2 i #I1, biblia.htm/#C12
"tępiciele drzew" (ogołacający z drzew góry Nowej Zelandii eskalując erozję i wyniszczanie) => landslips_pl.htm/#I1, quake_pl.htm/#R2
Thaipusam (rytuał Hindusów) => wszewilki.htm/#F3, god_proof_pl.htm/#H2, god_pl.htm/Fig. #B1, soul_proof.htm/#E7
to Bóg stworzył Szatana (też zwanego Lucyfer lub serpent) i diabły => antichrist_pl.htm/#B1.1, aliens_pl.htm/wstęp,
topór katowski (po 1000 egzekucjach sam obcina głowy) => malbork.htm/#D2, tekst_1_5.htm/#5I7 i JA2.4 tomy 5 i 6
"tornada" i ich techniczne indukowanie przez UFO => tornado_pl.htm, telekinesis_pl.htm/Fot. #K2
tornado w Auckland, Nowa Zelandia => tornado_pl.htm/#H5 i #G2
tornado we Wrocławiu => tornado_pl.htm/#H3, wroclaw.htm/#E2
tornado wodne w Sydney, Australia => tornado_pl.htm/#G2
"totalizm" => patrz filozofia "totalizm"
totalizm wypracowany przez omylnego i niedoskonałego człowieka (a Biblia przez Boga) => mozajski.htm/#B2 totalizm_pl.htm/wstęp
totalizm = zakazana filozofia (po prawdę o nim sięgaj do drugiej opinii) => totalizm_pl.htm/#A4.1, p_instrukcja.htm/#B15
totaliztyczna definicja naszego świata fizycznego=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4
totaliztyczna definicja prawdy => prawda.htm/#B3
totaliztyczna definicja wszechświata => dipolar_gravity_pl.htm/#D4
"totaliztyczna nauka" - "a priori" => telekinetyka.htm/#C1, tornado_pl.htm/#B1, petone_pl.htm/#A2, god_istnieje.htm/#F2
"totaliztyczna nauka" cała jest reprezentowana przez tylko jednego naukowca (tj. autora) => changelings_pl.htm/#B1,
"totaliztyczna nauka" kontra "ateistyczna nauka ortodoksyjna" => totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
"totaliztyczny kreacjonizm" (tj. kreacjonizm bazujący na "Koncepcie Dipolarnej Grawitacji") => petone_pl.htm/#A2
totaliztyczny salut (pozdrowienie osób praktykujących totalizm) => partia_totalizmu.htm/#B5.1
tradycja niemoralności, zła i zniszczenia rodzi jedynie "złe owoce" (Biblia, św. Mateusz, 7:17-18 => morals_pl.htm/#C4.7, humanity_pl.htm/#B2, mozajski.htm/#B2.1, #H3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, #J2, totalizm_pl.htm/#A2.2
trailblazer => pajak_jan.htm/#L1
traktat [3b] = o "symulacji" uprowadzania ludzi przez cywilizację szatańskich UFOnautów => tekst_3b.htm
traktat [4b] = "Tunele NOL spod Babiej Góry", 1998 rok = o polskim "tunelu UFO" z Babiej Góry => tekst_4b.htm, magnocraft_pl.htm/#G4
traktat [4c] = o zasadach interpretowania autentycznych zdjęć UFO, 2002 rok => tekst_4c.htm
traktat [7/2] = "Piramida myśli", 1999 rok = o urządzeniu komunikacyjnym "piramida telepatyczna" => tekst_7_2.htm
traktat [7] = "Losy jednej piramidy", 1995 rok = o ludziku z gwiazd który podarował nam piramidę => 7_tekst.htm
traktat [7b] = o urządzeniu ujawniającym do wykrywania telekinetycznych UFO, 1998 rok => tekst_7b.htm
trucizna "kurara" (pochodzenie, wyrób, użycie) => healing_pl.htm/#F1, fruit_pl.htm/pod Fot. #D3,
trucizny i inne niebezpieczeństwa Nowej Zelandii => newzealand_pl.htm/#K1
trujące działanie przemysłowo przetwarzanej żywności => solar_pl.htm/#T7, wszewilki_jutra.htm/#C4.4, cooking_pl.htm/#S1
trujący sok drzewa bananowego (użycie) => fruit_pl.htm/pod Fot. #D3,
Trump Donald - wynik wyborów prezydenckich w USA => eco_cars_pl.htm/#D2.1
trwałe oziębienie Nowej Zelandii po eksplozji UFO koło Tapanui => tapanui_pl.htm/#F3, mozajski.htm/#I8
trwałe "zniknięcia" = "zabrania do UFO" (Patrick Fisk, Harold Holt, itp.) => bandits_pl.htm/#D4, tekst_1_5.htm/V6(#18)
trwałość (nieodwracalność) odebrania korzyści za seryjne niemoralności (kara Boga) => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, mozajski.htm/#B2.3, solar_pl.htm/#T2
trzęsienie ziemi => seismograph_pl.htm, quake_pl.htm
trzęsienie ziemi jako zwrot karmy za udział w agresywnej wojnie => quake_pl.htm/#R2
trzęsienie ziemi w Chinach (z 12 maja 2008 roku) => katrina_pl.htm/#E3
trzęsienie ziemi w Christchurch, Nowa Zelandia, z dnia 4 września 2010 roku ("ostrzegające") => quake_pl.htm/#P5 do #P5.2, seismograph_pl.htm/#C5
trzęsienie ziemi w Christchurch, Nowa Zelandia, z dnia 22 lutego 2011 roku ("przynaglające") => quake_pl.htm/#P6 do #P7, seismograph_pl.htm/#C6
trzęsienie ziemi w Haiti => seismograph_pl.htm/#C3
trzęsienie ziemi w Japonii => seismograph_pl.htm/#C7 i #I1
trzęsienie ziemi w Polsce i Anglii => seismograph_pl.htm/#I1
trzmiel (w/g aerodynamiki nie ma prawa latać) => cooking_pl.htm/#C2, god_istnieje.htm/#H2, god_proof_pl.htm/#E2
trzy dokumentowalne powody dla "kataklizmów" => tapanui_pl.htm/#I1, tornado_pl.htm/#C2, landslips_pl.htm/#B2, #J1
trzy etapy szkolenia ludzi na "żołnierzy Boga" => antichrist_pl.htm/#B1.1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, humanity_pl.htm/#A3
"trzy mądre małpki" (NIE mów zła, NIE wypatruj zła, NIE wysłuchuj zła) = > antichrist_pl.htm/#B1.1, quake_pl.htm/#I1
trzy największe niemoralności nauki: antybiotyki, pestycydy i teoria względności => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#G1, #N1, morals_pl.htm/#B5, #C4.2, landslips_pl.htm/#I1, mozajski.htm/#H3
trzy największe przyszłe zagrożenia niemoralnością nauki: GE, wehikuły czasu i telekineza => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1, morals_pl.htm/#C4.2, tfz_pl.htm
tsunami = katastroficzne fale morskie => day26_pl.htm
tsunami na Oceanie Indyjskim (Indonezja, Malezja, SriLanka, Tailandia) => day26_pl.htm/#D1 do #D7
tsunami o gigantycznej mocy i wysokości które zmiecie Nową Zelandię z powierzchni Ziemi => telekinetyka.htm/#M1.2
tsunami w Japonii => seismograph_pl.htm/#C7 i #I1, telekinetyka.htm/#M1, day26_pl.htm/#F5
tsunami z Chile => day26_pl.htm/#F3
tsunami z Samoa => day26_pl.htm/#F2
tsunami z Wellington z 23 stycznia 1855 roku (3 metry wysokie) => day26_pl.htm/#I1
tsunami z Zachodniej Sumatry => day26_pl.htm/#F4
tunel UFO (prostokątny) pod "Gray River" w NZ => ufo_proof_pl.htm/#C9.1,
tunel z grobu milickiego margrabiego => sw_andrzej_bobola.htm/#G3
tunel UFO zwany Deer Cave (Jelenia Jaskinia) z Borneo => magnocraft_pl.htm/#G4, newzealand_pl.htm/#F1, tekst_1_5.htm/V5.3.1 z tomu 17
tunele i lochy pod Miliczem z okresu średniowiecza => milicz.htm/#D4, #D5, #D28, sw_andrzej_bobola.htm/#F3
tunele i lochy pod rzeką Nogat ze średniowiecznego Malborka => malbork.htm/#I2
tunele UFO (szkliste, gładkie, proste) => ufo_proof_pl.htm/#C9.1, newzealand_pl.htm/#F1, korea_pl.htm/#H1, magnocraft_pl.htm/#G3, #G4
tunele UFO dowodem na istnienie dwóch czasów => ufo_proof_pl.htm/#C9.1,
tunele UFO pod Babią Górą => evidence_pl.htm/#B5, sw_andrzej_bobola.htm/#F3, tekst_4b.htm, magnocraft_pl.htm/#G4, ufo_proof_pl.htm/Rys. #C9d
tunele UFO pod Łysicą (Łysą Górą) => evidence_pl.htm/#B5, newzealand_pl.htm/#F1
tunele UFO pod Sobótką => evidence_pl.htm/#B5, malbork.htm/#G1, newzealand_pl.htm/#F1
Turner Karla, Dr => changelings_pl.htm/#L1
Twardowski => tekst_1_4.htm/V8.1, VB4.6.1, tekst_1_5.htm/U3.5, JG9.5
twórcy wynalazku (lub idei) przewodzą potem światu w jego (jej) użyciu => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#E2
tylko Bóg Ojciec zna daty i godziny kiedy coś istotnego ma nastąpić => quake_pl.htm/#N1
tylko w swej ojczyźnie, domu i wśród krewnych prorok może być tak lekceważony (Biblia, św. Marek, 6:1-6) => portfolio_pl.htm/#B2
tyrani i despoci jako wynik wypaczeń i zwyrodnień z braku konkurencji i opozycji => god_istnieje.htm/#F1.1 i #F3
uchwała: UFO = magnokrafty => timevehicle.htm/#D2, ufo_proof_pl.htm/#D2, explain_pl.htm/#J2, antichrist_pl.htm/#G6
"Uenuku", jego współplemieńcy i ich "nałóg seksu" ("seksualne maniactwo") => newzealand_visit_pl.htm/#D1 i Fot. #D1
Ufaj ludziom, jednak bierz ich klejnoty pod zastaw (Włodzimierz Lenin) => humanity_pl.htm/#T5, tfz_pl.htm/#A5, pajak_jan.htm/#L1
UFO a czołgowa bitwa pod Kurskiem z 1943 roku => magnocraft_pl.htm/Rys. #A5(K10)
"UFO" czyli boskie "symulacje" statków kosmicznych => ufo_pl.htm, ufo_proof_pl.htm, explain_pl.htm, evidence_pl.htm
UFO-chmury = chmury ukrywające w środku wehikuły UFO => cloud_ufo_pl.htm
UFO działające jako "wehikuły czasu" => immortality_pl.htm/#D4
UFO niszczące wioskę "Saladare" => evidence_pl.htm/#E2, military_magnocraft_pl.htm/#E5, magnocraft_pl.htm/#L5
UFO typu K10 obserwujące tonący Tytanik (Titanic) => magnocraft_pl.htm/Rys. #A5(K10), eco_cars_pl.htm/Rys. #D2
uginanie "przestrzeni czasowej" = forma podróżowania przez czas => immortality_pl.htm/#J2
ujawnianie prawdy jest manifestacją miłości => totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1
układanie 9-segmentowej kostki rubika => rubik_pl.htm
układanie 16-segmentowej kostki rubika => rubik_16_pl.htm
ulotki filmu "Dr Jan Pająk portfolio" (YouTube: polski, angielski, niemiecki) => portfolio_pl.htm/Rys. #A1, #B1, #B2, pajak_jan.htm/#L5, totalizm_pl.htm/#J9, przepowiednie.htm/#K7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/Rys. #H1 do #H3
upadek "user paid" edukacji Zachodu i NZ => rok.htm/#E1 - (1), telekinetyka.htm/#M1, portfolio_pl.htm/#C2, quake_pl.htm/#R2
upewnienie z Biblii, że wehikuły czasu daje się zbudować => immortality_pl.htm/#D5
"ustawa o prywatności" => humanity_pl.htm/#G2, nirvana_pl.htm/#G1, tapanui_pl.htm/#H1, bandits_pl.htm/#G2
uszczęśliwianie kogoś na siłę => pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1
uśmiercacz owadów (słoneczny) => solar_pl.htm/#N5
uśmiercanie ludzi przez osy => wszewilki.htm/#L4, solar_pl.htm/#N5
uśmiercanie pszczół a telefony komórkowe => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1, tornado_pl.htm/#K3, solar_pl.htm/#T7
"uwięziona nieśmiertelność" z powtarzalnego cofania się w czasie => immortality_pl.htm/#H1, timevehicle_pl.htm/#C7
uzależnienie życia ludzi od czasu softwarowego na Arce Noego => immortality_pl.htm/#C4
uzdrawianie bezpłodności ziołową "kuraminą" => healing_pl.htm/#F5, cooking_pl.htm/#L2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4
uzdrawianie biegunki polewką z tapioka => healing_pl.htm/#B1, fruit_pl.htm/#J1
uzdrawianie bólu gardła roztworem soli => healing_pl.htm/#D2
uzdrawianie bólu mięśni koktailem z tumeric => healing_pl.htm/#D1
uzdrawianie cukrzycy poczwarkami jedwabnika => korea_pl.htm/#B3, healing_pl.htm/#F6
uzdrawianie przewlekłego kaszlu owocami nangka (jackfruit) => malbork.htm/#F3, fruit_pl.htm/#H3, healing_pl.htm/#B2
uzdrawianie ("samouzdrawianie") swoich bóli "odracaniem swych wierzeń" => healing_pl.htm/#G2
uzdrawianie zatwardzenia owocami kiwi (lub agrestem) => fruit_pl.htm/#I2
v2 (V-2, tj. niemieckie pociski rakietowe budowane i wystrzeliwane z Peenemunde) => pajak_jan.htm/#B1, pajak_jan.htm/Fot. #1
vibhuti (święty popiół) => wszewilki.htm/#F3, god_proof_pl.htm/#H2
vimana = starożytne "magnokrafty" => eco_cars_pl.htm/#D3, evolution_pl.htm/#J2, newzealand_visit_pl.htm/#D6
w całym świecie od niepamiętnych czasów tydzień ma 7 dni, zaś jego sobota wypada w żydowski szabat => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, newzealand_visit_pl.htm/#D5, pigs_pl.htm/#C4, tornado_pl.htm/#E2
w wyniki teoretycznych badań i teorii nikt NIE wierzy - za wyjątkiem ich autora = > fe_cell_pl.htm/#J3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#B3, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B2
w wyniki eksperymentalnych badań wierzą wszyscy - za wyjątkiem ich autora => fe_cell_pl.htm/#J3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#B3, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B2, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, rok.htm/#E1(2)
"walenie piorunami" (metoda Boga?) => tornado_pl.htm/#C1, god_pl.htm/#B9, soul_proof_pl.htm/#B2, will_pl.htm/#A2
warsztaty wynalazcze (z darmowymi narzędziami) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D1, #D5
wartości "czasu zwrotu" => morals_pl.htm/#C4.2, #A4, mozajski.htm/#B2.2, #B2.3, karma_pl.htm/#A4, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1, #E4, portfolio_pl.htm/#D3, karma_pl.htm/#F2, #A4, quake_pl.htm/#R2
Watt, James (wynalazł silnik parowy) => propulsion_pl.htm/#B1
"wcielenie Boga" albo "cielesna reprezentacja Boga" (w folklorze "podmieniec") => patrz "deita", albo => god_pl.htm/#B6, healing_pl.htm/#A2, malbork.htm/#J4, changelings_pl.htm/#B1, antichrist_pl.htm/#F5
"wehikuł czasu" czyli magnokraft trzeciej generacji => timevehicle_pl.htm
"wehikuł telekinetyczny" czyli magnokraft drugiej generacji => magnocraft_pl.htm/#I2
wejście do średniowiecznego tunelu pod Miliczem => milicz.htm/#D5
wejście duszy do ciała w momencie przerwania pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6, tekst_1_5.htm/JD12.5 z tomu 7
Werwolf (tj. Wilkołaki - niemieckie podziemie w lasach Stawca koło Milicza) => wszewilki.htm/#E2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(A3), mozajski.htm/#B2.1, pajak_jan.htm/#B1
weryfikacja przez nową "naukę totaliztyczną" prawdy słów i stwierdzeń Biblii => petone_pl.htm/#A3
Whisson, Max (wynalazł wiatrak pozyskujący wodę z powietrza) => wszewilki_jutra.htm/#C4.2
"wiara plus totalizm" = kultura i tradycja plus wiedza o Bogu => god_pl.htm/#J4, totalizm_pl.htm/#G2, biblia.htm/#F4, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J2
wideo lwa atakującego 3-letnią dziewczynkę => quake_pl.htm/#P2
"wieczna szczęśliwość" = "uwięziona nieśmiertelność" z nirwaną => immortality_pl.htm/#H2, god_pl.htm/#H2
"wieczne lampki" (pierwowzory "lampek wotywnych" z kościołów) => artefact_pl.htm/#F4
wiecznie obracające się koło zamachowe ("perpetum mobile") => free_energy_pl.htm/#F1 do #F6, pajak_jan.htm/#G2
"wieczyste potępienie" = beznirwanowa "uwięziona nieśmiertelność" => immortality_pl.htm/#H3
wiek (rzekomy) wszechświata 13.73 miliardów lat (2008 rok) => will_pl.htm/#B7, evolution_pl.htm/#A2, karma_pl.htm/#B5
wiek wszechświata: ok. 14 miliardów (2015 rok) czy ok. 6 tysięcy lat (ewolucjoniści czy kreacjoniści) => tapanui_pl.htm/Tab. #K1, humanity_pl.htm/Tab. #A1 i #B2, cloud_ufo_pl.htm/#E2
wielopoziomowość myślenia Boga (jak wieloprocesorowy komputer) => prawda.htm/#C6, quake_pl.htm/#H2
"wielożeństwo" (poligamia) i jego zalety => morals_pl.htm/#J2.2.2, soul_proof_pl.htm/#C6, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5
wiersz "medycyna zwana 'kuramina' " = żartobliwy => healing_kuramina.htm, healing_pl.htm/#H1, fruit_pl.htm/#F1
wiersz o totaliźmie oraz twórczość artystyczna o totaliźmie => totalizm_pl.htm/#I2
wiersz "radości po 60-tce" = humorystyczny, anonimowego autora => po_60_tce.htm
więzienie Abu Ghraib koło Bagdadu => changelings_pl.htm/#H1 i #I1
"wigi board" do wywoływania duchów => malbork.htm/#J1
Wincenty i jego "gwiazda w ubikacji" produkująca "Anielskie Włosy" => tekst_1_5.htm/V5.4 z tomu 17
Wincenty o hipnotyzowaniu żab przez zaskrońce => tekst_1_5.htm/R4.2 tom 15, stawczyk.htm/#F2
"Wineta", "Vineta", "Veneta" = niemoralne miasto na Bałtyku => tapanui_pl.htm/#G2, #H2, petone_pl.htm/Wstęp
Wingquist Sven (szwedzki wynalazca łożysk kulkowych) => mozajski.htm/Fot. #H1
Wiśniewski i jego "Teoria Nadistot" => will_pl.htm/#B4, mozajski.htm/#I6, antichrist_pl.htm/#B1, tekst_1_5.htm/A3.2 tom 1, NF5 tom 12, tornado_pl.htm/#B4, humanity_pl.htm/#B2
wizja maoryskiego jasnowidza o zniszczeniu Wellington => day26_pl.htm/#I3
wizja Polski w czasach kiedy totalizm już zapanuje => katowice.htm/#10
Władysław III-ci Jagiełło - Warneńczyk (król Polski, syn Władysława II-go Jagiełły) => patrz Kolumb Krzysztof
woda jaką piję ze studni w Petone => telekinetyka.htm/#M2, healing_pl.htm/#G2.2
wojna miasta Christchurch z Bogiem => przepowiednie.htm/#G2
wojsko Napoleona - jak wyburzyło ono mury Wrocławia i Milicza => wroclaw.htm/#C2 i #D11
wojsko polskie - "oferma kompanijna" (ilustruje "jak czegoś nie należy czynić") => quake_pl.htm/#K1
wojsko polskie - tradycja saperów 'stój pod mostem kiedy przetacza się po nim pierwszy czołg' => jan_pajak_pl.htm/#7
wojsko polskie - użycie kawy zbożowej dla zapobiegania chorobie po złapaniu przez deszcz => healing_pl.htm/#E1
wojsko polsko-litewskie - nadprzyrodzenie niszczone przez wrogi Polakom posąg w Malborku => malbork.htm/#C3
wojskowi maruderzy mordujący autochtonów i rabujący osiedleńców Wszewilek zaraz po wojnie => wszewilki.htm/#M1
"wolna wola" w działaniu i interpretacji => will_pl.htm/#B1 i #C2, soul_proof_pl.htm/#B2, changelings_pl.htm/#D2, quake_pl.htm/#R2,
Wolski Jan (śp) = widz czteropędnikowego UFO (1978-05-10) => tekst_1_5.htm/Q1 z tomu 15, milicz.htm/Fot. #D21(a)
"wpełzanie zakłamania" do instytucjonalnych prawd => antichrist_pl.htm/#B1.1, malbork.htm/#J3
Wright Orville i Wilbur = budowniczowie pierwszego samolotu => mozajski.htm/#E1
"Wrocław" czyli miasto w którym ja, "Pająk Jan", studiowałem = ciekawostki => wroclaw.htm
Wrocław i jego zła karma => wroclaw.htm/#F2
Wrocław - tornado z 16 maja 2008 roku => tornado_pl.htm/#H3, wroclaw.htm/#E2
wrogość i agresja niemoralnych ludzi wobec postępowania moralnego => morals_pl.htm/#C4.7
Wróbel Adam - współautor traktatu [4c] => tekst_4c.htm/H
"wskaźniki moralnej poprawności" => morals_pl.htm/#C4 do #C4.5, changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A2.7
współodpowiedzialność za grupową niemoralność (karaną) => totalizm_pl.htm/#A2.8, quake_pl.htm/#E1, parasitism_pl.htm/#B4, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A2
współzawodnictwo Jana Pająk z krowami i owcami Nowej Zelandii => newzealand_pl.htm/wprowadzenie
"Wszewilki" wraz z siołem zwanym "Stawczyk" = losy i ciekawostki => wszewilki.htm, wszewilki_jutra.htm
wszystkich błędów nigdy NIE daje się wyeliminować (chochliki drukarskie, TV) => evolution_pl.htm/#L2
wszystkie zjawiska są manifestacjami zachowań zawsze tej samej przeciw-materii => p_instrukcja.htm/#A, dipolar_gravity_pl.htm/Wstęp
"wszystko w jednym" = kalkulator ekranowy do obliczeń inżynierskich i tekstów (all-in-one) => all_in_one_pl.htm
wszystko co przyjemne w życiu jest albo niemoralne, nielegalne, albo... (Dorothy Parker) => morals_pl.htm/#C4.2
wybaczaj duchowo, zaś fizycznie pamiętaj i podejmuj kroki zapobiegawcze => antichrist_pl.htm/#B1.1(5)
wybielanie czarnych charakterów (niemoralnych niegodziwców) => malbork.htm/#C3.1
wychowuj dzieci tak jak hartuje się stal => will_pl.htm/#B5.1, god_proof_pl.htm/#A4, wszewilki.htm/#F3
wychowywanie dzieci i ludzi w/g boskiej "zasady odwrotności" => wszewilki.htm/#F3, antichrist_pl.htm/#B1.1, god_istnieje.htm/#C6, dipolar_gravity_pl.htm/#J1, #D4
wychowywanie dzieci i ludzi w/g ludzkiej "zasady cieplarnianej" => will_pl.htm/#B5.1, antichrist_pl.htm/#B1.1
wyglądem ludzi i działaniem "pola moralnego" rządzą te same prawa i zasady => pajak_jan.htm/#Fot. #1
wygrane jakie uparcie mnie omijają => eco_cars_pl.htm/#D2.1
wyjaśniaj prawdy bliźnim i rządzącym (polityczna rekomendacja totalizmu) => totalizm_pl.htm/#C5, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J6, #J7, karma_pl.htm/#F2
wykaz chorób, zaraz i epidemii jakie atakują ludzkość od czasów AIDS z 1980 roku => plague_pl.htm/#B1
wykaz kataklizmów zagrażających nam w dzisiejszych czasach => petone_pl.htm/#C2 i #C3
wykaz niezwykłości i zagadek jakie osobiście doświadczyłem => wszewilki.htm/#F3
wyliczanie poziomu doskonałości dowolnej flagi => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N1.7
wymieranie (masowe) najróżniejszych stworzeń => newzealand_pl.htm/#C5
wymieranie pszczół i "śmierć głodowa" ludzkości => newzealand_pl.htm/#C5.1, telepathy_pl.htm/#F1, #E1.1, solar_pl.htm/#T7
wymutowane czarne kosy z NZ => solar_pl.htm/#T7, Fot. #T1 cooking_pl.htm/#F5
"wynalazcza impotencja" narodów => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, free_energy_pl.htm/#H4, mozajski.htm/#B4.4, #H2, #I1, quake_pl.htm/#H4, eco_cars_pl.htm/#G1, antichrist_pl.htm/#B1.1, #B3
wynalazek "telepatyzera" i dar "piramidy telepatycznej" => telepathy_pl.htm/#E1.1, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, free_energy_pl.htm/#C2.1, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, eco_cars_pl.htm/#D2.1
wyobraźmy sobie co uczynilibyśmy gdybyśmy byli Bogiem => evidence_pl.htm/wprowadzenie
wypasał mamine krowy (we Wszewilkach nad Baryczą) => will_pl.htm/#C7
wyrzucenie mnie z Otago University za odkrycie eksplozji UFO koło Tapanui => tapanui_pl.htm/#B5
wytruwanie (masowe) os, pszczół i innych żyjątek w Nowej Zelandii => wszewilki.htm/#L4
wytyczne "totalizmu" jak najkorzystniej jest postępować w codziennym życiu => totalizm_pl.htm/#A2, rok.htm/#F1
wywoływanie duchów => malbork.htm/#J1
"względna niedoskonałość Boga" (np. Bóg ciągle się uczy) => evolution_pl.htm/#M1, will_pl.htm/#B4
"Yeti" (a także zmory, licha, chochliki, itp.) => newzealand_pl.htm/#E6, stawczyk.htm/#E2 i #D3, totalizm_pl.htm/#A2.2
"Yeti", "Snowman", "Almas"; "Big Foot", "Sasquatch", "Oh-mah-ah"; "Maroero" => tekst_1_5.htm/V6 (#6a) z tomu 17
za działaniem pola moralnego stoi nadrzędna inteligencja Boga => totalizm_pl.htm/#H2, bitwa_o_milicz.htm/#I2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A4
zabici przez UFO na "Cholat Siahl" ("Góra Umarłych"), Ural, 1959 => tekst_1_5.htm/UB3 tom 16, evidence_pl.htm/#E2
zabranie "Sandringham Company" przez UFO w 1915 roku => tekst_1_5.htm/UB3 z tomu 16, cloud_ufo_pl.htm/#F2
zachowania zawodowych naukowców na polu wynalazczości => boiler_pl.htm/#A2, eco_cars_pl.htm/#A2
zagadki melanomy (raka skóry) => cooking_pl.htm/#F5, humanity_pl.htm/#B2
zakaz homoseksualizmu => morals_pl.htm/#C5.5, quake_pl.htm/#G1, plague_pl.htm/#B1, mozajski.htm/#B2.1
zalety i korzyści poznania "przekleństwa wynalazców" => free_energy_pl.htm/#H4, #H2
zamordowanie Prof. Mack'a (1929 - 2004)) przez UFO - 2004/9/27 => predators_pl.htm/#D5, tekst_1_5.htm/W4
zamordowanie Andrzeja Domały (1951 - 2008)) przez UFO - 2008/3/24 => tekst_3b.htm/F1, cloud_ufo_pl.htm/#E2
zamurowanie żywcem w czasach średniowiecza => wroclaw.htm/#D7, malbork.htm/#I1, milicz.htm/#D6
zapylanie baobabu => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4, tornado_pl.htm/#K3
zarobaczenie: pchły, roztocza (mites), wszy, pluskwy, itp. = oznaki "pasożytnictwa" => parasitism_pl.htm/#C3
"zasada cieplarniana" => wszewilki.htm/#F3, will_pl.htm/#B5.1
zasada działania "wehikułu czasu" => immortality_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/M1.1 z tomu 11
"zasada jednomyślności" => tekst_1_5.htm/JA2.1, JA9, JA13, totalizm_pl.htm/#A2.7, morals_pl.htm/#D5, #L2.1 pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2
"zasada odwrotności" => wszewilki.htm/#F3, antichrist_pl.htm/#B1.1, #B2, god_istnieje.htm/#C6, pajak_do_sejmu_2014.htm/#E1, #F5, dipolar_gravity_pl.htm/#J1
zasada przeciwstawności krótko- i długo-terminowych skutków działania pola moralnego => morals_pl.htm/#C4.2.1
zasada "przeżywania najmoralniejszego" => changelings_pl.htm/#B1, bitwa_o_milicz.htm/#E3, will_pl.htm/#G1
zasada wymierania najniemoralniejszych ludzi => changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A2.7, will_pl.htm/#G1
zasadnicza zmiana moich poglądów na UFO, UFOnautów i "podmieńców" (z 2007 roku) => changelings_pl.htm/#A2
zasady działania = modus operandi = rules of engagement (Werwolf) => wszewilki.htm/#E2, sw_andrzej_bobola.htm/#F3
zasady, prawa i regularności jakie rządzą naszym codziennym życiem => totalizm_pl.htm/#A2, rok.htm/#F1
zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca => rok.htm/#E1 (1), telepathy_pl.htm/#E1.1
zatruwanie żywności śmiertelnym kadmem (Cd) => cooking_pl.htm/#E1
zatruwanie żywności zmienianiem i usprawnianiem tego co Bóg stworzył => cooking_pl.htm/#A1 do #A5, pajak_jan.htm/#B1
zażenowanie (uczucie "odgórnie narzucane") => changelings_pl.htm/#C2
zdalnie sterowany spisek przeciwko dziadkowi => timevehicle_pl.htm/#C3.1
zdjęcia, fotki, fotografie, itp. => patrz fotografie
zdjęcia ludzkiej aury => patrz fotografie aury ludzkiej => soul_proof_pl.htm/Fot. #E1a do Fot. #E2b
zdjęcia ornamentalnych świnek => pigs_zdjecia.htm
"zero-dolarowa" kampania wyborcza => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D2
zestawienie moich wynalazków => portfolio_pl.htm/#B1, #B2, pajak_jan.htm, job_pl.htm/#B1, artefact_pl.htm/#D4
zgodnie z Biblią, wszystkie twierdzenia oficjalnej nauki są błędnymi bajeczkami => morals_pl.htm/#C4.7
Zhang Heng Sejsmograf do zdalnego wykrywania trzęsień ziemi => seismograph_pl.htm/#E1+, artefact_pl.htm/#B1+
zjawiska naszego świata = manifestacje zachowań przeciw-materii => dipolar_gravity_pl.htm/#D4, #G4
zjawiska sprzeczne z dotychczasową oficjalną nauką i wiedzą => tornado_pl.htm/#K3
zjawiska telekinezy i telepatii pojawiające się podczas trzęsień ziemi i tornad => quake_pl.htm/#R2, seismograph_pl.htm
zjawisko "pozabijania się nawzajem łopatami" => magnocraft_pl.htm/#J3
złamanie "monopolu na wiedzę" oficjalnej nauki => totalizm_pl.htm/#A2.6, telekinetyka.htm/#C1, tornado_pl.htm/#K3 pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, portfolio_pl.htm/#B3
zła dolina Rimutaka z Wainuiomata => day26_pl.htm/#I3, newzealand_pl.htm/#K1.9
złe następstwa częstego używania pasty do zębów => cooking_pl.htm/#G1
złota rączka (mój ojciec) => pajak_jan.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#A5, wszewilki.htm/#M1,
"złote jajka" = twórczy dorobek wynalazców i odkrywców => free_energy_pl.htm/#H2
złote jajo ("orb") z "Krzywej Rzeki" na Babiej Górze => tekst_4b.htm/C3, D1 i C1
"złote runo" (złoto rozypane po powierzchni ziemi) => tapanui_pl.htm/pod "Rys. #5"
złoto namagnesowane = samorodki namagnesowanego metalu o cechach złota => tapanui_pl.htm/#E3
złoty "orb" pływający w strumieniu koło Szklarskiej Poręby => tekst_4b.htm/D1
"złoty róg" z "Wesela" Wyspiańskiego => mozajski.htm/#I8, immortality_pl.htm/#K3, jan_pajak_pl.htm/#8
złociście świecące "orby" z "Haurakei Gulf" w Nowej Zelandii => tekst_4b.htm/D1, newzealand_pl.htm/#E3
złoty dzwon "Winety" ("Vineta") = skarb ciągle czekający swego znalazcy => tapanui_pl.htm/#H2, milicz.htm/#D30
zmiany mojego wyglądu z upływem czasu => pajak_jan.htm/#Fot. #1
"zmowa milczenia" i kłamstwa naukowców w sprawie wymierania pszczół => telepathy_pl.htm/#F1, #E1.1, newzealand_pl.htm/#C5.1
zmysłowe odczuwanie niedoboru (deficytu) energii moralnej w Nowej Zelandii => nirvana_pl.htm/#F2, newzealand_visit_pl.htm/#E1, karma_pl.htm/#F2
zniknięcie rzeźby 'diablicy-UFOnautki' (a czynić będą wielkie cuda i znaki) => sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #4
zniszczenia trzech przeprowadzek dorównują zniszczeniom jednego pożaru=> pajak_jan.htm/#Fot. #1
zniszczenie bębna w moim zespole muzycznym => tekst_1_5.htm/A19, wszewilki.htm/#F3
zniszczenie niemoralnego miasta "Salamis" na Cyprze => tapanui_pl.htm/#H3, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17
zniszczenie niemoralnego miasta "Saeftinghe" w Niderlandach => tapanui_pl.htm/#H4
zniszczenie niemoralnego miasta "Wineta" koło Świnoujścia => tapanui_pl.htm/#H2, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17
zobowiązania budowniczych wynalazków dra Pająka => fe_cell_pl.htm/#H1
zupełna nieprzydatność "systemu wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi" => seismograph_pl.htm/#C7
zwalczanie niemoralności przez samą niemoraność => humanity_pl.htm/#T1, antichrist_pl.htm/#B1.1, wszewilki.htm/#F3
zwiastowanie nadchodzącego "trzęsienia ziemi" przez ryby => day26_pl.htm/#D7
zwiastowanie nadchodzącego "trzęsienia ziemi" przez żaby i ropuchy => day26_pl.htm/#D7 i #E6
Związek Napoleonistów z Wszewilek (symbol NZ) - przypadek czy przepowiednia => wszewilki.htm/#L6
związek pomiędzy szczepieniami ochronnymi na odrę a tzw. autismem u dzieci => tapanui_pl.htm/#K7
związek zdrowia z "moralnością" => changelings_pl.htm/#P1, totalizm_pl.htm/#D8 i #D10
zwrot karmy indywidualnej po > 7 latach, zbiorowej po > 70 latach => morals_pl.htm/#C4.2, mozajski.htm/#B2.1, karma_pl.htm/#F1, #F2, #A4
zwrot "karmy zbiorowej (grupowej)" => karma_pl.htm/#A4, #F2, #B4, petone_pl.htm/#A2, immortality_pl.htm/#C4.1, mozajski.htm/#B2.2, quake_pl.htm/#R2
meth (methamphetamine) zwracająca po 200 latach (Prawo Bumerangu, karma) dewastujące następstwa opium dostarczanego do Chin przez Imperium Brytyjskie => karma_pl.htm/#F2, #A4, immortality_pl.htm/#C4.1, petone_pl.htm/#A2, morals_pl.htm/#C4.4, #C5.8
zwyrodnienia i wypaczenia dzisiejszej nauki z jej monopolu oraz braku konkurencji i opozycji => god_istnieje.htm/#F3, morals_pl.htm/#C4.7, pajak_jan.htm/#D6, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, telepathy_pl.htm/#E1.1 pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, portfolio_pl.htm/#B3
źródła radioaktywności w naszej żywności => cooking_pl.htm/#F1, solar_pl.htm/#T7, humanity_pl.htm/#B2
źródłowe replikowanie stron internetowych => replicate_pl.htm
"żabi deszcz" (deszcz z żywych żab) => god_proof_pl.htm/#H2
żeński Szejk (tj. orientalna księżniczka), czyli moja żona => jan_pajak_pl.htm/#8
żeń-szeń = leczniczy korzeń Korei => korea_pl.htm/#G2 i "Fot. #9", healing_pl.htm/#F2 i #F2.1
"żołnierze Boga" => antichrist_pl.htm/#B1.1, malbork.htm/#J3, magnocraft_pl.htm/#L6, wszewilki.htm/#F3, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, humanity_pl.htm/#A3, quake_pl.htm/#I1, pajak_jan/#L1
żółta rasa zapanuje nad światem => przepowiednie.htm/#H1.1 i #H1
życie ludzi w "czasie absolutnym" przed bibilijnym potopem => immortality_pl.htm/#C4, #C4.1
"życie wieczyste" = powtarzana w nieskończoność "uwięziona nieśmiertelność" => immortality_pl.htm/#H4
życie zaczyna się w chwili przerwania pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6
"żyjemy w świecie rządzonym przez wszechmogącego Boga" => changelings_pl.htm/#B1 do #B3
źli mężowie zawsze mają dobre żony, zaś dobrzy mężowie zawsze mają złe żony (chińskie przysłowie) => antichrist_pl.htm/#B2, morals_pl.htm/#C4.2.1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3


Część #C: Konwencje zapisu:

      

#C1. Wszystkie strony i publikacje totalizmu można czytać fragmentami:

       W dzisiejszych czasach ludzie są bombardowani nadmiarem informacji. Aby więc odciążyć czytelników totaliztycznych stron i publikacji od konieczności czytania ich całości, wszystko co ja autoryzuję jest pisane w szczególny sposób. Mianowicie, totaliztyczne strony i opracowania są specjalnie tak pisane aby dawało się przeczytać i zrozumieć dowolnie krótki ich fragment, bez konieczności czytania ich całości. Oczywiście, dla tych którzy zechcą poszerzyć informacje zawarte w danym fragmencie, zawsze podane są dalsze linki lub wskazane dalsze opracowania, które pozwalają poszerzyć i pogłębić znajomość czytanego tematu.
       Niestety, ograniczenia świata fizycznego powodują że każde rzeczywiste rozwiązanie ma zarówno swoje zalety jak i swoje wady (tj. nic w świecie fizycznym NIE ma tylko zalet lub tylko wad, albo jest tylko dobre lub tylko złe). Tworząc więc ową zaletę totaliztycznych stron i publikacji, że "daje się je czytać fragmentami", jednocześnie stworzyłem też ich wadę, że "niektóre informacje muszą w nich być krótko powtarzane". Proszę więc o wyrozumiałość w tej sprawie. Wszakże NIE wynika ona z mojego braku świadomości istnienia tego problemu, a z aktualnej sytuacji świata "przepełnionego nadmiarem informacji", oraz z wynikającej z tego konieczności umożliwiania czytania tylko wybranych fragmentów moich publikacji. Wszyscy wiemy bowiem że krótkie powtórzenia informacji które już znamy zawsze możemy przeskakiwać podczas czytania. Tymczasem opisy lub publikacje które są zbyt długie, zwykle całkowicie zarzucamy.


#C2. Jak dzięki "aliasom" najłatwiej i najszybciej wyszukiwać najważniejsze "totaliztyczne strony":

       Aż do grudnia 2012 roku w niniejszym punkcie podawałem zestaw "aliasów" dla najpopularniejszych totaliztycznych stron i blogów. Umożliwiały one bowiem szybsze i łatwiejsze ich uruchamianie. Przykładowo, zamiast wypisywać długi i skomplikowany adres bloga totalizmu, każdy mógł wpisać następujący "alias" "blog.zs.pl" w okienko adresowe swej wyszukiwarki, zaś blog totalizmu natychmiast mu się otworzył. Niestety, w grudniu 2012 roku odnotowałem, że serwis aliasowy "zs.pl" (z którego dotychczas korzystałem) przestał istnieć. Do czasu więc aż znajdę jakiś inny łatwy do użycia serwis aliasowy, oraz podam poniżej wykaz aliasów do najpopularniejszych totaliztycznych stron, dalsze użycie aliasów zmuszony jestem zawiesić i odwołać.


#C3. Publikacje [11] oraz [10] ze zbiorami wszystkich stron internetowych autorstwa dra inż. Jana Pająk w drukowalnym formacie PDF:

       Powinienem tutaj też poinformować, że obecnie dostępna jest już seria broszurek oznaczana [11], zaś w 2010 roku udostępniona była 7-tomowa (jednak znacznie starsza) publikacja oznaczana [10], obie z których zawierają format PDF dla wszystkich stron internetowych referowanych w niniejszym skorowidzu (tj. zawierają teksty i ilustracje owych stron internetowych, upowszechniane w bezpiecznym od wirusów formacie PDF). Tyle, że seria broszurek [11] udostępnia relatywnie najnowsze aktualizacje tych stron, podczas gdy owa starsza publikacja [10] udostępnia wersje tych stron aktualne w 2010 roku. Obie więc one pozwalają na łatwiejsze i szybsze odnajdowanie poszukiwanego tematu. Ponadto pozwalają one prześledzić jak prezentacje tego tematu zmieniały się z upływem lat.


#C4. Konwencje używane przy zapisie niniejszego "skorowidza":

- każdy kolejny wiersz z "części #B" powyżej zawiera opis jednego "tematu" (hasła) tego skorowidzu
- długość każdego wiersza jest zaprojektowana dla "średniej" (medium) wielkości tekstu (text size)
- kolejność linków w każdym wierszu odpowiada zalecenej kolejności czytania danego "tematu"
- w każdym wierszu starałem się najważniejsze słowa kluczowe umieszczać na samym początku
- nazwiska osób występujących w niniejszym skorowidzu są zapisane PRZED ich imionami
- kolorem zielonym oznaczone są linki do odpowiednich stron internetowych mojego autorstwa
- aby przenieść się do linkowanej strony trzeba "kliknąć" myszą na jej zielony link
- niemal każda totaliztyczna "witryna" (serwer) zawiera wszystkie moje strony, lub linki do wszystkich stron
- nazwy stron w zielonych linkach są ich "nazwami fizycznymi"
- symbolem # oznaczone są punkty na linkowanych stronach w których opisane są dane "tematy"


Część #D: Informacje końcowe tej strony:

      

#D1. Autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk):

       Niniejszym mam przyjemność poinformować czytelników, że z okazji 70tej rocznicy urodzin autora tej strony (tj. mnie), wyprodukowany został i opublikowany około 35 minutowy film Dominika Myrcik, jaki od maja 2016 roku upowszechniany jest gratisowo w youtube.com. Film ten nosi tytuł "Dr Jan Pająk portfolio" i prezentuje graficznie najważniejszy mój naukowy dorobek życiowy. Zapraszam i zachęcam czytelników do jego oglądnięcia. Działające zielone linki, adresy internetowe, ulotki promocyjne w trzech językach, oraz pełne opisy wszystkich trzech wersji językowych (tj. polskiej, angielskiej i niemieckiej) tego doskonale zaprojektowanego i wykonanego HD i HQ filmu, są dostępne na specjalnie poświęconej mu stronie o nazwie portfolio_pl.htm.
       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu chronicznego deficytu czasu, autor standardowo NIE odpowiada na emaile czytelników, chociaż zawsze je czyta. Te zaś wysłane do niego emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję piszących je osób w tematyce którą autor bada, wręcz są kwalifikowane zgodnie z kryteriami totalizmu, jako autoryzowane przez osoby nawykłe do dokonywania niemoralnych działań, a stąd NIE zasługujące aby w swych pracach autor uwzględniał ich postulaty.


#D2. Copyrights © 2017 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2017 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data pierwszego opracowania niniejszej strony: 7 grudnia 2010 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 1 marca 2017 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)
Moje przeprosiny ponieważ począwszy od 2016/6/15 nawaliła baza SQL na serwerze obsługującym liczniki odwiedzin z logiem totalizmu (takie jak powyższy). Stąd na wszystkich moich stronach liczniki te przestały naliczać wizytujących i NIE leży w moich możliwościach naprawienie tej sytuacji. Obecnie liczniki te wskazują więc jedynie liczby odwiedzin danych moich stron mające miejsce pomiędzy 1 stycznia i 15 czerwca 2016 roku (chyba że uda się naprawić ową SQL już po dacie ostatniego zaktualizowania tej strony).